Ktl-icon-tai-lieu

xử lí âm thanh và hình ảnh

Được đăng lên bởi thaovubienxanh
Số trang: 175 trang   |   Lượt xem: 3803 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

XỬ LÝ ÂM THANH, HÌNH ẢNH
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

XỬ LÝ ÂM THANH, HÌNH ẢNH
Biên soạn :

TS. NGUYỄN THANH BÌNH
THS. VÕ NGUYỄN QUỐC BẢO

LỜI NÓI ĐẦU
Tài liệu hướng dẫn học tập môn "Xử lý âm thanh và hình ảnh" dành cho khối đào tạo từ
xa chuyên ngành điện tử viễn thông. Tài liệu này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản về xử lý âm
thanh và hình ảnh. Đặc biệt, tác giả chú trọng tới vấn đề xử lý tín hiệu ứng dụng trong mạng viễn
thông: đó là các phương pháp nén tín hiệu, lưu trữ, các tiêu chuẩn nén tín hiệu âm thanh và hình
ảnh. Những kiến thức được trình bày trong tài liệu sẽ giúp học viên tiếp cận nhanh với các vấn đề
thực tiễn thường gặp trong mạng viễn thông.
Vì khối lượng kiến thức trong lĩnh vực xử lý âm thanh cũng như hình ảnh rất lớn, và với
quỹ thời gian quá eo hẹp dành cho biên soạn, tài liệu hướng dẫn này chưa thâu tóm được toàn bộ
kiến thức cần có về lĩnh vực xử lý âm thanh và hình ảnh. Để tìm hiểu về một số vấn đề có trong
đề cương môn học đòi hỏi học viên phải nghiên cứu thêm trong số sách tham khảo được tác giả đề
cập tới trong phần cuối của tài liệu này.
Nội dung cuốn sách được chia làm hai chương:
-

Chương 1: Kỹ thuật xử lý âm thanh

-

Chương 2: Kỹ thuật xử lý hình ảnh.

Để có thể học tốt môn này, sinh viên cần phải có kiến thức cơ bản về xử lý tín hiệu số.
Các kiến thức này các bạn có thể tìm hiểu trong cuốn “Xử lý tín hiệu số” dành cho sinh viên Đại
học từ xa của Học viện.
Đây là lần biên soạn đầu tiên, chắc chắn tài liệu còn nhiều sơ sót, rất mong các bạn đọc
trong quá trình học tập và các thày cô giảng dạy môn học này đóng góp các ý kiến xây dựng.
Trong thời gian gần nhất, tác giả sẽ cố gắng cập nhập, bổ xung thêm để tài liệu hướng dẫn được
hoàn chỉnh hơn.
Mọi ý kiến đóng góp đề nghị gửi về theo địa chỉ email: binhntptit@yahoo.com

Tp. Hồ Chí Minh 19/05/2007
Nhóm biên soạn

2

CHƯƠNG 1

KỸ THUẬT XỬ LÝ ÂM THANH

1.1 TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ÂM THANH
1.1.1

Giới thiệu sơ lược về âm thanh & hệ thống xử lý âm thanh

1.1.1.1 Đặc tính của âm thanh tương tự [1]
Mục đích của lời nói là dùng để truyền đạt thông tin. Có rất nhiều cách mô tả đặc điểm
của việc truyền đạt thông tin. Dựa vào lý thuyết thông tin, lời nói có thể được đại diện bởi thuật
ngữ là nội dung thông điệp, hoặc là thông tin. Một cách khác để biểu thị lời nói là tín hiệu mang
nội dung thông điệp, như là dạng sóng âm thanh.

Hình 1.1 Dạng sóng của tín ...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
X LÝ ÂM THANH, HÌNH NH
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2007
xử lí âm thanh và hình ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lí âm thanh và hình ảnh - Người đăng: thaovubienxanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
175 Vietnamese
xử lí âm thanh và hình ảnh 9 10 999