Ktl-icon-tai-lieu

XỬ LÍ KHÍ THẢI TRONG CÔNG NGHIỆP

Được đăng lên bởi tranthihieu-cntp46a
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1698 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG
CHỦ ĐỀ: KIỂM SOÁT KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP
PHẦN 1 : ĐẶT VẤN ĐỀ
Từ xưa môi trường thiên nhiên vốn rất trong sạch, yên tĩnh. Nó có thể điều
chỉnh sự cân bằng và không bị ô nhiễm. Thế nhưng ngày nay, với sự phát triển
của kinh tế - xã hội đi đôi với sự phát triển công nghiệp, giao thông vận tải đã
làm cho môi trường không khí bị ô nhiễm và ngày càng ô nhiễm trầm trọng .
Trong thế kỷ XX ,thế giới đã gánh chịu các thảm họa do ô nhiễm không khí
gây ra như:
+ Năm 1930, hiện tượng nghịch đảo nhiệt ở Masen- Bỉ. Tương tự ở
Moonoghela vào năm 1948 làm hàng trăm người chết.
+ Năm 1952, hiện tượng nghịch đảo nhiệt xảy ra ở Luân Đôn làm chết và bị
thương 4000- 5000 người.
+ Năm 1984, rò rỉ khí MIC ( Methyl iso Cyanate) ở Ấn Độ đãcướp đi sinh
mạng của 35.000 người và làm hơn nửa triệu người khác bị thương tật suốt đời
+ Năm 1992, tại Mêhico có khoảng 2,5 triệu xe hơi và khoảng 30000 xí
nghiệp thải vào không khí mỗi năm 4,3 triệu chất bẩn.
Ở nước ta, một số khu công nghiệp, nhà máy gây ô nhiễm như: Nhà máy
Nhiệt Ninh Bình( đã tỏa khối bụi bao trùm cả thị xã), Nhà máy xi măng Hoàng
Thạch nổ bộ lọc bụi do vậy mỗi ngày có khoảng 100 tấn bụi tỏa ra môi trường
làm ô nhiễm một vùng rộng lớn từ Quảng Ninh tới Hưng Yên hay Nhà máy
Super phptphat Lâm Thao (làm cho rau quả gần nhà máy bị vàng úa, gia súc ăn
cỏ nhiều con bị bệnh mà chết)
Như vậy, nếu tình trạng ô nhiễm không khí vẫn tiếp tục diễn ra thì có
thể khẳng định một cách chắc chắn rằng trong tương lai, nhân loại sẽ gánh
chịu ngày càng nhiều những thảm họa tương tự

PHẦN 2 : KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

2.1. Khí thải công nghiệp
2.1.1. Khái niệm
Khí thải công nghiệp là hỗn hợp các thành phần vật chất phát thải ra môi
trường không khí từ ống khói, ống thải của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh
doanh, dịch vụ công nghiệp
2.1.2. Nguồn thải công nghiệp:
Nền công nghiệp ở nước ta ngày ngày càng phát triển tạo ra nhiều sản phẩm
hàng hóa cho xã hội. Các khu công nghiệp, các nhà máy mọc lên với số lượng
nhiều, qui mô lớn làm thay đổi cả bộ mặt xã hội theo cả hai chiều tích cực và
tiêu cực, trong đó phải kể đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Hoạt động của công
nghiệp tăng cao sẽ kéo theo việc tang chất thải vào môi trường khí .Khi lượng
chất thải đủ nhiều để phá vỡ chu trình cân bằng vật chất của môi trường, làm
cho môi trường bị ô nhiễm.
Nguồn thải gây ô nhiễm của các ngành công nghiệp gồm:
a) Công nghiệp năng lượng:
Công nghiệp năng lượng gồm 3 ngành chính: Điện - Than - Dầu khí
*Ngành điện:
-Ngành điện của nước t...
KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG
CHỦ ĐỀ: KIỂM SOÁT KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP
PHẦN 1 : ĐẶT VẤN ĐỀ
Từ xưa môi trường thiên nhiên vốn rất trong sạch, yên tĩnh. có thể điều
chỉnh scân bằng không bị ô nhiễm. Thế nhưng ngày nay, với sự phát triển
của kinh tế - hội đi đôi với sự phát triển công nghiệp, giao thông vận tải đã
làm cho môi trường không khí bị ô nhiễm và ngày càng ô nhiễm trầm trọng .
Trong thế kỷ XX ,thế giới đã gánh chịu các thảm họa do ô nhiễm không khí
gây ra như:
+ Năm 1930, hiện tượng nghịch đảo nhiệt Masen- Bỉ. Tương t
Moonoghela vào năm 1948 làm hàng trăm người chết.
+ Năm 1952, hiện tượng nghịch đảo nhiệt xảy ra Luân Đôn làm chết bị
thương 4000- 5000 người.
+ Năm 1984, rỉ khí MIC ( Methyl iso Cyanate) Ấn Độ đãcướp đi sinh
mạng của 35.000 người và làm hơn nửa triệu người khác bị thương tật suốt đời
+ Năm 1992, tại Mêhico khoảng 2,5 triệu xe hơi khoảng 30000
nghiệp thải vào không khí mỗi năm 4,3 triệu chất bẩn.
nước ta, một số khu công nghiệp, nhà máy gây ô nhiễm như: Nhà máy
Nhiệt Ninh Bình( đã tỏa khối bụi bao trùm cả thị xã), Nhà máy xi măng Hoàng
Thạch nổ bộ lọc bụi do vậy mỗi ngày có khoảng 100 tấn bụi tỏa ra môi trường
làm ô nhiễm một vùng rộng lớn từ Quảng Ninh tới Hưng n hay Nhà máy
Super phptphat Lâm Thao (làm cho rau qugần nhà máy bị vàng úa, gia súc ăn
cỏ nhiều con bị bệnh mà chết)
Nh v y, n u tình tr ng ô nhi m không khí v n ti p t c di n ra thìư ế ế
th kh ng đ nh m t cách ch c ch n r ng trong t ng lai, nhân lo i sẽ gánh ươ
ch u ngày càng nhi u nh ng th m h a t ng t ươ
PHẦN 2 : KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP
XỬ LÍ KHÍ THẢI TRONG CÔNG NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XỬ LÍ KHÍ THẢI TRONG CÔNG NGHIỆP - Người đăng: tranthihieu-cntp46a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
XỬ LÍ KHÍ THẢI TRONG CÔNG NGHIỆP 9 10 477