Ktl-icon-tai-lieu

xử lí nước thải bằng hồ sinh học

Được đăng lên bởi huyennuce
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3817 lần   |   Lượt tải: 28 lần
công trì nh

hồ sinh hoc
̣

Nhóm 3_Lớp 54MN1

I – TỔNG QUAN



H ồ
s i nh
học
là g
i
̀???
Click to edit Master text styles
?
 Second


level

Third level
 Fourth level


Fifth level

1. Khái niệm chung
Hồ sinh học là các ao hồ có nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo, không lớn,còn
được gọi là hồ oxy hóa, hồ ổn định nước thải, ……
Trong hồ sinh học diễn ra quá trình oxy hóa sinh hóa các chất hữu cơ nhờ các
loài vi khuẩn,tảo và các loài thủy sinh vật khác
Hồ sinh học xử lý nước thải chủ yếu dựa vào quá trình tự làm sạch của hồ.
2. Công dụng

Xử lí nước thải

Hồ sinh học

Tích trữ nước tưới tiêu

Điều hòa dòng chảy nước mưa

3. Nguyên tắc hoạt động

4. Ứng dụng và vai trò

Trong tình hình nước ta hiện nay,“hồ sinh học” chiếm
vị trí đặc biệt quan trọng trong các biện pháp xử lý
nước thải vì có nhiều thuận lợi:
- Không đòi hỏi nhiều vốn đầu tư. Xây dựng hồ đơn
giản.
- Bảo trì, vận hành đơn giản, không đòi hỏi có người
quản lý thường xuyên.
- Tận dụng được lợi thế địa hình tự nhiên.
- Có các điều kiện kết hợp mục đích xử lý nước thải với
việc nuôi trồng thủy sản và điều hòa nước mưa.

Tuy nhiên,
công nghệ
xử lý nước
hồ sinh học
thải bằng
chỉ áp dụn
g được với
thải trong
lượng nướ
quy mô nh
c
ững thị trấ
khoảng 10
n nhỏ
.000 dân h
oặc khu vự
c n ô n g th ô
n.

Một số hình ảnh về hồ sinh học

II- CÁC LOẠI HỒ SINH HỌC

Hồ kị khí

Hồ hiếu khí

Hồ sinh học

Hồ tùy tiện

1. Hồ sinh học hiếu khí

Hồ hiếu khí

Hồ làm thoáng tự nhiên
+) Ô xy cung cấp cho quá trình ô xy
hóa chủ yếu do sự khuyếch tán không
khí qua mặt nước và quá trình quang
hợp của thực vật nước (rong, tảo,…).
+) Chiều sâu hồ 0,3 - 0,5 m.
+) Sức chứa tiêu chuẩn lấy theo chỉ
tiêu BOD vào khoảng 250 - 300
kg/ha/ngày.
+) Thời gian lưu nước trong hồ
khoảng 3 - 12 ngày.
Tuy nhiên do độ sâu cần nhỏ, thời
gian lưu nước lâu nên diện tích của
hồ đòi hỏi phải đủ lớn. Vì thế nó chỉ
hợp lý về kinh tế khi kết hợp với việc
nuôi trồng thủy sản với chăn nuôi và
hồ chứa nước cho công nghiệp.

Hồ làm thoáng nhân tạo
+) Ô xy cung cấp cho quá
trình sinh hóa là bằng các
thiết vị như bơm khí nén
hay máy khuấy cơ học.
+)chiều sâu của hồ có thể từ
2 - 4,5 m
+)Sức chứa tiêu chuẩn theo
chỉ tiêu BOD khoảng 400
kg/ha/ngày.
+) Thời gian lưu nước trong
hồ chỉ cần từ 1 - 3 ngày.

Quá trình phân hủy sinh học hiếu khí:
PTTQ:

→ CO2 + H2O + NH3 + …
Hữu cơ + O2 VKHK
Oxi hoá và tổng hợp tế bào:

Chất hcơ

O2

Dinh dưỡng
(N,P)

CO2

H2O

Phần khôn...
ng tri nh̀
sinh hoc̀ ̣
Nhóm 3_Lớp 54MN1
xử lí nước thải bằng hồ sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lí nước thải bằng hồ sinh học - Người đăng: huyennuce
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
xử lí nước thải bằng hồ sinh học 9 10 311