Ktl-icon-tai-lieu

XỬ LÝ ÂM THANH VÀ HÌNH ẢNH

Được đăng lên bởi Nguyen Van Quang
Số trang: 245 trang   |   Lượt xem: 8294 lần   |   Lượt tải: 17 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

XỬ LÝ ÂM THANH VÀ HÌNH ẢNH
(DÙNG CHO SINH VIÊN HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA)

Biên soạn: TS Nguyễn Thanh Bình
ThS Võ Nguyễn Quốc Bảo

LƯU HÀNH NỘI BỘ

TP HỒ CHÍ MINH - 2007

LỜI NÓI ĐẦU
Tài liệu hướng dẫn học tập môn "Xử lý âm thanh và hình ảnh" dành cho khối đào tạo từ xa
chuyên ngành điện tử viễn thông. Tài liệu này giới thiệu những kiến thức cơ bản về xử lý âm
thanh và hình ảnh. Đặc biệt, tác giả chú trọng tới vấn đề xử lý tín hiệu ứng dụng trong mạng viễn
thông: đó là các phương pháp nén tín hiệu, lưu trữ, các tiêu chuẩn nén tín hiệu âm thanh và hình
ảnh. Những kiến thức được trình bày trong tài liệu sẽ giúp học viên tiếp cận nhanh với các vấn đề
thực tiễn thường gặp trong mạng viễn thông.
Vì khối lượng kiến thức trong lĩnh vực xử lý âm thanh cũng như hình ảnh rất lớn, trong tài
liệu hướng dẫn chỉ có thể nêu lên một số vấn đề chính. Để tìm hiểu sâu và rộng hơn học viên phải
nghiên cứu thêm trong các sách tham khảo được tác giả đề cập tới trong phần cuối của tài liệu
này.
Đây là lần biên soạn đầu tiên, chắc chắn tài liệu còn nhiều sơ sót, rất mong các bạn đọc
trong quá trình học tập và các thày cô giảng dạy môn học này đóng góp các ý kiến xây dựng.

Tp. Hồ Chí Minh 10/11/2007
Nhóm biên soạn

Biên soạn phần xử lý âm thanh: ThS Võ Nguyễn Quốc Bảo
Biên soạn phần xử lý hình ảnh: TS Nguyễn Thanh Bình

Chương 1 Giới thiệu chung về xử lý tín hiệu 

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XỬ LÝ TÍN HIỆU
1.1 CÁC KHÁI NIỆM VÀ LÝ THUYẾT CƠ BẢN
Xử lý tín hiệu là lĩnh vực khoa học được nghiên cứu và phát triển trong một thời gian dài.
Hệ thống xử lý tín hiệu tương tự cũng như xử lý tín hiệu số được ứng dụng rất rộng rãi trong
ngành viễn thông cũng như trong nhiều ngành khoa học khác. Trong những năm gần đây, các
phương pháp xử lý tín hiệu số đang dần chiếm ưu thế, cho dù, về mặt bản chất, tín hiệu nguyên
thủy được truyền đi và tín hiệu mà người nhận tin có thể tiếp thu được vẫn là tín hiệu tương tự.
Xu hướng phát triển trên hình thành do hệ thống số có nhiều tính năng nổi trội của so với các hệ
thống analog cổ điển:
1. Các hệ thống xử lý số có độ linh hoạt cao: có thể nhanh chóng thay đổi cơ chế hoạt
động của phần cứng thông qua phần mềm điều khiển.
2. Độ ổn định cao, ít chịu ảnh hưởng của môi trường xung quanh, tính chất của hệ thống
số hầu như không thay đổi theo thời gian.
3. Khả năng xử lý tín hiệu với độ chính xác cao. Tín hiệu số cho phép lưu trữ và sao chép
nhiều lần với mức độ tin cậy cao. Khả năng chống nh...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
SÁCH HƯỚNG DN HC TP
XỬ LÝ ÂM THANH VÀ HÌNH ẢNH
(DÙNG CHO SINH VIÊN H ĐÀO TO ĐẠI HC T XA)
Biên son: TS Nguyn Thanh Bình
ThS Võ Nguyn Quc Bo
TP H CHÍ MINH - 2007
LƯU HÀNH NI B
XỬ LÝ ÂM THANH VÀ HÌNH ẢNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XỬ LÝ ÂM THANH VÀ HÌNH ẢNH - Người đăng: Nguyen Van Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
245 Vietnamese
XỬ LÝ ÂM THANH VÀ HÌNH ẢNH 9 10 785