Ktl-icon-tai-lieu

XỬ-LÝ-ẢNH-TRONG-VCD

Được đăng lên bởi nguyenvuthang2
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1571 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XỬ LÝ ẢNH TRONG VCD
MPEG-2 là một tiêu chuẩn cho "các chung mã hóa các hình ảnh chuyển động và liên kết thông
tin âm thanh"Nó mô tả một sự kết hợp của video nén dữ liệu và phương pháp nén dữ liệu âm
thanh đó cho phép lưu trữ và truyền tải các dữ liệu(bộ phim,tài liệu,…)bằng việc sử dụng các
phương tiện lưu trữ hiện có .
MPEG-2 được sử dụng rộng rãi như là định dạng của tín hiệu truyền hình kỹ thuật số được phát
sóng trên đất liền qua không gian, dây cáp, và hệ thống phát sóng trực tiếp truyền hình vệ tinh.
Nó cũng quy định các định dạng của phim ảnh và chương trình khác được phân phối trên đĩa.
MPEG-2 là thứ hai của một số tiêu chuẩn được phát triển hình ảnh bởi những chuyên gia
(MPEG) và đây cũng là một tiêu chuẩn quốc tế (ISO / IEC 13818).
Trong khi MPEG-2 là cốt lõi của truyền hình kỹ thuật số nhiều nhất
Video
Phần Video, phần 2 của MPEG-2, tương tự như các tiêu chuẩn MPEG-1 trước đó, nhưng cũng
cung cấp hỗ trợ cho sự kết hợp video, các định dạng được sử dụng bởi hệ thống truyền hình
phát sóng analog. Video MPEG-2 không phải là phương pháp tối ưu hóa, đặc biệt là dưới 1tốc
độ Mbit/s ở độ phân giải độ nét tiêu chuẩn. Tất cả các tiêu chuẩn tương thích MPEG-2 Video
hoàn toàn có khả năng chơi lại MPEG-1.Với một số cải tiến, MPEG-2 video cũng được sử
dụng trong một số hệ thống truyền tải HDTV.
Video nén
Một máy ảnh HDTV tạo ra hình ảnh video sống của 149299200 (= 24 * 1920 * 1080 * 3) byte /
giây cho video 24fps. dòng này phải được nén nếu kỹ thuật số truyền hình là để phù hợp với
băng thông của kênh truyền hình có sẵn và nếu phim được để phù hợp trên đĩa DVD. May mắn
thay, video nén là thực tế bởi vì các dữ liệu trong hình ảnh thường dư thừa trong không gian và
thời gian. Ví dụ, có thể được bầu trời xanh trên đầu một bức ảnh và bầu trời có màu xanh có thể
kéo dài khung sau khung. Ngoài ra, vì cách mắt công trình, có thể xóa một số dữ liệu từ hình
ảnh video với suy thoái hầu như không đáng kể chất lượng hình ảnh.
máy ảnh truyền hình được sử dụng trong phát thanh thường tạo ra 25 hình ảnh một (ở châu Âu)
hoặc thứ hai 29,97 hình / giây (ở Bắc Mỹ). Truyền hình kỹ thuật số đòi hỏi rằng những hình
ảnh được số hóa để họ có thể được xử lý bằng phần cứng máy tính. Mỗi phần tử hình ảnh (một
điểm ảnh) được thể hiện bởi một số Luma và hai con số sắc độ. Những mô tả độ sáng và màu
sắc của các điểm ảnh (xem YCbCr). Vì vậy, mỗi hình ảnh số hóa là bước đầu thể hiện bằng ba
mảng hình chữ nhật của các con số.
A (và cũ) thường lừa để làm giảm lượng dữ liệu được tách riêng từn...
XỬ LÝNH TRONG VCD
MPEG-2 là một tiêu chuẩn cho "các chung hóac hình ảnh chuyển độngliên kết thông
tin âm thanh"Nó tả một sự kết hợp của video nén dữ liệu và phương pháp nén dữ liệu âm
thanh đó cho pp lưu trữ và truyền tải các dữ liệu(bộ phim,tài liệu,…)bằng việc sử dụngc
phương tiện lưu trữ hiện.
MPEG-2 được sử dụng rộngi nhưđịnh dạng của tín hiệu truyền hình kỹ thuật số được phát
ng trên đất liền qua không gian, dâyp, và hệ thống phátng trực tiếp truyền hình vệ tinh.
ng quy định các định dạng của phim ảnh chương trình khác được phân phối trên đĩa.
MPEG-2 là thứ hai của một số tiêu chuẩn được phát triển hình ảnh bởi những chuyên gia
(MPEG) và đây cũng là một tiêu chuẩn quốc tế (ISO / IEC 13818).
Trong khi MPEG-2 là cốt lõi của truyền hình kỹ thuật số nhiều nhất
Video
Phần Video, phần 2 của MPEG-2, tương tự như các tiêu chuẩn MPEG-1 trước đó, nhưng cũng
cung cấp hỗ trợ cho sự kết hợp video, các định dạng được sử dụng bởi hệ thống truyền hình
phát sóng analog. Video MPEG-2 không phải là phương pháp tối ưu hóa, đặc biệt là dưới 1tốc
độ Mbit/s ở độ phân giải độ nét tiêu chuẩn. Tất cả các tu chuẩn tương thích MPEG-2 Video
hoàn tn có khả năng chơi lại MPEG-1.Với một số cải tiến, MPEG-2 video cũng được sử
dụng trong một số hệ thống truyền tải HDTV.
Video nén
Một máy ảnh HDTV tạo ra hình ảnh video sống của 149299200 (= 24 * 1920 * 1080 * 3) byte /
giây cho video 24fps. dòngy phải đượcn nếu kỹ thuật số truyền hình là để phù hợp với
băng thông củanh truyền hình có sẵn và nếu phim được để p hợp trên đĩa DVD. May mắn
thay, video nén là thực tế bởi vìc dữ liệu trong hình ảnh thường dư thừa trong không gian và
thời gian. Ví dụ, có thể được bầu trời xanh tn đầu một bức ảnhbầu trời có màu xanh có thể
o dài khung sau khung. Ngoài ra, vì cách mắt ng trình, có thể xóa một số dữ liệu từ hình
ảnh video với suy thoái hầu như không đáng kể chất lượng hình ảnh.
y ảnh truyền hình được sử dụng trong phát thanh thường tạo ra 25 hình ảnh một (ở châu Âu)
hoặc thứ hai 29,97 hình / gy (ở Bắc Mỹ). Truyền hình kỹ thuật số đòi hỏi rằng những hình
ảnh được số hóa để họ có thể được xử lý bằng phần cứng y tính. Mỗi phần tử hình ảnh (một
điểm ảnh) được thể hiện bởi một số Luma và hai con số sắc độ. Những tả độ sángu
sắc của các điểm ảnh (xem YCbCr). Vì vậy, mỗi hìnhnh số hóa là bước đầu thể hiện bằng ba
mảngnh chữ nhật của các con số.
A (và cũ) thường lừa để làm giảm lượng dữ liệu được tách rng từng hình ảnh vào hai lĩnh vực
sau khi mã hóa / phát sóng: các "lĩnh vực hàng đầu," đó là đánh số dòng lẻ ngang, và "trường
dưới cùng," đó là thậm chí đánh số dòng. Sau khi tiếp nhận / giải mã, hai lĩnh vực được hiển thị
xen kẽ với các đường của một trong những lĩnh vực đan xen giữa cácng của trường trước
đó. Định dạng này được gọi là video interlaced; hai lĩnh vực kế tiếp được gọi là một frame. T
lệ trường điển hình là sau đó 50 (Châu Âu / PAL) hoặc 59,94 (US / NTSC) lĩnh vực / gy. Nếu
video kng được xen kẽ, sau đó được gọi là tiến bộ video và hìnhnh mỗi khung. MPEG-2
hỗ trợ cả hai lựa chọn.
Một thực tế phổ biến để làm giảm tốc độ dữ liệu là để "ra mỏng" hoặc subsample hai máy bay
sắc độ. Trong thực tế, các gtrị còn lại đại diện cho sắc độ các giá trị gần đó đã bị xoá. Thu
hẹp hoạt động bởi vì mắt giải quyết tốt hơnc chi tiết sángn so với chi tiết sắc độ. c
XỬ-LÝ-ẢNH-TRONG-VCD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XỬ-LÝ-ẢNH-TRONG-VCD - Người đăng: nguyenvuthang2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
XỬ-LÝ-ẢNH-TRONG-VCD 9 10 940