Ktl-icon-tai-lieu

xử lý ảnh

Được đăng lên bởi thanhthuyvt46
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2501 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xử lý tín hiệu và mã hóa
(Master program)
Giảng viên: TS. Phạm Việt Hà
Email: phamvietha@gmail.com
ĐT CQ: (04).37544486
Địa chỉ CQ: 122 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Chương 5. Nén dữ liệu ảnh
5.1 Giới thiệu chung
5.2 Phân loại các thuật toán nén ảnh
5.3 Các bước trong nén ảnh
5.3 Thuật toán mã hóa Huffman

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

5.1. Giới thiệu chung

So sánh kích thước ảnh gốc và ảnh nén:
 Bức ảnh màu bên: 352 x 288 điểm ảnh
 Hiển thị dưới dạng RGB: 24 bit
(8 bit cho mỗi màu Đỏ-Lục-Lam)
 Kích thước ảnh > 300Kbyte
 Với tiêu chuẩn JPEG thì kích thước của ảnh
dưới < 20Kbyte với chất lượng tương đương

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

5.1. Giới thiệu chung

So sánh kích thước file Video và tốc độ môi trường truyền

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

5.1. Giới thiệu chung
Tính chất dư thừa thông tin của ảnh số:
Tương quan giữa các điểm ảnh ở cạnh nhau trong ảnh số là lớn, điều này dẫn
đến dư thừa thông tin để biểu diễn ảnh. Dư thừa thông tin sẽ làm cho việc mã
hoá không tối ưu. Do đó công việc cần làm để nén ảnh là phải tìm được các biểu
diễn ảnh với tương quan nhỏ nhất để giảm thiểu độ dư thừa thông tin của ảnh.
Thực tế, có hai kiểu dư thừa thông tin được phân loại như sau:
- Dư thừa trong miền không gian: tương quan giữa các giá trị pixel của ảnh, điều
này có nghĩa rằng các pixel lân cận của ảnh có giá trị gần giống nhau (trừ những
pixel ở giáp đường biên ảnh).
- Dư thừa trong miền tần số: Tương quan giữa các mặt phẳng màu hoặc dải phổ
khác nhau.
Trọng tâm của các nghiên cứu về nén ảnh là tìm cách giảm số bit cần để biểu
diễn ảnh bằng việc loại bỏ dư thừa trong miền không gian và miền tần số càng
nhiều càng tốt.
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

5.2. Phân loại các thuật toán nén ảnh
 Nén ảnh không mất thông tin: với phương pháp này sau khi giải nén
ta khôi phục được chính xác ảnh gốc. Các phương pháp nén này bao
gồm mã hoá Huffman, mã hoá thuật toán…
 Nén ảnh có mất thông tin: ảnh giải nén có một sự sai khác nhỏ so
với ảnh gốc. Các phương pháp này bao gồm:
 Lượng tử hoá vô hướng: PCM và DPCM
 Lượng tử hoá vector
 Mã hoá biến đổi: biến đổi cosin rời rạc (DCT), biến đổi Fourier nhanh
(FFT)
 Mã hoá băng con

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

5.3. Các bước trong nén ảnh
Các bước nén ảnh:

1.
2.
3.

Biến đổi: biến đổi hệ màu RGB sang hệ màu YCrCb
Chia nhỏ: phân chia bức ảnh thành các thành phần nhỏ 8x8 pixel
Biến đổi DCT thuận: biến đổi cosin rời rạc DCT nhằm biến các giá trị
pixel của ảnh trong miền không gian sang các giá trị khác tr...
Xử lý tín hiệu và mã hóa
(Master program)
Giảng viên: TS. Phạm Việt Hà
Email: phamvietha@gmail.com
ĐT CQ: (04).37544486
Địa chỉ CQ: 122 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
1
xử lý ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lý ảnh - Người đăng: thanhthuyvt46
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
xử lý ảnh 9 10 883