Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý chất thải rắn bằng công nghê nhiệt

Được đăng lên bởi tieukutu
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 555 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

1

LỜI MỞ ĐẦU

Chất thải rắn nếu không được quản lý tốt sẽ làm mất vệ sinh môi trường đô thị,
gây ô nhiễm và chứa đựng nguy cơ tiềm ẩn gây nguy hại đối với sức khỏe con
người cũng như các hệ sinh thái. Kinh nghiệm của các nước tiên tiến trên thế giới
đã chứng tỏ quy trình công nghệ quản lý chất thải rắn phải bắt đầu được phân loại
từ nguồn. Trên cơ sở đó áp dụng các biện pháp xử lý khác nhau nhằm đảm bảo tận
dụng được các loại rác có thể tái chế, tái sử dụng, đồng thời xử lý triệt để các chất
thải nguy hại.
Rất nhiều nước đang tìm kiếm công nghệ mới trong xử lý rác thải do thiếu các
khu chôn lấp như tăng cường các quy chế của quốc gia, đạt được mục tiêu giảm
thiểu khí thải gây hiện tượng nóng lên toàn cầu, tăng cường nghĩa vụ của người phát
thải. Xử lý rác thải bao hàm động cơ mang tính môi trường, kinh tế và chính trị, xã
hội. Xử lý rác thải hiện nay đang sử dụng làm giảm đáng kể những hạn chế của
thiếu khu chôn lấp và giảm chi phí xử lý đốt rác nhờ lò đốt, nhưng lại có hạn chế là
gánh nặng về rất nhiều chi phí để tái xử lý rác thải như các chất có hại và tro phát
sinh trong quá trình đốt.
Ứng dụng công nghệ đốt để xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại
đang ngày càng được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Tuy nhiên, ở nước ta công nghệ
đốt vẫn còn khá mới mẻ. Trong những năm gần đây, nhiều đơn vị đã chế tạo lò đốt
để xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại nhưng do thiếu cơ sở khoa học
khi tính toán nên hiệu quả đốt chưa cao, còn gây ô nhiễm thứ cấp. Vì vậy, đề tài đã
tập trung nghiên cứu công nghệ đốt để xử lý một số chất thải công nghiệp và chất
thải nguy hại phổ biến hiện nay. Kết quả là xây dựng được các công thức thực
2

nghiệm để tính toán, thiết kế lò đốt đạt hiệu quả đốt cao đồng thời đảm bảo các chỉ
tiêu kinh tế - môi trường.

3

PHẦN NỘI DUNG
XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG CÔNG NGHỆ NHIỆT
1. LÝ THUYẾT CHÁY:
Quá trình cháy là một tổ hợp các quá trình vật lý và hóa học, trong đó có thể
chia làm hai loại là cháy động học và cháy khuếch tán. Trong trường hợp thứ nhất
quá trình cháy bị giới hạn bởi vận tốc phản ứng hóa học, còn trong trường hợp thứ
hai bởi quá trình vật lý đảm bảo sự tiếp xúc của các thành phần nhiên liệu và oxy.
Người ta phân biệt hai phương pháp đốt nhiên liệu khác nhau về nguyên lý:
-

Đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu – không khí pha trộn trước ( cháy động học)

-

Đốt cháy trong quá trình hỗn hợp nhiên liệu không khí ( cháy khuếch tán)
 Bản chất của sự cháy:

Sự cháy là quá trình lý hóa phức tạp mà cơ sở ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý chất thải rắn bằng công nghê nhiệt - Người đăng: tieukutu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Xử lý chất thải rắn bằng công nghê nhiệt 9 10 298