Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý chất thải rắn

Được đăng lên bởi phamthanhthoa91-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình phát triển, các hoạt động sản xuất kinh tế đã sản sinh ra một
lượng lớn chất thải, đặc biệt là các loại chất thải nguy hại. Có rất nhiều định nghĩa vế
chất thải nguy hại và các định nghĩa này đều nhắc đến đặc điểm chung của chất thải
nguy hại là cháy nổ, ăn mòn, hoạt tính, độc tính.
Rất nhiều nước đang tìm kiếm công nghệ mới trong xử lý rác thải do thiếu các
khu chôn lấp như tăng cường các quy chế của quốc gia, đạt được mục tiêu giảm thiểu
khí thải gây hiện tượng nóng lên toàn cầu, tang cường nghĩa vụ của người phát thải.
Xử lý rác thải bao hàm động cơ mang tính môi trường, kinh tế và chính trị, xã hội. Xử
lý rác thải hiện nay đang xử dụng làm giảm đáng kể những hạn chế của của thiếu khu
chôn lấp và giảm chi phí xử lý đốt rác nhờ lò đốt, nhưng lại có hạn chế là gánh nặng
về rất nhiều chi phí để tái xử lý rác thải như các chất có hại và tro phát sinh trong quá
trình đốt.
Ứng dụng công nghệ đốt để xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nhuy hại
đang ngày càng được áp dụng rộng rãi trên thế giới.
Tại Việt Nam, do tính đa dạng và sự phát triển nhanh chóng của các loại hình
công nghiệp mà lượng chất thải nguy hại có các đặc tính như trên ngày càng nhiều.
Lượng phát thải các chất này càng nhiều đe doa nghiêm trọng đến môi trường và sức
khỏe con người. Vì vậy, các loại chất thải này cần thiết phải được xử lý triệt để. Một
trong các phương pháp được ứng dụng nhiều trong thực tế đó là xử lý chất thải nguy
hại bằng phương pháp nhiệt.
Đây là kĩ thuật xử lý chất thải nguy hại có nhiều ưu điểm hơn so với các phương
pháp khác. Phương pháp này dùng để xử lý chất thải nguy hại không thể chôn lấp mà
có khả năng cháy, nó áp dụng cho tất cả các dạng chất thải: rắn, lỏng, khí.

1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN
1.1 Sơ lược về sự phát triển và quản lý CTR
CTR xuất hiện từ khi con người có mặt trên trái đất. Con người đã khai thác và
sử dụng các nguồn tài nguyên trên trái đất để phục vụ cho đời sống của mình, đồng
thời thải ra CTR. Khi đó, sự thải bỏ các chất thải từ hoạt động của con người gây ra
các vấn đề ô nghiễm môi trường trầm trọng do số lượng dân cư còn thấp. Đồng thời,
diện tích đất tự nhiên còn rộng lớn, nên khả năng đồng hóa CTR tốt, do đó không gây
tổn hại đến môi trường.
Khi xã hội phát triển, con người sống tập hợp thành các nhóm, bộ lạc, cụm dân
cư… thì sự tích lũy CTR trở thành một trong những vấn đề nghiêm trọng đối với cuộc
sống của con người. Thực phẩm thừa và các loại chất thải khác bị thải bỏ bừa bãi khắp
nơi trong các th...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình phát triển, các hoạt động sản xuất kinh tế đã sản sinh ra một
lượng lớn chất thải, đặc biệt là các loại chất thải nguy hại. rất nhiều định nghĩa vế
chất thải nguy hại các định nghĩay đều nhắc đến đặc điểm chung của chất thải
nguy hại là cháy nổ, ăn mòn, hoạt tính, độc tính.
Rất nhiều nước đang tìm kiếm công nghệ mới trong xử c thải do thiếu các
khu chôn lấp nhưng cường các quy chế của quốc gia, đạt được mục tiêu giảm thiểu
khí thải gây hiện tượng nóng lên toàn cầu, tang cường nghĩa vụ của người phát thải.
Xử lý rác thải bao hàm động mang tính môi trường, kinh tế chính trị, hội. Xử
rác thải hiện nay đang xử dụng làm giảm đáng kể những hạn chế của của thiếu khu
chôn lấp và giảm chi phí xử đốt rác nhờ đốt, nhưng lại hạn chế gánh nặng
về rất nhiều chi phí để tái xử rác thải nhưc chất hại tro phát sinh trong quá
trình đốt.
Ứng dụng công nghệ đốt để xử chất thải ng nghiệp chất thải nhuy hại
đang ngày càng được áp dụng rộng rãi trên thế giới.
Tại Việt Nam, do tính đa dạng sự phát triển nhanh chóng của các loại hình
công nghiệp ợng chất thải nguy hại các đặc tính như trên ngày càng nhiều.
Lượng phát thải các chất này càng nhiều đe doa nghiêm trọng đến môi trường sức
khỏe con người. vậy, các loại chất thải này cần thiết phải được xử triệt để. Một
trong các phương pháp được ng dụng nhiều trong thực tế đó là xử chất thải nguy
hại bằng phương pháp nhiệt.
Đây thuật xử chất thải nguy hại nhiều ưu điểm hơn so với các phương
pháp khác. Phương pháp này dùng để xử lý chất thải nguy hại không thể chôn lấp
có khả năng cháy, nó áp dụng cho tất cả các dạng chất thải: rắn, lỏng, khí.
1
Xử lý chất thải rắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý chất thải rắn - Người đăng: phamthanhthoa91-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Xử lý chất thải rắn 9 10 568