Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý CTR bằng phương pháp nhiệt

Được đăng lên bởi Tan Trong Gió
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1826 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

BÀI BÁO CÁO

MÔN KỸ THUẬT
XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN
XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN
BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT VỚI
HỆ THỐNG ĐỐT
CHỦ ĐỀ:

GVHD: Trần Thanh Thư
Nhóm : 3

Lớp: 53CNMT – 1
MỤC LỤC
MỤC LỤC....................................................................................................................2
DANH MỤC HÌNH......................................................................................................4
DANH MỤC BẢNG.....................................................................................................4
BẢNG ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ TÍCH CỰC THAM GIA NHÓM............................5
MỞ ĐẦU....................................................................................................................... 6
NỘI DUNG................................................................................................................... 7
I
1
2
3
1
2
4
II
1
2
3
4
5
III
1
2
3
4
IV
1
1
2
3
4
2
1
2
3

XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT......................8
Khái niệm..............................................................................................................8
Phân loại................................................................................................................ 8
Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt với hệ thống đốt.........................8
Nguyên tắc cơ bản của quá trình cháy........................................................7
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cháy..................................................8
Ưu nhược diểm của phương pháp đốt..............................................................12
CÁC LOẠI LÒ ĐỐT......................................................................................13
Lò đốt cấp 1.........................................................................................................13
Lò đốt nhiều cấp.................................................................................................14
Lò đốt thùng quay..............................................................................................15
Lò đốt tầng sôi ...................................................................................................18
Lò đốt chất lỏng..................................................................................................19
CÁC HỆ THỐNG ĐI KÈM VỚI HỆ THỐNG ĐỐT..................................19
Hệ thống cấp khí và nhiên liệu.................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG
BÀI BÁO CÁO
MÔN KỸ THUẬT
XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN
CHỦ ĐỀ: XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN
BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT VỚI
HỆ THỐNG ĐỐT


Xử lý CTR bằng phương pháp nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý CTR bằng phương pháp nhiệt - Người đăng: Tan Trong Gió
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Xử lý CTR bằng phương pháp nhiệt 9 10 604