Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý đất yếu bằng cọc cát

Được đăng lên bởi thuannguyenvan76
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lớp cát hạt trung
Lớp cát hạt mịn

Cọc cát ĐK 40cm, sâu
20m bố trí mạng hình
vuông 1.8x1.8m

1 lớp vải ĐKT ngăn cách
+ 4 lớp vải ĐKT gia
cường 200kN/m2 , bố trí
cách nhau 50cm

...
Lớp cát hạt trung
Lớp cát hạt mịn
Cọc cát ĐK 40cm, sâu
20m bố trí mạng hình
vuông 1.8x1.8m
1 lp vi ĐKT ngăn cách
+ 4 lp vi ĐKT gia
cường 200kN/m2 , b trí
cách nhau 50cm
Xử lý đất yếu bằng cọc cát - Người đăng: thuannguyenvan76
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Xử lý đất yếu bằng cọc cát 9 10 469