Ktl-icon-tai-lieu

xử lý nước thải

Được đăng lên bởi Tuyết Ngô
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 3976 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

SVTH: NGUYỄN DƯ KHƯƠNG

PHẦN MỞ ĐẦU
ĐẶT VẤN ĐỀ
Với đường bờ biển dài 3.260 km, Việt Nam được xem là nước có tài
nguyên biển khá đa dạng và phong phú. Với thuận lợi đó, hàng năm ngành
đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản chiếm tỷ trọng khá lớn trong kiêm
ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đấy là minh chứng cho giá trị vô giá mà biển
Việt Nam mang lại.
Với quy mô đánh bắt mở rộng và nhu cầu nuôi trồng thuỷ sản không
ngừng gia tăng, trước những đòi hỏi về nguồn lương thực thực phẩm đó, các
cơ sở sản xuất chế biến mặt hàng thuỷ sản cũng được xây dựng ngày càng
nhiều, không những ở các khu vực có các ngư trường lớn mà còn ở cả các
vùng lân cận, các khu dân cư, khu đô thị.
Nhiều yếu tố tích cực mà mô hình sản xuất này mang lại đã góp phần
giải quyết công ăn việc làm cho cộng đồng, đảm bảo lương thực, thực phẩm
cho trong nước và xuất khẩu… đều đã được thừa nhận. Tuy nhiên, phải nhìn
nhận một vấn đề còn tồn tại là nạn ô nhiễm môi trường mà hoạt động này tác
động là khá lớn. Với đặc tính dòng thải là giàu hữu cơ, nhiều nitơ, photpho…
Đồng thời, về cảm quan mùi rất khó chịu cho cộng đồng, nước thải phát sinh
từ hoạt động chế biến thuỷ sản này đã được nhận định là nguy hiểm cho môi
trường và cho sinh thái, đặc biệt là hệ sinh thái thuỷ vực – khi mà hầu hết
sông ngòi hiện nay là nơi tiếp nhận nguồn thải. Và khi đó, con người cũng sẽ
bị ảnh hưởng tiêu cực.
Nhận thức được khả năng gây nguy hại cho các thành phần môi trường,
hầu hết các nhà máy sản xuất thủy sản đều xây dựng các trạm xử lý nước thải
để giảm nồng độ và tải lượng ô nhiễm trước khi xả là nguồn tiếp nhận. Với

1

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

SVTH: NGUYỄN DƯ KHƯƠNG

đặc tính của nước thải thủy sản thì sử dụng phương pháp sinh học để xử lý là
phù hợp nhất.
Xuất phát từ những nhận thức đó, với mong muốn đóng góp một phần
nhỏ của cá nhân vào công tác quản lý kỹ thuật dòng thải, em đã chọn thực
hiện đề tài “Tổng Quan Về Các Quá Trình Sinh Học Trong Xử Lý Nước
Thải Thủy Sản”.
MỤC ĐÍCH THỰC HIỆN
Mục tiêu chính của đề tài là tìm hiểu tổng quan về các quá trình sinh học được
ứng dụng trong xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản nhằm đề xuất được
các phương án xử lý nước thải chế biến thủy sản phù hợp, hiệu quả và mang
tính kinh tế.
NỘI DUNG THỰC HIỆN
Nội dung tìm hiểu của đề tài bao gồm các phần sau:
-

Đặc tính và nguồn gốc phát sinh của nước thải chế biến thủy sản.

-

Tác động của nước thải chế biến thủy sản đến môi trường.

-

Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải nói chung và nước

thải...
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SVTH: NGUYỄN DƯ KHƯƠNG
PHẦN MỞ ĐẦU
ĐẶT VẤN ĐỀ
Với đường bờ biển dài 3.260 km, Việt Nam được xem ớc tài
nguyên biển khá đa dạng phong phú. Với thuận lợi đó, hàng năm ngành
đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản chiếm tỷ trọng khá lớn trong kiêm
ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đấyminh chứng cho giá trị vô giá biển
Việt Nam mang lại.
Với quy đánh bắt m rộng và nhu cầu nuôi trồng thuỷ sản không
ngừng gia tăng, trước những đòi hỏi về nguồn lương thực thực phẩm đó, các
sở sản xuất chế biến mặt hàng thuỷ sản cũng được xây dựng ngày càng
nhiều, không những các khu vực các ngư trường lớn còn cả các
vùng lân cận, các khu dân cư, khu đô thị.
Nhiều yếu t tích cực mà hình sản xuất này mang lại đã góp phần
giải quyết công ăn việc làm cho cộng đồng, đảm bảo lương thực, thực phẩm
cho trong nước xuất khẩu… đều đã được thừa nhận. Tuy nhiên, phải nn
nhận một vấn đề còn tồn tại nạn ô nhiễm môi trường hoạt động này tác
động khá lớn. Với đặc tính dòng thải là giàu hữu cơ, nhiều nitơ, photpho…
Đồng thời, về cảm quan mùi rất khó chịu cho cộng đồng, nước thải phát sinh
từ hoạt động chế biến thuỷ sản này đã được nhận định nguy hiểm choi
trường cho sinh thái, đặc biệt hệ sinh thái thuỷ vực khi mà hầu hết
sông ngòi hiện nayi tiếp nhận nguồn thải. khi đó, con người cũng sẽ
bị ảnh hưởng tiêu cực.
Nhận thức được khả năng gây nguy hại cho các thành phần môi trường,
hầu hết các nhà máy sản xuất thủy sản đều xây dựng các trạm xửnước thải
để giảm nồng đ tải lượng ô nhiễm trước khi xả nguồn tiếp nhận. Với
1
xử lý nước thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lý nước thải - Người đăng: Tuyết Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
xử lý nước thải 9 10 704