Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí

Được đăng lên bởi Le Mai Anh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 1 lần
XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH
HỌC HIẾU KHÍ
I.Đặt vấn đề
Việt Nam là một nước đang trên đà phát triển. Công nghiêp hóa – hiện đại hóa được xem như
chìa khóa để phát triển. Song bên cạnh sự phát triển các ngành kinh tế, sự xuất hiện ngày càng
nhiều các đô thị, sự phồn vinh của đất nước thì vấn đề luôn đi kèm cùng sự phát triển là ô nhiễm
môi trường. Đây được xem là vấn đề hết sức nghiêm trọng, cấp bách không chỉ với Việt Nam mà
với toàn thế giới, nhưng chưa thực sự được quan tâm đúng mức và triệt để.
Các chất thải đủ loại của các ngành công nghiệp với hàm lượng cao các chất độc hại, chất hữu cơ
và kim loại nặng được xả thẳng ra môi trường đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh thái cũng
như sức khỏe con người.
Ngoài ra nước ta cũng là một quốc gia có tỉ lệ tăng dân số cao trong khu vực và trên thế giới.
Trong quá trình sinh hoạt hằng ngày của người dân, với một lượng lớn dân cư như vậy thì lượng
nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý thải ra môi trường rất lớn làm cho tình trạng ô nhiễm ngày
càng gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống con người và toàn sinh giới.
Do đó, vấn đề bức thiết đặt ra làm thế nào để giảm bớt nồng độ ô nhiễm của nước thải đến mức
cho phép theo tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. Vì vậy xử lý nước thải là việc làm vô
cùng cần thiết và cấp bách. Thực tế là trong các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm thì xử lý nước thải
đã, đang được coi là biện pháp chủ lực.
Có nhiều phương pháp xử lý nước thải khác nhau như: phương pháp cơ học, phương pháp hóa
học,… nhưng phương pháp luôn được hướng tới trong các nghiên cứu và ứng dụng trong thực
tiễn là xử lý sinh học đã đem lại hiệu quả cao. Cho đến nay người ta đã xác định được rằng các
vi sinh vật có thể phân hủy được các chất hữu cơ trong tự nhiên và cả tổng hợp nhân tạo. Xử lý
nước thải bằng phương pháp sinh học là một bước vô cùng quan trọng trong tất cả các hệ thống
xử lý nước thải nói chung. Trong đó việc sử dụng các vi sinh vật hiếu khí là phương pháp phổ
biến nhất trong các công trình xử lý hiện nay.

II. Vật liệu, phương pháp nghiên cứu
A.Tổng quan về nước thải:
1, Khái niệm
- Nước thải là chất lỏng được thải ra sau quá trình sử dụng của con người và đã làm thay đổi
tích chất ban đầu của nước.

- Nước thải là nước đã dùn trong sinh hoạt, sản xuất hoặc chảy qua các vùng đất ô nhiễm.
Phụ thuộc điều kiện hình thành, nước thải được chia thành: nước thải sinh hoạt, công nghiệp,
nước thải tự nhiên và nước thải đô thị.
+ Nước thải sinh hoạt:
Nước thải sinh hoạt là nước thải từ các khu...
XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH
HỌC HIẾU KHÍ
I.Đặt vấn đề
Việt Nam một nước đang trên đà phát triển. Công nghiêp hóa hiện đại hóa được xem như
chìa khóa để phát triển. Song bên cạnh sự phát triển các ngành kinh tế, sự xuất hin ngày càng
nhiều các đô thị, sự phồn vinh của đất nước thì vấn đề luôn đi kèm cùng sự phát triển là ô nhiễm
môi trường. Đây được xem là vấn đề hết sức nghiêm trọng, cấp bách không chỉ với Việt Nam mà
với toàn thế giới, nhưng chưa thực sự được quan tâm đúng mức và triệt để.
Các chất thải đủ loại của các ngành công nghiệp với hàm lượng cao các chất độc hại, chất hữu cơ
kim loại nặng được xả thẳng ra môi trường đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh thái cũng
như sức khỏe con người.
Ngoài ra nước ta cũng một quốc gia tỉ lệ tăng dân số cao trong khu vực trên thế giới.
Trong quá trình sinh hoạt hằng ngày của người dân, với một lượng lớn dân cư như vậy thì lượng
nước thải sinh hoạt chưa qua xử thải ra môi trường rất lớn làm cho tình trạng ô nhiễm ngày
càng gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống con người và toàn sinh giới.
Do đó, vấn đề bức thiết đặt ra làm thế nào để giảm bớt nồng độ ô nhiễm của nước thải đến mức
cho phép theo tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. vậy xử nước thải việc làm
cùng cần thiết và cấp bách. Thực tế là trong các biện pháp giảm thiu ô nhim thì xử lý nước thải
đã, đang được coi là biện pháp chủ lực.
nhiều phương pháp xử nước thải khác nhau như: phương pháp học, phương pháp hóa
học,… nhưng phương pháp luôn được hướng tới trong các nghiên cứu ứng dụng trong thực
tiễn x sinh học đã đem lại hiệu quả cao. Cho đến nay người ta đã xác định được rằng các
vi sinh vật thể phân hủy được các chất hữu trong tự nhiên cả tổng hợp nhân tạo. Xử
nước thải bằng phương pháp sinh học là một bước vô cùng quan trọng trong tất cả các hệ thống
xử nước thải nói chung. Trong đó việc sử dụngc vi sinh vật hiếu khí phương pháp phổ
biến nhất trong các công trình xử lý hiện nay.
II. Vật liệu, phương pháp nghiên cứu
A.Tổng quan về nước thải:
1, Khái niệm
- Nước thải là chất lỏng được thải ra sau quá trình sử dụng của con người và đã làm thay đổi
tích chất ban đầu của nước.
Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí - Người đăng: Le Mai Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí 9 10 312