Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý nước thải - Cô Hương

Được đăng lên bởi Tường Vũ Lê
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2131 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Giảng viên: Nguyễn Thị Hường

1

1. Chương 1: NGUỒN GỐC, TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI
1.1. Khái quát về NT
1.1.1. Nước thải
1.1.2. Xử lý nước thải
1.1.3. Cấp nước tuần hoàn, tái sử dụng nước
1.1.4. Quá trình tự làm sạch

1.2. Nguồn gốc phát sinh
1.2.1. Nước thải sinh hoạt
NTSH là nước đã được dùng cho các mục đích ăn uống, sinh hoạt, tắm rửa, vệ sinh nhà
cửa,... của các khu dân cư, công trình công cộng, cơ sở dịch vụ,...Như vậy, NTSH được hình
thành trong quá trình sinh hoạt của con người. Một số các hoạt động dịch vụ hoặc công cộng
như bệnh viện, trường học, bếp ăn,.. cũng tạo ra các loại NT có thành phần và tính chất tương
tự như NTSH.
Lượng NTSH tại các cơ sở dịch vụ, công trình công cộng phụ thuộc vào loại công trình,
chức năng, số lượng người.
Lượng NT từ các cơ sở thương mại và dịch vụ cũng có thể được chọn từ 15- 25% tổng
lượng NT của toàn thành phố.
Đặc trưng NTSH là: hàm lượng chất hữu cơ cao (55-65% tổng lượng chất bẩn), chứa
nhiều vi sinh vật có cả vi sinh vật gây bệnh, vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ cần thiết cho các
quá trình chuyển hóa chất bẩn trong NT.
NTĐH giàu chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, là nguồn gốc để các loại vi khuẩn (cả vi
khuẩn gây bệnh) phát triển là một trong những nguồn gây ô nhiễm chính đối với môi trường
nước.
NTĐH có thành phần giống nhau ở các đô thị nhưng khác về hàm lượng, phương pháp
xử lý giống nhau và xử lý sinh học được ưu tiên lựa chọn.
Lưu lượng NT không điều hòa, phụ thuộc vào thời điểm trong ngày (Vd: lượng người
trong khu đô thị,...). Số lượng người càng đông chế độ thải càng điều hòa. Nước thải công
nghiệp
Trong các xí nghiệp công nghiệp thường tạo thành 3 loại NT:
+Nước được sử dụng như nguyên liệu sản xuất, giải nhiệt, làm sạch bụi và khói thải,...
+Nước được sử dụng vệ sinh công nghiệp, nhu cầu tắm rửa, ăn ca của công nhân,...
+Nước mưa chảy tràn
2

Nhu cầu về cấp nước và lượng nước thải sản xuất phụ thuộc vào: loại hình, công nghệ
sản xuất, loại và thành phần nguyên vật liệu, công suất nhà máy,...Công nghệ sản xuất ảnh lớn
đến lượng nước tiêu thụ, lượng nước thải tạo thành, chế độ xả thải và thành phần tính chất
nước thải. Áp dụng công nghệ tiên tiến và trang thiết bị càng hiện đại, lượng nước sử dụng sẽ
giảm rất nhiều.
Bảng : Nhu cầu cấp nước và lượng nước thải một số ngành công nghiệp
Ngành công nghiệp

Đơn vị tính

Nhu cầu cấp nước

Lượng NT

Sản xuất bia

L.nước/ l.bia

10-20

6-12

Công nghiệp đường

m3 nước/tấn đường

30-60

10-50

Công nghiệp giấy

m3 nước/tấn giấy

300-550

250-...
1
BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Giảng viên: Nguyn ThHường
Xử lý nước thải - Cô Hương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý nước thải - Cô Hương - Người đăng: Tường Vũ Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Xử lý nước thải - Cô Hương 9 10 658