Ktl-icon-tai-lieu

xử lý nước thải giàu hợp chất Nitơ và Photpho

Được đăng lên bởi nghenguyen-mt6a
Số trang: 605 trang   |   Lượt xem: 1292 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Lê Văn Cát
Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ và photpho

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ
HÀ NỘI, 11/ 2007

Xử lý nước thải giàu hợp chất N và P – Lê Văn Cát

1

Chiến lược kiểm soát ô nhiễm hợp chất nitơ,
photpho trong môi trường nước.

Xử lý nước thải trước hết nhằm mục đích cải thiện điều kiện vệ
sinh môi trường sống của con người và xa hơn nhằm duy trì cân bằng sinh
thái, tạo điều kiện phát triển bền vững lâu dài cho loài người.
Do tính linh hoạt và lan truyền thấp, các chất gây ô nhiễm ở dạng rắn khó
phát huy độc tính ô nhiễm trên diện rộng. Ngược lại các chất gây ô nhiễm môi
trường khí (từ khí thải) thường gây ô nhiễm trên diện rất rộng, có tính chất
toàn cầu. Diện gây ô nhiễm từ các yếu tố nước thải nằm giữa hai cực trên: ảnh
hưởng tới chính nơi phát thải và vùng lân cận xung quanh.
Nước thải - nước sau khi sử dụng đã bị nhiễm bẩn từ sinh hoạt, hoạt động
công nghiệp, nông nghiệp được thải ra khỏi khu vực đang sử dụng về một
nguồn nhận như ao, hồ, sông, biển. Trong khi dịch chuyển, một lượng nước
thải nhất định sẽ thấm vào đất tạo ra nước ngầm cũng đem theo chất gây ô
nhiễm.
Tác nhân gây ô nhiễm môi trường trong nước là các chất có khả năng
chuyển hoá thành các chất khác và các chất bền tác động đến cân bằng sinh
thái trong môi trường nước nhận.
Về nguyên tắc, các chất bền trong môi trường được coi là ít độc hại nếu nó
không gây hại trực tiếp lên động vât, thực vật sống trong nước hoặc lên con
người hoặc một cách gián tiếp tới con người thông qua chuỗi thức ăn. Có
nhiều họ chất hữu cơ bền trong môi trường nhưng có tác dụng xấu như gây các
loại bệnh nan y, đột biến gen ngay với nồng độ rất thấp. Đó là một số họ chất
bảo vệ thực vật, hormon, kháng sinh, dược phẩm, cùng một số hợp chất đặc
thù khác khi thâm nhập vào cơ thể người và động vật trực tiếp hoặc qua thức
ăn.
Rất nhiều hợp chất gây ô nhiễm trong nước thải có khả năng chuyển hoá
cao trong môi trường nước tự nhiên thông qua các phản ứng hoá học, sinh hoá,
quang hoá và tác động đến cân bằng sinh thái của môi trường.
Các chất gây đục vô cơ có khả năng chuyển hoá không lớn, khi tồn tại
trong nguồn nước nhận sẽ gây đục, gây hiện tượng cản ánh sáng vào nước, hạn
chế sự phát triển của thuỷ thực vật sống trong đó. Hậu quả kéo theo là làm

~1~

Xử lý nước thải giàu hợp chất N và P – Lê Văn Cát

giảm nguồn thức ăn của thuỷ động vật, làm giảm nồng độ oxy hoà tan trong
nước do quá trình quang hợp của thực vật bị hạn chế, gây khó khăn cho hoạt
động của động vật thuỷ sinh.
Hợp chất hữu cơ giàu t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lý nước thải giàu hợp chất Nitơ và Photpho - Người đăng: nghenguyen-mt6a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
605 Vietnamese
xử lý nước thải giàu hợp chất Nitơ và Photpho 9 10 586