Ktl-icon-tai-lieu

xử lý nước thải kim loại

Được đăng lên bởi lehoang1307
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1355 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT
SÀI GÒN
BÀI THUYẾT TRÌNH :THIẾT KẾ HỆ
THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY
KIM LOẠI CÔNG SUẤT 110m3/ n,d
Nguyễn Thị Thu lên
Ngô Thanh Trúc
Lê Đình Thành

NỘI DUNG BÁO CÁO
• GiỚI THIỆU VỀ NGÀNH KIM LOẠI
• THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI
NGÀNH KIM LOẠI
• PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
• SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ
• THUYẾT MINH

Giới thiệu
• Ngành kim loại là 1 bộ phận quan trọng trong tổng
thể nền kinh tế Việt Nam. Giá trị kinh tế mà ngành
mang lại là vô cùng lớn và không thể thay thế. Nhưng
bên cạnh đó việc xử lý loại nước thải của ngành là 1
vấn đề to vấn với các ban ngành, cơ quan và người
dân, nếu không được xử lý triệt để thì ảnh hưởng
nghiêm trọng tới môi trường và con người

Thành phần, tính chất nước thải kim loại
• Tính chất
• Đặc trưng chung của nước thải ngành xi mạ là chứa hàm lượng
cao các muối vô cơ và kim loại nặng. Tuỳ theo kim loại của lớp
mạ mà nguồn ô nhiễm có thể là Cu, Zn, Cr, Ni,… và cũng tuỳ
thuộc vào loại muối kim loại được sử dụng mà nước thải có chứa
các độc tố như xianua, sunfat, amoni, crômat,… Các chất hữu cơ
ít có trong nước thải xi mạ, phần chủ yếu là chất tạo bông, chất
hoạt động bề mặt … nên BOD, COD thường thấp và không
thuộc đối tượng xử lý. Đối tượng xử lý chính là các ion vô cơ mà
đặc biệt là các muối kim loại nặng như Cr, Ni, Cu, Fe,…

Các thành phần chính có trong nước thải kim
loại
stt

Chất ô nhiễm Đơn vị

Hàm lượng

QCVN:24-2009

1

pH

Mg/l

6.5

5.5-9

2

TSS

Mg/l

150

100

3

COD

Mg/l

140

80

4

As

Mg/l

2.6

0.1

5

Cd

Mg/l

0.6

0.01

6

Cu

Mg/l

15

2

7

Pb

Mg/l

21.3

0.5

8

Zn

Mg/l

3.5

3

9

Fe

Mg/l

18.4

5

10

Mn

Mg/l

7.2

1

11

BOD5

Mg/l

100

50

Xử lý bằng phương pháp cơ học: Là để loại bỏ các tạp
chất vô cơ,hữu cơ không tan hiện diện trong nước và
chất có kích thước lớn,loại bỏ cặn nặng như sỏi,đá…
điều hòa liều lượng và nồng độ các chất có trong
nước thải nhằm đảm bảo an toàn cho các thiết bị và
quá trình xử lí tiếp theo
Xử lý bằng phương pháp sinh học: Sử dụng hoạt động
sống của vsv để phân hủy các chất bẩn hữu cơ có
trong nước.phương pháp xử lý sinh học có thể ứng
dụng làm sạch hoàn toàn các loại nước thải chứa các
chất hữu cơ hòa tan hoặc phân tán nhỏ.vì vậy phương
pháp này được dùng để loại bỏ các chất hữu cơ cao

Xử lý bằng phương pháp hóa học
• Trung hòa nước thải: Điều hòa nước thải có tính
axit,kiềm về nước có môi trường trung tính
• Phương pháp kết tủa: Dựa trên phản ứng hóa học
tạo kết tủa giữa các chất có trong nước thải và kim
loại nặng cần tách trong nước thải,kết tủa này...
Nguy n Th Thu lên
Ngô Thanh Trúc
Lê Đình Thành
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT
SÀI GÒN
BÀI THUY T TRÌNH :THI T K H
TH NG X LÝ N C TH I NHÀY ƯỚ
KIM LO I CÔNG SU T 110m3/ n,d
xử lý nước thải kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lý nước thải kim loại - Người đăng: lehoang1307
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
xử lý nước thải kim loại 9 10 123