Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý nước thải rửa xe

Được đăng lên bởi danckm
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY TRÌNH XLNT GARA OTO

2.2 Thuyết minh sơ đồ công nghệ
Nước thải phát sinh từ khu vực sửa chữa theo hệ thống cống rãnh
chảy vào hố thu gom sau khi qua song chắn rắc. Nước thải khi vào
đến hố thu gom đã được loại bỏ phần lớn rác có đường kính tương
đối lớn, nhưng trong nước thải vẫn còn có các chất nổi chủ yếu là
dầu mỡ phát sinh từ khâu rửa xe, thiết bị…Hố thu gom sẽ được
thiết kế hai ngăn. Đầu tiên nước thải được dẫn vào ngăn thứ nhất,
ngăn này có nhiệm vụ thu gom nước thải. Trong ngăn này, các
hợp chất vô cơ có khẳ năng lắng sẽ được lắng xuống đáy bể và

được hút lên theo định kỳ. Nước từ ngăn thu gom được dẫn sang
ngăn tách dầu mỡ. Tại đây, lượng dầu mỡ có trong nước thải sẽ
được loại bỏ bằng vải lọc dầu mỡ. Phần nước được hệ thống bơm
đưa lên thiết bị keo tụ – lắng. Lượng dầu mỡ thấm vào vải lọc
được tách ra bằng phương pháp cơ học( vắt, ép…) và đem đi xử lý
theo yêu cầu.
Đầu tiên nước thải được bơm vào ngăn keo tụ, tại đây hệ thống
châm hóa chất sẽ bổ sung hóa chất keo tụ và hóa chất điều chỉnh
pH để tạo điều kiện cho quá trình kẹo tu xảy ra. Motor cánh khuấy
sẽ hòa trộn đều hóa chất vào nước thải. Nước từ ngăn keo tụ sẽ
chảy tràn vào ống trung tâm của ngăn lắng. Hỗn hợp nước thải
cùng bông cặn di chuyển từ trên xuống đáy ngăn lắng. Trong quá
trình di chuyển, các bông cặn va chạm vào tấm chắn của ống
trung tâm, bị mất lực và rơi xuống đáy thiết bị, phần nước trong
dâng lên thành thiết bị và được dẫn vào hệ thống thu nước của
thiết bị. Nước từ hệ thống thu nước của thiết bị được dẫn sang bể
khử trùng.
Tại bể khử trùng, hệ thống châm hóa chất sẽ bổ sung hóa chất
khử trùng vào nhằm loại bỏ các chất độc hại, các vi trùng gây hại
có trong nước thải. Motor cánh khuấy sẽ khuấy trộn đều nước thải
và hóa chất. Nước sau khử trùng được bơm áp lực đưa lên thiết bị
lọc áp lực để loại bỏ các cặn lơ lững còn sót lại.
Nước sau khi qua thiết bị lọc áp lực được dẫn theo đường ống ra
nguồn tiếp nhận. Nước sau xử lý đạt giá trị C cột A QCVN 40 –
2011/BTNMT
Cặn sinh ra từ bể lắng và bể thu gom được bơm vào bể thu gom
bùn và đem đi xử lý theo yêu cầu.

...
QUY TRÌNH XLNT GARA OTO
2.2 Thuyết minh sơ đồ công nghệ
Nước thải phát sinh từ khu vực sửa chữa theo hệ thống cống rãnh
chảy vào hố thu gom sau khi qua song chắn rắc. Nước thải khi vào
đến hố thu gom đã được loại bỏ phần lớn rác đường kính tương
đối lớn, nhưng trong nước thải vẫn còn các chất nổi chủ yếu
dầu mỡ phát sinh từ khâu rửa xe, thiết bị…Hố thu gom sẽ được
thiết kế hai ngăn. Đầu tiên nước thải được dẫn vào ngăn thứ nhất,
ngăn này nhiệm vụ thu gom nước thải. Trong ngăn này, các
hợp chất khẳ năng lắng sẽ được lắng xuống đáy bể
Xử lý nước thải rửa xe - Trang 2
Xử lý nước thải rửa xe - Người đăng: danckm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Xử lý nước thải rửa xe 9 10 405