Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý nước thải xi mạ

Được đăng lên bởi My Trà
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 653 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Xử lý nước thải xi mạ
By admin | September 16, 2014 0 Comment
I/ Công nghệ xử lý bề mặt (xi mạ):
Công nghệ xử lý bề mặt (xi mạ) thường bao gồm các công đoạn sau: Bề mặt của vật liệu
cần mạ phải được làm sạch để lớp mạ có độ bám dính cao và không có khuyết tật. Để làm
sạch bề mặt trước hết phải tẩy rửa lớp mỡ bảo quản trên bề mặt bằng cách tẩy rửa với
dung môi hữu cơ hoặc với dung dịch kiềm nóng. Dung môi thường sử dụng là loại
hydrocacbon đã được clo hoá như tricloetylen, percloetylen. Dung dịch kiềm thường là
hỗn hợp của xút, soda, trinatri photphat, popyphotphat, natri silicat và chất hoạt động bề
mặt (tạo nhũ). Hoạt hoá bề mặt của vật liệu mạ bằng cách nhúng chúng vào dung dịch
axit loãng (H2SO4, HCl), nếu mạ với dung dịch chứa xianua (CN) thì chúng được nhúng
vào dung dịch natri xianua. Dây chuyền công nghệ chung của công nghệ xi mạ:

So-do-xu-ly-nuoc-thai-xi-ma
II. Lưu lượng và thành phần, tính chất nước thải: Nước thải từ xưởng xi mạ có thành
phần đa dạng về nồng độ và pH biến đổi rộng từ rất axit 2-3, đến rất kiềm 10-11. Đặc
trưng chung của nước thải ngành mạ là chứa hàm lượng cao các muối vô cơ và kim loại
nặng. Tuỳ theo kim loại của lớp mạ mà nguồn ô ề nhiễm có thể là Cu, Zn, Cr, Ni,… và
cũng tuỳ thuộc vào loại muối kim loại được sử dụng mà nước thải có chứa các độc tố như
xianua, sunfat, amoni, crômat,… Các chất hữu cơ ít có trong nước thải xi mạ, phần chủ
yếu là chất tạo bông, chất hoạt động bmặt … nên BOD, COD thường thấp và không
thuộc đối tượng xử lý. Đối tượng xử lý chính là các ion vô cơ mà đặc biệt là các muối
kim loại nặng như Cr, Ni, Cu, Fe,… Nước thải nên tách riêng thành 3 dòng riêng biệt:

- Dung dịch thải đậm đặc từ các bể nhúng, bể ngâm.
- Nước rửa thiết bị có hàm lượng chất bẩn trung bình (muối kim loại, dầu mỡ và xà
phòng,…
- Nước rửa loãng
Để an toàn và dễ dàng xử lý, dòng axit crômic và dòng cyanide nên tách riêng. Chất gây
ô nhiễm nước thải xi mạ có thể chia làm vài nhóm sau:
o Chất ô nhiễm độc như cyanide CN-, Cr (VI), F-,…
o Chất ô nhiễm làm thay đổi pH như dòng axit và kiềm
o Chất ô nhiễm hình thành cặn lơ lửng như hydroxit, cacbonat và photphat
o Chất ô nhiễm hữu cơ như dầu mỡ, EDTA …
Các cuộc khảo sát cho thấy các quá trình trong ngành xử lý kim loại khá đơn giản và
tương tự nhau. Nguồn chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình làm mát, lau rửa và đốt
cháy dầu. Xử lý kim loại đòi hỏi một số hoá chất như axit sunfuric, HCl, xút, …để làm
sạch bề mặt kim loại trước k...
http://thaonguyenxanhgroup.com/xu-ly-nuoc-thai-xi-ma.html
Xử lý nước thải xi mạ
By admin | September 16, 2014 0 Comment
I/ Công nghệ xử lý bề mặt (xi mạ):
Công nghệ xử lý bề mặt (xi mạ) thường bao gồm các công đoạn sau: Bề mặt của vật liệu
cần mạ phải được làm sạch để lớp mạ có độ bám dính cao và không có khuyết tật. Để làm
sạch bề mặt trước hết phải tẩy rửa lớp mỡ bảo quản trên bề mặt bằng cách tẩy rửa với
dung môi hữu cơ hoặc với dung dịch kiềm nóng. Dung môi thường sử dụng là loại
hydrocacbon đã được clo hoá như tricloetylen, percloetylen. Dung dịch kiềm thường là
hỗn hợp của xút, soda, trinatri photphat, popyphotphat, natri silicat và chất hoạt động bề
mặt (tạo nhũ). Hoạt hoá bề mặt của vật liệu mạ bằng cách nhúng chúng vào dung dịch
axit loãng (H2SO4, HCl), nếu mạ với dung dịch chứa xianua (CN) thì chúng được nhúng
vào dung dịch natri xianua. Dây chuyền công nghệ chung của công nghệ xi mạ:
Xử lý nước thải xi mạ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý nước thải xi mạ - Người đăng: My Trà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Xử lý nước thải xi mạ 9 10 948