Ktl-icon-tai-lieu

Xuất bản vẽ trong inventor 2011

Được đăng lên bởi Bui Hien
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 3403 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Drawing– Xuất bảng vẽ.
Nhiệm vụ quan trọng của quá trình thiết kế là phải tạo ra được bản vẽ phục
vụ cho quá trình sản xuất . Sau khi hoàn tất quá trình thiết kế 3D,để chuyển
chúng sang bảng vẽ 2D ta sử dụng môi trường Drawing.

Drawing– Xuất bảng vẽ.
Khởi động môi trường Drawing:
●
Gọi lệnh New để xuất hiện hộp thoại New File.

●

Trong hộp thoại New File kích double vào biểu tượng Standard.idw.

●

Khởi động tắt

Drawing– Xuất bảng vẽ.
Giao diện môi trường lắp ráp:

Thanh trình
duyệt
Browser
hiển thị các
trang giấy
vẽ, các lệnh
thao tác trên
từng hình
vẽ…

 Tab lệnh Assemly tự động kích hoạt sau khi
khởi động môi trường lắp ráp. Đây là nơi chứa
hầu hết các lệnh chức năng của quá trình lắp
ráp chi tiết.

Giấy vẽ, nơi
thực hiện
các thao tác.

Drawing– Xuất bảng vẽ.
Các lệnh cơ bản trong môi trường Drawing:
Base View :lệnh tạo hình chiếu cơ bản (chèn chi tiết vào bảng vẽ)
Project View :lệnh tạo các hình chiếu chính.
Auxiliary View :lệnh tạo các hình phụ.
Section View :lệnh tạo các hình cắt.
Detail View :lệnh tạo các hình trích
Break:lệnh cắt ngắn chi tiết.
Break Out: lệnh tạo các hình cắt trích.
Slice: lệnh tạo các tiết diện cắt.
New Sheet : lệnh tạo trang giấy vẽ mới.
Drawing Annotation panel: Các lệnh ghi kích thước và kí hiệu

Border–lệnh tạo khung bảng vẽ mới.
Lệnh Creat New Border dùng tạo một khung bảng vẽ mới.
Thao tác:

Từ tab lệnh Manage
Kích biểu tượng
Vị trí lệnh: nằm trên mục Define của tab lệnh Manage.
Bước 1: Tạo khung bảng vẽ mới.
 Sau khi gọi lệnh  Bảng vẽ hiện
hành chuyển sang môi trường vẽ
phác.
 Vẽ một hình chữ nhật làm khung
bao của bảng vẽ (Định kích thước
với các điểm góc của trang giấy
vẽ).
 Kích phải chuột vào tờ giấy vẽ và
chọn Save Border từ các lựa
chọn.

 Đặt tên cho bảng vẽ và chọn

Border–lệnh tạo khung bảng vẽ mới.
Bước 2: Xóa bỏ khung bảng vẽ hiện hành.
 Trên thanh trình duyệt, tại vị trí của trang giấy cần thay đổi khung bảng vẽ, Kích phải
chuột vào khung bao hiện hành và chọn Delete.
Bước 3: Chèn khung bảng vẽ mới vào trang giấy vẽ.
 Trên thanh trình duyệt Browser Bar  chọn Drawing Resources  Boder  Chọn
tên của khung bao mới (vừa đặt trong bảng thoại Border) kích phải chuột chọn
Insert.

Zone Border–lệnh tạo khung bảng từ tiêu chuẩn
Lệnh Creat New Zone Border dùng tạo một khung bảng vẽ mới bằng cách
hiệu chỉnh một bảng vẽ tiêu chuẩn .
Thao tác:

Từ tab lệnh Manage
Kích biểu tượng
Vị trí lệnh: nằm trên mục Define của tab lệnh Manage.
 Bước 1: Tạo khung bảng vẽ mới.
 Sau khi gọi lện...
DrawingXu t b ng v .
Nhiệm vụ quan trọng của quá trình thiết kế là phải tạo ra được bản vẽ phục
vụ cho quá trình sản xuất . Sau khi hoàn tất quá trình thiết kế 3D,để chuyển
chúng sang bảng vẽ 2D ta sử dụng môi trường Drawing.
Xuất bản vẽ trong inventor 2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xuất bản vẽ trong inventor 2011 - Người đăng: Bui Hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Xuất bản vẽ trong inventor 2011 9 10 499