Ktl-icon-tai-lieu

xúc tác của quá trình FCC

Được đăng lên bởi nguyen-nhat-sang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1706 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Xúc tác của quá trình FCC
1.Thành phần của xúc tác FCC
- Zeolite.
- Chất mang (Matrix)
- Chất kết dính.
- Chất độn.
1.1.Zeolite
Zeolite là thành phần quan trọng nhất của FCC. Nó mang đến cho xúc tác :
Tính chọn lọc (Selectivity).
Hoạt tính (Activity).
Chất lượng của xúc tác phụ thuộc phần lớn vào bản chất và chất lượng của Zeolite.
Hiểu cấu trúc của Zeolite, kiểu Zeolite, cơ chế Cracking và các tính chất của nó sẽ
giúp chọn được xúc tác tốt, đảm bảo được hiệu suất Cracking mong muốn
1.1.1.Cấu trúc của Zeolite :
Cấu trúc cơ bản của tinh thể Zeolite là tứ diện (tetrahedron) tạo bởi Al,Si,O
Tâm tứ diện là một nguyên tử Si hay Al, ở 4 đỉnh là 4 nguyên tử O.

Các tinh thể hợp lại thành mạng không gian. Mạng không gian Zeolite có các lỗ
rỗng (pore) có kích thước khoảng 8.0 Angstroms.
Những lỗ rỗng làm cho diện tích bề mặt riêng của Zeolite rất lớn, khoảng 600m2/g.
Các tứ diện hợp thành cấu trúc lớn hơn, có tính lặp lại, gọi là các ô (unit cell).
Kích thước của ô (Unit Cell Size : UCS) là khoảng cách giữa 2 ô gần nhất.
Ví dụ : USY Zeolite
7 nguyên tử Al
185 nguyên tử Si
Tỉ lệ SiO2/Al2O3 (SAR)=54
UCS là yếu tố quan trọng để đánh giá cấu trúc của Zeolite.
1.1.2.Tính chất hóa học của Zeolite :
Do trạng thái OXH của Si : +4 và Al : +3 nên các tứ diện có tâm là Si sẽ trung hòa
điện, còn các tứ diện có tâm Al sẽ mang điện tích –. Điện tích âm này sẽ được
trung hòa bởi 1 ion dương.
Dung dịch chứa NaOH thường được sử dụng trong tổng hợp Zeolite Na trung hòa
điện tích - của tứ diện Al. Loại Zeolite này được gọi là Soda Y hay NaY. Zeolite
NaY không bền thủy nhiệt do chứa nhiều Na. Ion NH4+ được dùng để thay thế
Na, sau khi sấy Zeolite, NH3 bay hơi để lại H+ trên Zeolite, do đó tâm acidvừa là
kiểu Bronsted, vừa kiểu Lewis.
Tâm acid Bronsted sau đó có thể được trao đổi bằng kim loại đất hiếm, làm tăng
độ mạnh của acid.

Các tâm acid này tạo nên hoạt tính của xúc tác.
1.1.3.Các kiểu Zeolite :
Zeolite dùng trong sản xuất xúc tác FCC được tổng hợp từ Zeolite tự nhiên
(faujastite).
Có khoảng 40 loại Zeolite tự nhiên và 150 loại Zeolite tổng hợp đã được biết.
Nhưng chỉ một số Zeolite tổng hợp là được ứng dụng.
Những kiểu Zeolite được ứng dụng trong xúc tác FCC là Kiểu X, Kiểu Y và ZSM5. Zeolite X và Y có cùng cấu trúc tinh thể
Kiểu X có SAR thấp hơn kiểu Y.
Kiểu X có độ bền nhiệt và thủy nhiệt thấp hơn Y (do có nhiều Na hơn).
Hiện nay phần lớn xúc tác FCC sử dụng Zeolite kiểu Y.
ZSM-5 là 1 loại Zeolite đa năng, làm tăng hiệu suất thu Olefin và tăng chỉ số
octane của xăng.
1.1.3...
Xúc tác của quá trình FCC
1.Thành phần ca c tác FCC
- Zeolite.
- Chất mang (Matrix)
- Chất kết dính.
- Chất độn.
1.1.Zeolite
Zeolite là thành phần quan trọng nhất của FCC. Nó mang đến cho xúc tác :
Tính chọn lọc (Selectivity).
Hoạt tính (Activity).
Chất lượng của xúc tác phụ thuộc phần lớn vào bản chất và chất lượng của Zeolite.
Hiểu cấu trúc của Zeolite, kiểu Zeolite, chế Cracking và các tính chất của nó s
giúp chọn được xúc tác tốt, đảm bảo được hiệu suất Cracking mong muốn
1.1.1.Cấu trúc của Zeolite :
Cấu trúc cơ bản của tinh thể Zeolite là tứ diện (tetrahedron) tạo bởi Al,Si,O
Tâm tứ diện là một nguyên tSi hay Al, ở 4 đỉnh là 4 nguyên tử O.
xúc tác của quá trình FCC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xúc tác của quá trình FCC - Người đăng: nguyen-nhat-sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
xúc tác của quá trình FCC 9 10 853