Ktl-icon-tai-lieu

YASKAWA MINI J7

Được đăng lên bởi xuangiap2908-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
YASKAWA
MOTION CONTROL

ƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HƯ
J7 SERIES INVERTER DRIVES

YASKAWA

TOTAL
SO LU T IO N

VS mini J7

BỘ GIAO DIỆN HIỂN THỊ SỐ
Mô tả các nút chức năng và màn hình hiển thị

Bộ giao diện hiển thị số

LED hiển thị chức năng
Chức năng được chọn lựa sáng
Dữ liệu của chức năng chọn lựa
hiển thị trên màn hình hiển thị
dữ liệu

Hiển thị dữ liệu
Nút chọn chế độ

Nút chạy (RUN)

Chuyển tín hiệu các đèn
hiển thị chức năng

Nhấn để chạy motor,
Đèn RUN sáng lên.

LED cảnh báo
Nút Enter
LED chạy (RUN)

Hiển thị và xác nhận giá trị
thông số cài đặt

Nút chỉnh tần số

Nút tăng

Đặt tần số tham chiếu cho
biến tần

Tăng thông số và giá trị cài đặt

Nút giảm
Giảm thông số và giá trị cài đặt

Nút Stop/Reset
Ngừng hoạt động của motor và
reset lỗi biến tần

Mô tả các LED hiển thị chức năng.

FREF
Cài đặt/Giám sát
tần số tham chiếu

FOUT
Giám sát tần số
output

IOUT

MNTR

Giám sát dòng điện
motor

Giám sát các
thông số khác

F/R

LO/RE

PRGM

Chọn chiều quay motor
FWD/REV

Chọn chế độ
Local/Remote

Chọn chế độ cài
đặt thông số

Standard Wiring
DC
REACTOR
(OPTION)
SHORT-CIRCUIT BAR
*

MCCB

FOR SINGLE PHASE,
USE R/L1 AND S/L2

X

U

+2

_

+1

R

R/L1

S

S/L2

U/T1

T

T/L3

V/T2

IM

W/T3
FORWARD
RUN/STOP

S1

REVERSE
RUN/STOP
FAULT
RESET
MULTIFUNCTION
INPUT

S2

EXTERNAL FAULT
(NO CONTACT)

MULTI-STEP
SPEED REF.1

S3

MA

S4

MB

S5

MC

RUNNING

MULTI-FUNCTION +
OUTPUT
250VAC 1A OR LESS
30VDC 1A OR LESS

SC

SHIELDED
CONNECTION
TERMINAL
SPEED REFERENCE PULSE
TRAIN (30KHz MAX.)

2K
FREQUENCY
REF.

P

FS

FREQUENCY SETTING POWER SUPPLY
(+12V 20mA)

FR

SPEED FREQUENCY REFERENCE
0 TO +10V (20 ) OR
4 TO 20mA/ 0 TO 20mA (250 )

P
FC

0V
DIGITAL OPERATOR
FREQUENCY
SETTING
POTENTIOMETER MIN

MAX

AM

ANALOG MONITOR

P

AC

FM OUTPUT
0 TO +10VDC (2mA)

OUTPUT FREQUENCY

Shielded

P

Twisted-pair wires

: Only basic insulation (Protective class 1, overvoltage category II) is provided for
the control circuit terminals. Additional insulation may be necessary in the end
product to conform to CE requirements.
* Short-circuit bar should be removed when connecting DC reactor.

+ Minimum permissible load : 5VDC, 10mA (as reference value)

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG HIẾU 0903 937 416 Email : dntntrunghieu.bdg@vnn,vn

Tài liệu hướng dẫn cài đặt VS mini J7
DANH SÁCH THÔNG SỐ
Số
thứ
tự
01

Mật khẩu

0 : n01 có thể được hiển thị và cài đặt,
n02 tới n79 chỉ hiển thị
1 : n01 tới n79 có thể được xem và cài đặt
giá trị
6 : Xoá bộ nhớ lỗi (fault history)
8 : Đưa các thông số trở về giá...
YASKAWA
MOTIONCONTROL
HƯ
Ư
Ư
N
N
N
G
G
G
D
D
D
N
N
N
S
S
D
D
N
N
G
G
J7SERI ESINVERTERDRIVES
YASKAWA
TOTAL
S O L U T I O
N
YASKAWA MINI J7 - Người đăng: xuangiap2908-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
YASKAWA MINI J7 9 10 40