Ktl-icon-tai-lieu

Z Transform in State Space

Được đăng lên bởi Nguyen Manh Cuong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ME2025 Digital Control

Z Transform in State Space
Jee-Hwan Ryu
School of Mechanical Engineering
Korea University of Technology and Education

State-Space Representations of
Discrete-time Systems
• Many ways to realize state-space
representation
–
–
–
–

Controllable canonical form
Observable canonical form
Diagonal canonical form
Jordan canonical form

...
Z Transform in State Space
ME2025 Digital Control
Jee-Hwan Ryu
School of Mechanical Engineering
Korea University of Technology and Education
State-Space Representations of
Discrete-time Systems
Many ways to realize state-space
representation
Controllable canonical form
Observable canonical form
Diagonal canonical form
Jordan canonical form
Z Transform in State Space - Trang 2
Z Transform in State Space - Người đăng: Nguyen Manh Cuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Z Transform in State Space 9 10 29