Ktl-icon-tai-lieu

3 lý do tại sao Văn hóa doanh nghiệp lại quan trọng

Được đăng lên bởi timtailieuthicu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 793 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3 lý do tại sao Văn hóa doanh
nghiệp lại quan trọng
1. Văn hóa doanh nghiệp tạo cho mỗi thành viên hiểu được giá trị của
bản thân họ đối với công ty
Một tổ chức chỉ có thể phát triển khi tất cả mọi thành viên đều hiểu được họ
đang đi đâu? Họ đang làm gì? Và vai trò của họ đến đâu? Với những mục
tiêu rất cụ thể, họ được sống trong một môi trường tự do cống hiến, chia sẻ ý
tưởng, được ghi nhận khi thành công… tất cả đều được hiểu rằng, họ là
thành phần không thể thiếu của công ty. Họ như một mắt xích trong một
chuỗi dây truyền đang hoạt động. Và nếu mắt xích đó ngừng hoạt động, toàn
bộ hệ thống cũng phải ngừng theo.

Một người được mệnh danh là Socrates của Hoa Kỳ, Tiến sỹ Stenphen R.
Convey, tác giả của cuốn sách rất nổi tiếng “Bảy thói quen của những người
hiệu quả” đã khẳng định “Không tham gia, thì sẽ không bao giờ có thi
hành”. Hay nói một cách khác rằng, họ đang thi hành công việc của tổ chức,
vì họ đã được ghi nhận tham gia. Họ có cảm giác như đang được làm cho
chính bản thân họ. Một dẫn chứng hùng hồn cho nhận định này là môi
trường làm việc tại hãng hàng không Southwest Airlines. Hãng hàng không
này, là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới thực hiện bán cổ phần cho

nhân viên. Ngoài một văn hoá cởi mở, nhân viên ở đây đã làm việc một cách
hăng say, vì họ đang làm việc cho chính bản thân họ.
2. Văn hóa doanh nghiệp tạo cho tất cả mọi người trong công ty cùng
chung thân làm việc, vượt qua những giai đoạn thử thách, những tình
thế khó khăn của công ty và họ có thể làm việc quên thời gian.
Một sự đoàn kết, một khí thế làm việc của công ty cầnthiếtnhấtkhi công ty
ấy đang ởtrong thời kỳ khó khăn, thử thách, đặc biệt là những công ty đang
trên bờ vực của sự phá sản. Tất cả mọi thành viên của công ty cần tinh thần
đoàn kết và hy sinh. Công ty cócấp độ càng cao, có ảnh hưởng lớn thì
cácthànhviên càng cần phải hy sinh nhiều hơn. Để vượt qua những tình thế
khó khăn, công ty cần một sức mạnh tổng lực để chống đỡ và sức mạnh ấy
chỉ đạt được khi nó có một Văn hóa Doanh nghiêp – văn hóa của sự hy sinh,
văn hoá của sự đoàn kết.
Một dẫn chứng tiêu biểu cho văn hoá này là Lee Iacocca và nhân viên công
ty Chrysler của ông. Năm 1978, khi ông vừa bước chân tới, công ty đang rơi
vào tình cảnh phá sản, với 130.000 cán bộ công nhân viên có nguy cơ thất
nghiệp. Ông và các cộng sự của ông đã đưa cào một văn hoá của sự hy sinh
quên mình. Ai ai cũng cố gắng làm việc. Tất cả vì sự sống còn của công ty.
Vì sự bình an của mọi người. Tuy nhiên, một điều hiển nhiên rằng, trong
...
3 lý do ti sao Văn hóa doanh
nghip li quan trng
1. Văn hóa doanh nghip to cho mi thành viên hiu được giá tr ca
bn thân h đối vi công ty
Mt t chc ch có th phát trin khi tt c mi thành viên đều hiu được h
đang đi đâu? H đang làm gì? Và vai trò ca h đến đâu? Vi nhng mc
tiêu rt c th, h được sng trong mt môi trường t do cng hiến, chia s ý
tưởng, được ghi nhn khi thành công… tt c đều được hiu rng, h
thành phn không th thiếu ca công ty. H như mt mt xích trong mt
chui dây truyn đang hot động. Và nếu mt xích đó ngng hot động, toàn
b h thng cũng phi ngng theo.
3 lý do tại sao Văn hóa doanh nghiệp lại quan trọng - Trang 2
3 lý do tại sao Văn hóa doanh nghiệp lại quan trọng - Người đăng: timtailieuthicu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
3 lý do tại sao Văn hóa doanh nghiệp lại quan trọng 9 10 619