Ktl-icon-tai-lieu

ẩm thực

Được đăng lên bởi Star Petit
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1091 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Trong tác phẩm Hà Nội băm sáu phố phường (Nhà xuất bản Đời Nay, 1943)
nhà văn Thạch Lam đã viết những dòng bất hủ như sau: “Người Pháp có Paris, người
Anh có London, người Tầu có Thượng Hải… Trong các sách vở, trên các báo chí họ
nói đến thành phố của họ một cách thiết tha, mến yêu… Ta phải nghe người Pháp nói
đến Paris, người ở Paris mới hiểu được sự yêu quý ấy đến bậc nào.
Chúng ta có Hà Nội, một thành phố có nhiều vẻ đẹp, vì Hà Nội đẹp thật (chúng
ta chỉ còn tìm những vẻ đẹp ấy ra), và cũng vì chúng ta yêu mến – yêu mến Hà Nội
với tâm hồn người Hà Nội, cũng như người Parisien chính hiệu yêu mến Paris…”.
Trong số chúng ta có bao nhiêu người với tình yêu Hà Nội đã cất công “tìm
những vẻ đẹp ấy ra” như nhà văn Thạch Lam từng nung nấu ?!
Báo Tiền Phong cuối tuần (số 41 từ 6 – 16 tháng 10 năm 2009) đã giới thiệu
Chaplain Philippe – Chủ tịch Liên đoàn di sản Quốc gia Pháp đã mở một cuộc triển
lãm cá nhân những bức ảnh cổ về Hà Nội với tên gọi “Hà Nội trong mắt tôi”. Ông cho
biết nếu không có gì trở ngại sẽ trở lại thăm Hà Nội và làm một điều gì đó thật đặc
biệt để kỉ niệm Thăng Long – Hà Nội một nghìn năm tuổi. Chaplain là một trong số ít
những người nước ngoài tham gia cuộc thi tìm hiểu Hà Nội thường xuyên nhất (ông
đã nhận 3 giải thưởng trong các cuộc thi Quốc tế tìm hiểu về Thăng Long – Hà Nội).
Chaplain đã ví von: “Nó như một căn bếp, bạn có thể ngửi được mùi vị của đồ ăn và
chỉ biết rằng là rất thích món đồ ăn đó”. Chaplain cũng rất thích đồ ăn Việt Nam. Ông
nói, món gì ông cũng thích và dường như người Việt Nam đã sáng tạo ra những món
ăn tuyệt vời trước cả người Pháp. Trong thời gian tới, ẩm thực Việt Nam cũng là mối
quan tâm nghiên cứu của ông (chữ nó Chaplain dùng trong nhận xét trên chỉ Hà Nội).
Lẽ nào cư dân của Hà Nội thế kỷ XXI lại không có được cái tình cảm đối với
Thủ đô và văn hóa ẩm thực của một thành phố nghìn năm tuổi như Chaplain
Philippe ?!
Trước cuốn sách này mà quý vị có trên tay, đâu đó chúng ta đã được đọc, được
biết về “văn hóa ẩm thực Hà Nội” qua các công trình khảo cứu, biên soạn công phu
và bổ ích như: Văn hóa ẩm thực Hà Nội (Bùi Việt Mỹ và Trương Sỹ Hùng sưu tầm,
biên soạn; nhà xuất bản Lao động, H, 1999), Tập quán ăn uống của người Việt ở vùng
Kinh Bắc (Khảo cứu của Vương Xuân Tình, nhà xuất bản Khoa học xã hội, H, 2004).
Gần đây hơn nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thị Bảy đã công bố tác phẩm Ẩm thực
dân gian Hà Nội (nhà xuất bản Chính trị quốc gia, H, 2009). Cuốn sách của chúng tôi
1

tiếp tục hướng trên, tuy nhiên n...


!"#$%&!'()*+,-./,010-,
21$),31,456-!789:
1%';+:<''86=,01
%'0-,70->?%,4-@8AB%'CD
EF15<<;1G!H%I!J5<%ICF
K*J(!H%I !L!JF8'M8'5<
!>NO,5<L,,0-=9P8'0-6QD
-;F18,!>J85<%&R/J
(!H%IQ,!"#$STU
V-;SWMWX"YXX %&>P
EZ0Z=ME+[$8%)-\;0%&7<<?
Z&N(]^!G5<!>8:/5<_RQD`
''aR1J7#-b7Z#"5<!Z<%GJ%1C%c
P%?aKP"$M5<<J"^DEZZ<-;9
(,,><J?5<,8R
%&C,7<\;'J?!G"$M5< D
EZ%&!9!./1,<"'#1?d%,4e![+%O"!
K'fZ91%O"%1QDEZL9%O"gPD`
11JRL9!),,,gP%&-#(1
"P!,>,0D>@gPLZ;
AN8]+R(EZ)eCh8K5< D
$b,)N+5<'aijjkZ#aR1%,4J%;!>
+ %R!!"1 @ + <  ; J "^,EZ
0Z=TU
,>;-AB![18%N%1F%&%,4%:%,4
'!G/!"1@5<QARJa]8-#R
!^9,.VegPlm!,nom5e-,3
8-#p$%<5  !"#$%&
'()q]+g,njNJq:&<5YXX D
r3%Nn8]!"1s[V%&R;*
+,E9[A;5YXX DE;-+FR
ẩm thực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ẩm thực - Người đăng: Star Petit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
ẩm thực 9 10 732