Ktl-icon-tai-lieu

Án lệ với pháp luật Việt Nam

Được đăng lên bởi Hà Trần
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 2096 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lời cảm ơn
Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng của mỗi sinh viên. Trong
phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà
Nội, nhóm thực hiện xin mạnh dạn trình bày bài nghiên cứu với đề tài.

“Án lệ với pháp luật Việt Nam”
Chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới GS.TS Hoàng Thị
Kim Quế, ThS Vũ Công Giao đã giúp đỡ, định hướng và dìu dắt chúng em suốt
thời gian qua để công trình này được hoàn thành.
Công trình này mang ý nghĩa rất lớn đối với mỗi thành viên tham gia thực
hiện. Tác phẩm khoa học đầu tiên trong cuộc đời đánh dấu bước trưởng thành
mới, đồng thời cũng là những trải nghiệm thú vị trong công việc học tập và
nghiên cứu. Bằng sự tôn trọng khoa học, với niềm say mê nghiên cứu, nhóm
thực hiện xin cam kết những hiểu biết trong bài báo cáo là do nhóm tự giác tìm
hiểu, tổng hợp, và đề xuất dưới sự giúp đỡ của các thầy cô hướng dẫn.
Do còn nhiều hạn chế về mặt kiến thức cũng như kinh nghiệm nghiên cứu
khoa học, nên bài nghiên cứu này chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót,
rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình của thầy cô và bạn đọc!
Rất mong đây có thể là một tài liệu hứu ích về mặt lí luận cho sinh viên học
luật và những người quan tâm tới vấn đề án lệ. Hơn thế nữa, nhóm thực hiện đề
tài mong muốn những đề xuất của mình sẽ hữu ích với quá trình áp dụng những
ưu điểm của án lệ tại Việt Nam!

Hà Nội tháng 12 năm 2010
Nhóm thực hiện

1

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................................
CHƯƠNG MỘT...............................................................................................................
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ÁN LỆ.................................................................................
1.1 Nguồn pháp luật......................................................................................................
1.1.1 Khái niệm.........................................................................................................
1.1.2 Các loại nguồn pháp luật..................................................................................
1.2 Án lệ........................................................................................................................
1.2.1 Hai hệ thống luật: thông luật (common law) và dân luật (civil law)..............
1.2.2 Khái niệm án lệ..............................................................................................
1.2.3 Tính chất, đặc điểm ...
Lời cảm ơn
Nghiên cứu khoa học nhiệm vụ quan trọng của mỗi sinh viên. Trong
phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Luật Đại học Quốc gia
Nội, nhóm thực hiện xin mạnh dạn trình bày bài nghiên cứu với đề tài.
“Án lệ với pháp luật Việt Nam”
Chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới GS.TS Hoàng Thị
Kim Quế, ThS Công Giao đã giúp đỡ, định hướng dìu dắt chúng em suốt
thời gian qua để công trình này được hoàn thành.
Công trình này mang ý nghĩa rất lớn đối với mỗi thành viên tham gia thực
hiện. Tác phẩm khoa học đu tiên trong cuộc đời đánh dấu bước trưởng thành
mới, đồng thời cũng những trải nghiệm thú vị trong công việc học tập
nghiên cứu. Bng s n trọng khoa học, với niềm say nghiên cứu, nhóm
thực hiện xin cam kết những hiểu biết trong i báo cáo do nhóm tự giác tìm
hiểu, tổng hợp, và đề xuất dưới sự giúp đỡ của các thầy cô hướng dẫn.
Do còn nhiều hạn chế về mặt kiến thức cũng n kinh nghiệm nghiên cứu
khoa học, nên bài nghiên cứu này chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót,
rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình của thầy cô và bạn đọc!
Rất mong đây có thể là một tài liệu hứu ích về mặt lí luận cho sinh viên học
luật những người quan tâm tới vấn đề án lệ. Hơn thế nữa, nhóm thực hiện đề
tài mong muốn những đề xuất của mình sẽ hữu ích với quá trình áp dụng những
ưu điểm của án lệ tại Việt Nam!
Hà Nội tháng 12 năm 2010
Nhóm thực hiện
1
Án lệ với pháp luật Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Án lệ với pháp luật Việt Nam - Người đăng: Hà Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Án lệ với pháp luật Việt Nam 9 10 152