Ktl-icon-tai-lieu

An ninh trong thông tin di động

Được đăng lên bởi thaovubienxanh
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 2023 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬN VĂN

AN NINH TRONG THONG TIN DI ĐỘNG

Nguyễn Lê Trường - Lớp D2001VT

i

Công nghệ thông tin vô tuyến tạo ra sự thay đổi sâu sắc theo cách mà mọi người tương
tác với nhau và trao đổi thông tin trong xã hội chúng ta. Một thập kỷ qua, các mô hình
đang thịnh hành cho cả các hệ thống điện thoại và các mạng máy tính là các mô hình mà
người sử dụng tiếp cận mạng – tổ hợp điện thoại hoặc trạm máy tính được nối bằng dây
tới cơ sở hạ tầng liên mạng rộng hơn. Ngày nay, các mô hình đó đã dịch chuyển đến
một mô hình nơi mà mạng tiếp cận người sử dụng bất kì khi nào họ xuất hiện và sử dụng
chúng. Khả năng liên lạc thông qua các máy điện thoại tổ ong trong khi đang di chuyển
là thực hiện được và các hệ thống cho truy nhập Internet không dây ngày càng phổ biến.
Tiềm năng cung cấp độ mềm dẻo và các khả năng mới của thông tin vô tuyến cho
người sử dụng và các tổ chức là rõ ràng. Cùng thời điểm đó, việc cung cấp các cơ sở hạ
tầng rộng khắp cho thông tin vô tuyến và tính toán di động giới thiệu những nguy cơ mới,
đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh. Thông tin vô tuyến liên quan đến việc truyền thông tin
qua môi trường không khí, điển hình là bằng các sóng vô tuyến hơn là thông qua môi
trường dây dẫn khiến cho việc chặn hoặc nghe lén các cuộc gọi khi người sử dụng thông
tin với nhau trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, khi thông tin là vô tuyến thì không thể sử
dụng vị trí kết nối mạng của người sử dụng như là một phần tử để đánh giá nhận dạng
chúng. Để khai thác tiềm năng của công nghệ này mọi người phải có thể chuyển vùng tự
do với các sản phẩm thông tin di động được và từ quan điểm cơ sở hạ tầng mạng ít nhất
mọi người có thể xuất hiện tự do trong những vị trí mới. Trong khi các đặc tính này cung
cấp cho người sử dụng các tiện ích mới thì nhà cung cấp dịch vụ và nhà quản trị hệ thống
phải đối mặt với những thách thức về an ninh chưa có tiền lệ.
Luận văn này sẽ tìm hiểu đề tài về nhận thực thuê bao vì nó liên quan đến môi
trường mạng vô tuyến. Theo ngữ cảnh này một “thuê bao” là người sử dụng: chẳng hạn
một khách hàng của một dịch vụ điện thoại tổ ong hoặc một người sử dụng một dịch vụ
truy nhập Internet không dây. Nhận thực thuê bao là một thành phần then chốt của an
ninh thông tin trong bất kỳ môi trường mạng nào, nhưng khi người sử dụng là di động thì
nhận thực đảm nhận các thành phần mới.

Nguyễn Lê Trường - Lớp D2001VT

1

Những nghiên cứu ở đây tìm hiểu cơ chế để nhận thực thuê bao trong hai môi
trường liên mạng. Đầu tiên là mạng tổ ong số hỗ trợ truyền thông bằng các ...
LUẬN VĂN
AN NINH TRONG THONG TIN DI
ĐỘNG
i
Nguyễn Lê Trường - Lớp D2001VT
An ninh trong thông tin di động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An ninh trong thông tin di động - Người đăng: thaovubienxanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
An ninh trong thông tin di động 9 10 453