Ktl-icon-tai-lieu

an sinh xã hội

Được đăng lên bởi tri-leminh911
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 460 lần   |   Lượt tải: 0 lần
an sinh xã hội
ƯU ĐÃI XÃ HỘI( AS III )
CÂU 1: PHÂN BIỆT SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA
THƯƠNG BINH LOẠI ATHƯƠNG BINH LOẠI B
GIỐNG NHAU:
- Đều là quân nhân,công an nhân dân bị thương làm suy giảm khả
năng lao động từ 21% trở lên
KHÁC NHAU:
Thương binh loại A:Là những quân nhân,công an bị thương do chiến
đấu với địch,vì anh dũng làm nhiệm vụ…
a) Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu;
b) Bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu
tranh, để lại thương tích thực thể;
c) Làm nghĩa vụ quốc tế;
d) Đấu tranh chống tội phạm;
đ) Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ
quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà
nước và nhân dân;
e) Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh
tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Thương binh loại B:là những quân nhân,công an bị thương trong luyện
tập quân sự,trong công tác,trong học tập,trong lao động ,xây dựng và sản
xuất
CÂU 2: NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC TRỢ CẤP CỦA
NGƯỜI CÓ CÔNG
an sinh xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
an sinh xã hội - Người đăng: tri-leminh911
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
an sinh xã hội 9 10 249