Ktl-icon-tai-lieu

An toàn lao động trong thiết bị nâng

Được đăng lên bởi Khỉ Già
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
KHOA MÔI TRƯỜNG
_______________________

TIỂU LUẬN
AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ
VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

ĐỀ TÀI: CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN
ĐỐI VỚI THIẾT BỊ NÂNG

NHÓM 7 - D11MT02
Bình dương, ngày 23 tháng 12 năm 2013
1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
KHOA MÔI TRƯỜNG

-------------

ĐỀ TÀI: CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN
ĐỐI VỚI THIẾT BỊ NÂNG
GIẢNG VIÊN MÔN HỌC

SINH VIÊN THỰC HIỆN
• Phạm Phước Lộc
• Nguyễn Vũ Thanh Trúc

HỒ ĐẮC DUY

• Võ Minh Tâm
• Phạm Thị Thanh Tâm
• Trần Thị Mộng Kiều
• Nguyễn Ngọc Đài Trang
• Huỳnh Thị Phương Quyên

NHÓM 7 - D11MT02
Bình dương, ngày 23 tháng 12 năm 2013
2

MỤC LỤC

I. MỞ ĐẦU
Thiết bị nâng hạ là một trong những loại máy móc nguy hiểm nhất. Các loại thiết bị
nâng gồm trục ôtô, cần trục bánh xích, cần trục tháp, cẩu tháp, vận thăng, xe nâng, thang máy,
thang cuốn, cầu trục, cổng trục, băng tải, ... hoặc các loại máy đơn giản như kích tời,
palăng,...để nâng hạ, vận chuyển hàng hoá, vật liệu, các cấu kiện...
Khi sử dụng các loại máy này, nhiều trường hợp đã xảy ra tai nạn do nhiều nguyên
nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu thường gặp là do tính toán, sử dụng hoặc điều khiển các thiết
bị nâng hạ của các loại máy móc không đúng mục đích hoặc không theo quy phạm an toàn, rơi
đỏ vỡ tải do độ bền dây cáp, dây xích và độ tin cậy của phanh hãm không đảm bảo hoặc do
chằng buộc vật nâng không đúng cách.
Các tai nạn thường thấy do thiết bị nâng gây ra:
- Rơi tải trọng hoặc sập cần (do tuột, đứt dây buộc tải, dây cáp tải, cáp cần hoặc do gãy cần).
- Đổ cần trục (do cẩu quá tải hoặc bị lún sụt do chân chống không vững hoặc mặt nền đặt cần
trục không đảm bảo).
- Chèn ép người giữa phần quay của cần trục hoặc giữa tải và chướng ngại vật.
- Phóng điện do thiết bị nâng xâm phạm vào vùng nguy hiểm của đường dây tải điện.
Do đó việc kiểm định thiết bị nâng là vô cùng quan trọng, người kiểm định viên sẽ tiến
hành kiểm tra toàn bộ các kết cấu của máy trục, thử tải tĩnh và động nhằm ngăn ngừa tai nạn do
thiết bị nâng gây ra.
Việc kiểm định kỹ thuật thiết bị phải được thực hiện trong những trường hợp sau:
- Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng;

3

- Sau khi tiến hành cải tạo, sửa chữa lớn;
- Sau khi thiết bị xẩy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng và đã khắc phục xong;
- Hết hạn kiểm định hoặc trước thời hạn theo đề nghị của cơ sở quản lý, sử dụng thiết bị;
- Theo yêu cầu của cơ quan thanh tra nhà nước về lao động.
Thời hạn kiểm định định kỳ của các thiết bị nâng là do kiểm định viên trực tiếp kiểm
định quyết định nhưng tối đa là 03 năm một lần.
II. P...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
KHOA MÔI TRƯỜNG
_______________________
TIỂU LUẬN
AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ
VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
1
ĐỀ TÀI: CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN
ĐỐI VỚI THIẾT BỊ NÂNG
NHÓM 7 - D11MT02
Bình dương, ngày 23 tháng 12 năm 2013
An toàn lao động trong thiết bị nâng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn lao động trong thiết bị nâng - Người đăng: Khỉ Già
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
An toàn lao động trong thiết bị nâng 9 10 857