Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của khoan thăm dò và khai thác đến môi trường.

Được đăng lên bởi mangcut_1993
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 5378 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Ảnh hưởng của khoan thăm dò và khai thác đến môi trường.

Nhóm 4

MỤC LỤC
Lời nói đầu
I.
II.
III.

trang

Quy trình khoan thăm dò và khai thác dầu khí.
Ảnh hưởng của khoan thăm dò và khai thác dầu khí.
Kết luận và một vài định hướng.

1

4
7
10

Ảnh hưởng của khoan thăm dò và khai thác đến môi trường.

Nhóm 4

Lời nói đầu
Dầu mỏ là nguồn tài nguyên thiên nhiên rất quan trọng đối với đời sống con
người. Nó được ví như “vàng đen” của nhân loại. Nhưng ta cũng không thể phủ
nhận việc khai thác dầu mỏ tác động xấu đến môi trường một cách nặng nề. Cho
đến nay, các loại sản phẩm dầu mỏ vẫn là nguồn nguyên liệu và nhiên liệu không
thể thiếu được trong một xã hội công nghiệp, phục vụ đắc lực cho việc phát triển
kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hoạt động dầu khí, đặc biệt là hoạt động thăm dò – khai
thác tạo ra nhiều loại chất thải trong đó có những chất thải thuộc loại nguy hại cần
được quản lý chặt chẽ để tránh hoặc hạn chế những tác động có hại tới môi trường,
làm ô nhiễm môi trường.
Việc quan tâm, đưa ra các biện pháp quản lý hoạt động thăm dò và khai thác dầu
khí sao cho vẫn đáp ứng được nhu cầu mà không hoặc hạn chếtác động xấu đến môi
trường là yêu cầu cấp bách, đòi hỏi sự phối hợp giữa nhà nước và các doanh nghiệp
trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực này.

2

Ảnh hưởng của khoan thăm dò và khai thác đến môi trường.

I.

Nhóm 4

QUY TRÌNH KHOAN THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU:

Sau khi kết thúc công tác thăm dò địa chấn xác định được các lô, các mỏ có tiềm
năng trữ lượng dầu lớn và có tính thương mại cao thì các nhà thầu dầu khí sẽ tiến
hành khoan thăm dò để khảo sát, đánh giá lần nữa rồi đưa vào khai thác.

Sau đây là các bước căn bản của quy trình:
1.1 Khoan giếng thăm dò:
Trước hết, nhóm kỹ sư sẽ dùng thiết bị khoan và khoan xuống một độ sâu đã xác
định trước (độ sâu này nằm ở phía trên mức mà người ta cho rằng có dầu). Quá
trình gồm các bước sau:
- Đặt mũi khoan, vòng đệm, ống khoan vào lỗ.
- Nối thiết bịvới mặt đĩa tròn và bắt đầu khoan.Trong quá trình khoan, bùn sẽ bắn
lên qua ống ra khỏi mũi khoan và đẩy các mẩu đá cắt ra khỏi lỗ.
- Nối thêm ống khoan khi lỗ càng khoét sâu.
- Khi mũi khoan chạm tới độ sâu định trước, tháo ống khoan, mũi khoan và vòng
đệm, hạ cột ống chống khai thác. Sau đó, nhanh chóng trát xi măng lớp vỏ đậy
miệng khoan để ngăn không cho nó đổ sập xuống.
Quá trình khoan giếng dầu tiếp tục theo các giai đoạn: khoan, trát miệng lỗ, rồi
lại khoan... cho đến khi thấy cát chứa dầu lộ ra. Mũi khoan sau đó được đưa ra khỏi
lỗ. Người ta đưa các thiết bịcả...
Ảnh hưởng của khoan thăm dò và khai thác đến môi trường. Nhóm 4
MỤC LỤC
Lời nói đầu trang
I. Quy trình khoan thăm dò và khai thác dầu khí. 4
II. Ảnh hưởng của khoan thăm dò và khai thác dầu khí. 7
III. Kết luận và một vài định hướng. 10
1
Ảnh hưởng của khoan thăm dò và khai thác đến môi trường. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của khoan thăm dò và khai thác đến môi trường. - Người đăng: mangcut_1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Ảnh hưởng của khoan thăm dò và khai thác đến môi trường. 9 10 95