Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng hệ chuyên gia 2

Được đăng lên bởi Tôi Là Ai
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
bài giảng hệ chuyên gia
7
Chương 2: Biểu diễn tri thức
2.1. Mở đầu
chng tr chúng ta  khái ni n gi nh th nào m h
chuyên gia. M thành phn cùng quan tr c h chuyên gia  c s tri
th. Thông qua các phiên thu n tri th ( trc ti hay gián ti) chúng ta  y
d  m c s tri th cho h chuyên gia. V làm th nào  qu thao
tác x  h chuyên gia th ho  . Trong chng này chúng ta s 
c  vn   gi quy v   nh th nào.
iao Di 
 
KB Administrator - 
- 
Không chính xác
- .....


- Phân tán
- 
2.2. Dư thừa (Redundancy)
- 
Rule Base, Fact base



1
= (R
1
, F
1
)
B
2
= (R
2
, F
2
)
Ta nói R
1
R
2

1

2
 cho R. Xét A
F

bài giảng hệ chuyên gia 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng hệ chuyên gia 2 - Người đăng: Tôi Là Ai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài giảng hệ chuyên gia 2 9 10 963