Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng hệ chuyên gia 4

Được đăng lên bởi Tôi Là Ai
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
bài giảng hệ chuyên gia
27

#VET +Complexity
h
x m

RPG=(R,A)


r

q
q



VD:

h
2
(r)?
h
2
(r)=?
R
KL
={r:left
q/q
KL}
R
h
2
(r)=kc
RPG
(r,R
KL
)

h
2
(r)
min

GT={a b R}, KL={r}
{a,b,r}
7,8
{a b R A}
8
{a b R A B}
4
{a b R A B C}
1,13
{a b R A B C
c}
9,10,11

h
2
(r
7
)=kc
RPG
(r
7
, r
16
)=3
r
5
r
13
r
6
r
4
r
1 r+9
r
7
r
2
r
10
r
8
r
3
r
11
r
16
r
14
r
12
r
15
bài giảng hệ chuyên gia 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng hệ chuyên gia 4 - Người đăng: Tôi Là Ai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài giảng hệ chuyên gia 4 9 10 365