Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng hệ chuyên gia 5

Được đăng lên bởi Tôi Là Ai
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
bài giảng hệ chuyên gia
37
3.5.2
Ng           

:
- 


i1
, r
i2

ik
}
GT TG
1

k
f

-
- 

3.5.2



- 
- 


Bài tập chương 3:





bài giảng hệ chuyên gia 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng hệ chuyên gia 5 - Người đăng: Tôi Là Ai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài giảng hệ chuyên gia 5 9 10 538