Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MAPLE

Được đăng lên bởi Bui Hien
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 4874 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRUONG AI HOC
D
IN C HA NOI
D E UL
KHOA CONG NGHE CO KHI

BAØI GIAÛNG

NGOÂN NGÖÕ LAÄP TRÌNH

MAPLE

NĂM 2011

LỜI GIỚI THIỆU
Ngày nay, cùng với những thành tựu tuyệt vời trong lĩnh vực công nghệ thông
tin, người ta đã xây dựng nhiều phần mềm để hỗ trợ cho công tác học tập và nghiên
cứu. Một thực tiễn đã được biết từ lâu là những bài toán đặt ra trong thực tiễn thường
không được giải quyết bằng những mẹo tính toán thủ công mà phảI dùng đến năng lực
tính toán của máy tính điện tử. Phần mềm tính toán ra đờI nhằm đáp ứng yêu cầu của
thực tiễn, đưa các tính toán phức tạp (cả phổ thông lẫn cao cấp) trở thành công cụ làm
việc dễ dàng cho mọi người.
Toán học là thống nhất nên các phần mềm tính toán cũng có cấu trúc cơ bản
giông nhau. Vì vậy, nếu biết sử dụng phần mềm toán học nào đó thì cũng dễ dàng sử
dụng được các phần mềm khác. Phần mềm tính toán Maple đã làm cho việc giải các
bài toán trở nên đơn giản và nhanh chóng góp phần làm tăng hiệu suất làm việc của
chúng ta trong học tập, nghiên cứu và giảng dạy. Maple là phần mềm do một nhóm
các nhà khoa học của Canada thuộc trường đại học Waterloo làm ra với mục đích giải
quyết mọi công việc liên quan đến tính toán.
Tập tài liệu này chỉ đề cập đến những vấn đề cơ bản, rồi từ đó chúng ta có thể
khám phá ra những khả năng tính toán và biểu diễn vô cùng phong phú của Maple.
Điều cần lưu ý là việc sử dụng các phần mềm tính toán hiện đại không đòi hỏi người
dùng phải có kỹ năng lập trình cao cấp mà chỉ yêu cầu người sử dụng nắm vững các
kiến thức lý thuyết cơ bản.Với Maple ta chỉ cần thực hiện những câu lệnh đơn giản
chứ không phải như lập trình các ngôn ngữ khác trong tính toán. Thông qua hàm tính
toán trong môi trường Maple, chúng ta rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính để giải
quyết vấn đề cụ thể về toán học. Maple có khả năng tính toán trên số thực lẫn số phức,
ngoài các hàm toán học dựng sẵn trong Maple về đủ mọi lĩnh vực: Lượng giác, giải
tích, hình học, đại số tuyến tính, lý thuyết số, thống kê, đồ thị, phương trình vi phân và
đạo hàm riêng,… Maple cũng cho phép thiết lập thêm các hàm hoặc thủ tục chuyên
dụng theo mục đích của người sử dụng.
Những yêu cầu tối thiểu khi sử dụng Maple:
- Biết sử dụng máy tính (Tắt, mở máy, gỏ vào lệnh)
- Biết cách giải các bài toán
- Biết tiếng Anh tối thiểu.
Yêu cầu về cấu hình máy: Bài giảng này giới thiệu Maple Version 6.0 đòi hỏi
máy có dung lượng RAM từ 8MB trở lên, dung lượng đĩa cứng dùng riêng cho nó
khoảng 70MB đối v ới các máy chạy trên môi trường Windows và có thể chạy trê...
TRUONG DAI HOC
DIEN LUC HA NOI
KHOA CONG NGHE CO KHI
BAØI GIAÛNG
N
N
G
G
O
O
Â
Â
N
N
N
N
G
G
Ö
Ö
Õ
Õ
L
L
A
A
Ä
Ä
P
P
T
T
R
R
Ì
Ì
N
N
H
H
M
M
A
A
P
P
L
L
E
E
NĂM 2011
BÀI GIẢNG MAPLE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MAPLE - Người đăng: Bui Hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
BÀI GIẢNG MAPLE 9 10 911