Ktl-icon-tai-lieu

bài tập hình sự 1

Được đăng lên bởi Thảo Hula
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3474 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

Bài tập luật hình sự 1
Bài tập cá nhân 1.
Bài 1
Sáng ngày 04/12/2011, Lê Bá Tuấn (sinh năm 1985) gọi một chiếc taxi do anh
Đặng Thanh Toàn lái. Chạy được khoảng 10km thì Tuấn kêu anh Toàn dừng lại. Khi
anh Toàn dừng xe lại, Tuấn dùng gậy đập vào đầu anh để cướp chiếc xe. Anh Toàn
tông cửa xe chạy ra ngoài kêu cứu. Tuấn ngồi vào ghế của tài xế và lái xe chạy bạt
mạng để trốn. Cảnh sát đã phối hợp với người dân bắt giữ Tuấn. Tuấn phạm tội cướp
tài sản quy định tại khoản 2 Điều 133 BLHS.
Hỏi:
1. Căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều 8 BLHS, hãy phân loại tội phạm đối với tội
cướp tài sản (Điều 133 BLHS) (2 điểm)
2. Khách thể và đối tượng tác động của tội phạm trong trường hợp này là gì? Hãy giải
thích. (2,5 điểm)
3. Trường hợp phạm tội của Tuấn thuộc cấu thành tội phạm cơ bản, cấu thành tội phạm
tăng nặng hay cấu thành tội phạm giảm nhẹ? Tại sao? (2,5 điểm)
Bài 2
A trộm cắp tài sản của B trị giá 70 triệu đồng. Hành vi của A cấu thành tội trộm
cắp tài sản theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 138 BLHS. Tòa án tuyên phạt A 3
năm tù.
Hỏi:
1. Căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều 8 BLHS, hãy phân loại tội phạm đối với tội
mà A đã phạm (2 điểm)
2. Với những điều kiện nào thì hành vi trộm cắp tài sản được coi là nhỏ nhặt (chỉ bị xử
lí hành chính)? (2,5 điểm)
3. Nếu Toà án dựa vào khoản 5 Điều 138 áp dụng hình phạt bổ sung, tuyên phạt A 55
triệu đồng thì Toà án vi phạm nguyên tắc nào của luật hình sự? Tại sao?
(2,5 điểm)
Bài 3
A và B (đều là đối tượng nghiện ma túy) góp tiền đến nhà H mua 2 tép
hêrôin (khoảng 0,15 gam), rồi đem vào bếp nhà H để sử dụng. Trong khi A và B đang
sử dụng hêrôin thì bị công an phát hiện và bắt giữ. H bị Tòa án xử phạt 4 năm tù về Tội
mua bán trái phép chất ma túy (Điều 194 BLHS) và 3 năm tù về Tội chứa chấp việc sử
dụng trái phép chất ma túy (Điều 198 BLHS).
HỎI:

2

1.Căn cứ vào khoản 3 Điều 8, hãy phân loại đối với Tội mua bán trái phép chất ma túy
theo quy định tại Điều 194 BLHS. (2 điểm)
2. Giả sử A là người Lào sang Việt Nam mua hêrôin rồi vận chuyển sang Thái Lan để
bán thu lợi thì hành vi phạm tội của A có thể bị xét xử theo pháp luật hình sự của
những nước nào? (3 điểm)
3. Xác định khách thể và đối tượng tác động của tội mua bán trái phép chất ma tuý (2
điểm)
Bài 4:
Ngày 16 tháng 5 năm 2002, Nguyễn Văn A phạm tội giết người (khoản 1
Điều 93 BLHS) nhưng chưa bị bắt giữ. Ngày 09 tháng 8 năm 2002, A lại phạm tội cướp
tài sản (khoản 2 Điều 133 BLHS). Lần này A bị bắt giữ. Tòa án tuyên phạt A 17 năm tù
đối với Tội giết người và 7 năm...
1
Bài tập luật hình sự 1
Bài tập cá nhân 1.
Bài 1
Sáng ngày 04/12/2011, Tuấn (sinh năm 1985) gọi một chiếc taxi do anh
Đặng Thanh Toàn lái. Chạy được khoảng 10km thì Tuấn kêu anh Toàn dừng lại. Khi
anh Toàn dừng xe lại, Tuấn dùng gậy đập vào đầu anh để cướp chiếc xe. Anh Toàn
tông cửa xe chạy ra ngoài kêu cứu. Tun ngồi vào ghế của tài xế lái xe chạy bạt
mạng để trốn. Cảnh sát đã phối hợp với người dân bắt giữ Tuấn. Tuấn phạm tội ớp
tài sản quy định tại khoản 2 Điều 133 BLHS.
Hỏi:
1. Căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều 8 BLHS, hãy phân loại tội phạm đối với tội
cướp tài sản (Điều 133 BLHS) (2 điểm)
2. Khách thể và đối tượng tác động của tội phạm trong trường hợp này là gì? Hãy giải
thích. (2,5 điểm)
3. Trường hợp phạm tội của Tuấn thuộc cấu thành tội phạm cơ bản, cấu thành tội phạm
tăng nặng hay cấu thành tội phạm giảm nhẹ? Tại sao? (2,5 điểm)
Bài 2
A trộm cắp tài sản của B trị giá 70 triệu đồng. Hành vi của A cấu thành tội trộm
cắp tài sản theo quy đnh tại điểm e khoản 2 Điều 138 BLHS. Tòa án tuyên phạt A 3
năm tù.
Hỏi:
1. Căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều 8 BLHS, hãy phân loại tội phạm đối với tội
A đã phạm (2 điểm)
2. Với những điều kiện nào thì hành vi trộm cắp tài sản được coi là nh nhặt (chỉ bị xử
lí hành chính)? (2,5 điểm)
3. Nếu T án dựa vào khoản 5 Điều 138 áp dụng hình phạt b sung, tuyên phạt A 55
triệu đồng thì Toà án vi phạm nguyên tắc nào của luật hình sự? Tại sao?
(2,5 điểm)
Bài 3
A B (đều đối tượng nghiện ma túy) góp tiền đến nhà H mua 2 tép
hêrôin (khoảng 0,15 gam), rồi đem vào bếp nhà H để sử dụng. Trong khi AB đang
sử dụng hêrôin thì bị công an phát hiện và bắt giữ. H bị Tòa án xử phạt 4 năm tù về Tội
mua bán trái phép chất ma túy (Điều 194 BLHS) và 3 năm tù vTội chứa chấp việc sử
dụng trái phép chất ma túy (Điều 198 BLHS).
HỎI:
bài tập hình sự 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập hình sự 1 - Người đăng: Thảo Hula
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
bài tập hình sự 1 9 10 40