Ktl-icon-tai-lieu

bài tập học kì nhân thân

Được đăng lên bởi huong295-bg
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1084 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

A.MỞ BÀI
Quyền của cá nhân đối với hình ảnh, cũng như các quyền nhân thân khác của cá
nhân, được Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo vệ. Tuy nhiên, đây vẫn là vấn đề
tương đối mới trong pháp luật Việt Nam, các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư
pháp cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc bảo vệ quyền của cá nhân đối với
hình ảnh. Trong khi đó, các hành vi xâm phạm ngày càng phức tạp và tinh vi, được
hỗ trợ bởi các thiết bị hiện đại và internet
Trong bài tập học kì môn pháp luật về quyền nhân thân em xin trình bày về đề tài:
“Thực trạng xâm phạm quyền nhân thân đối với hình ảnh”
B.NỘI DUNG
I. Cơ sở lí luận
1. Khái niệm

1

Điều 24 Bộ luật dân sự (BLDS) 2005 quy định: “Quyền nhân thân được quy
định trong Bộ luật này là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể
chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.
Khái niệm ˝hình ảnh của cá nhân˝ bao gồm mọi hình thức tác phẩm ghi lại hình
dáng của con người cụ thể như chụp, ảnh vẽ, ảnh họa chép và suy luận rộng ra có
thể cả bức tượng của cá nhân đó nữa. Đứng về mặt ˝quyền sở hữu trí tuệ˝ thì bức
ảnh, tấm hình, pho tượng đều là loại hình tác phẩm, người sử dụng tác phẩm trước
hết phải xin phép người chủ bản quyền (chủ sở hữu quyền tác giả) và trả cho họ
một khoản lợi ích vật chất, đồng thời phải trả thù lao, nhuận bút cho người sáng tác
(người chụp ảnh, sao chép, họa hình...). Đứng về mặt ˝quyền nhân thân của con
người˝ thì ai muốn sử dụng hình ảnh của cá nhân đều phải được sự đồng ý của
người đó.
Hình ảnh của cá nhân có thể được hiểu là sự tái hiện lại vẻ bề ngoài của một
người bằng cách thức nào đó có thể ghi lại và gây ấn tượng thị giác cho những
người khác. Khi được mọi người nhìn vào hình ảnh tái hiện đó có thể nhận diện
được rằng đó là ai
Quyền đối với hình ảnh của cá nhân là quyền nhân thân gắn liền với mỗi cá
nhân được pháp luật ghi nhận và bảo vệ, theo đó cá nhân được phép sử dụng và
cho phép người khác sử dụng hình ảnh của mình.
2. Đặc điểm quyền nhân thân đối với hình ảnh của cá nhân
Quyền nhân thân đối với hình ảnh là quyền nhân thân không gắn với tài sản. vì
quyền nhân thân đối với hình ảnh luôn gắn với chính hình ảnh bản thân của người
đó và mỗi một chủ thể có một hình ảnh riêng biệt. Mỗi chủ thể được công nhận
một cách vô điều kiện về quyền nhân thân gắn với hình ảnh. Hình ảnh bên ngoài
của cá nhân là yếu tố nhận dạng cá nhân đó, không phải là một loại tài sản để đem
giao dịch. Điều này hoàn toàn khác với quyền tài sản đối với hình ảnh, vì quyền tài
sản đối v...
MỤC LỤC
A.MỞ BÀI
Quyền của cá nhân đối với hình ảnh, cũng như các quyền nhân thân khác của
nhân, được Nhà nước Việt Nam tôn trọng bảo vệ. Tuy nhiên, đây vẫn vấn đề
tương đối mới trong pháp luật Việt Nam, các quan lập pháp, hành pháp
pháp cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc bảo vệ quyền của cá nhân đối với
hình ảnh. Trong khi đó, các hành vi xâm phạm ngày càng phức tạp và tinh vi, được
hỗ trợ bởi các thiết bị hiện đại và internet
Trong bài tập học môn pháp luật về quyền nhân thân em xin trình bày về đề tài:
“Thực trạng xâm phạm quyền nhân thân đối với hình ảnh”
B.NỘI DUNG
I. Cơ sở lí luận
1. Khái niệm
1
bài tập học kì nhân thân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập học kì nhân thân - Người đăng: huong295-bg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
bài tập học kì nhân thân 9 10 23