Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn môn lịch sử và pháp luật Việt Nam

Được đăng lên bởi Quyên Đinh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 796 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập lớn môn lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam
352427

KẾT CẤU BÀI LÀM
A.

MỞ BÀI

B.

NỘI DUNG

1. Nội dung nhóm tội Thập ác
2. Nhận xét về nhóm tội Thập ác
2.1. Về mục đích
2.2. Về tư tưởng chính trị
2.3. Nhận xét khác
3. Đánh giá
C.

KẾT LUẬN

A. MỞ BÀI

1

Đinh Thị Quyên -

Bài tập lớn môn lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam
352427

Đinh Thị Quyên -

Pháp luật phong kiến Việt Nam đã chịu sự ảnh hưởng của pháp luật phong
kiến Trung Quốc rất nhiều. Nhưng chúng ta đã tiếp thu có chọn lọc, vận dụng một
cách sáng tạo vào việc hình thành và phát triển nền pháp luật của đất nước. Một
trong những điển hình cho sự tiếp thu đó là việc quy định nhóm tội Thập ác trong
pháp luật.
Từ những kiến thức đã được học, cùng nghiên cứu tìm tòi của bản thân về
nhóm tội thập ác em xin chọn đề tài: “ Nhận xét về nhóm tội thập ác”. Trong quá
trình thực hiện đề tài, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót, vì vậy em kính
mong nhận được sự giúp đỡ, chỉ dạy của các thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn

B. NỘI DUNG
1. Nội dung nhóm tội thập ác
2

Bài tập lớn môn lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam
352427

Đinh Thị Quyên -

Thập ác là 10 trọng tội được coi là những tội nguy hiểm nhất . Thập ác là chế
định có nguồn gốc từ pháp luật Trung Hoa, được nhà làm luật Đaị Việt vận dụng từ
thời Lý Trần. Tội Thập ác đã được quy định trong bộ luật Hồng Đức, bộ Hoàng
Việt luật lệ. Nhưng lần đầu tiên chúng ta biết được nội dung cụ thể nhóm tội Thập
ác của luật pháp phong kiến Đại Việt qua bộ luật Hồng Đức, bởi 2 bộ hình thư Lý –
Trần đã bị thất truyền.
Tội Thập ác đều được quy định tại điều 2 của các bộ luật, chỉ sau quy định về
Ngũ hình (điều 1). Thập ác bao gồm:
1.
2.
3.
4.
5.

Mưu phản: lật đổ nền cai trị của nhà vua, làm sụp đổ xã tắc.
Mưu đại nghịch: phá đền đài, lăng tẩm, cung điện của nhà vua.
Mưu bạn: phản bội Tổ quốc theo giặc.
Ác nghịch: mưu giết hay đánh ông bà, cha mẹ, tôn thuộc.
Bất đạo: vô cớ giết nhiều người, cắt tay chân người sống, chế thuốc độc

bùa mê, tàn ác, hung bạo...
6. Đại bất kính: lấy trộm các đồ tế trong lăng tẩm, các vật dụng của vua, làm
giả ấn vua...
7. Bất hiếu: cáo giác hay chửi rủa ông bà, bố mẹ hay ông bà, bố mẹ chồng.
Không phụng dưỡng bố mẹ, tự ý bỏ nhà, tự ý phân chia tài sản, cưới xin
khi có tang cha mẹ, vui chơi trong khi tang chế, được tin bố mẹ, ông bà
chết không chịu tang hoặc phát tang giả dối.
8. Bất mục: mưu giết hay bán các thân thuộc (cho đến ngũ đại), đánh hoặc
cáo giác chồng hay các tôn thuộc (cho đến tam đại).
9. Bất nghĩa:dân gi...
Bài tập lớn môn lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam Đinh Thị Quyên -
352427
KẾT CẤU BÀI LÀM
A. MỞ BÀI
B. NỘI DUNG
1. Nội dung nhóm tội Thập ác
2. Nhận xét về nhóm tội Thập ác
2.1. Về mục đích
2.2. Về tư tưởng chính trị
2.3. Nhận xét khác
3. Đánh giá
C. KẾT LUẬN
A. MỞ BÀI
1
Bài tập lớn môn lịch sử và pháp luật Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn môn lịch sử và pháp luật Việt Nam - Người đăng: Quyên Đinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập lớn môn lịch sử và pháp luật Việt Nam 9 10 34