Ktl-icon-tai-lieu

bài tập lớn nguyên lý hệ điều hành và phân tích thiết kế hệ thống

Được đăng lên bởi quyngoc440
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------------

BÀI TẬP LỚN
Môn: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Đề Tài: QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ Ô TÔ,XE MÁY
Giáo viên hướng dẫn : ThS.

VŨ ĐỨC HUY
Nhóm sinh viên thực hiện : Nhóm 23_DHKTPM2-K7

1, Nguyễn Văn Quý _0741060050

Nhóm 23

Quản lý đăng ký ô tô,xe máy
2, Ngô Văn Quý_0741060081
3,Nguyễn Văn Xuân _0741

Hà Nội, tháng 6 năm 2013

1

Nhóm 23

Quản lý đăng ký ô tô,xe máy

LỜI NÓI ĐẦU
♥♦♦♦♥
Bước vào thế kỷ 21, thế kỷ của sự phát triển khoa học kỹ thuật, thế kỷ của
ngành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, của cuộc sống hiện đại... Cùng với sự phát triển
này, là những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống ngày nay, khi mà mọi thứ đều trở nên quá
phức tạp. Nhiều vấn đề nảy sinh thì việc quản lý các vấn đề đó là một công việc luôn phải
được quan tâm, luôn phải được xử lý. Khi mà các vấn đề đó không ngừng thay đổi từng
ngày, từng giờ thì việc phải tìm cách giải quyết chúng là vấn đề hết sức cấp bách.
Trong những năm gần đây, với sự phát triển vượt trội của khoa học kỹ thuật
đặc biệt là công nghệ thông tin. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiều lĩnh vực,
đã đóng góp nhiều lợi ích vô cùng to lớn cho sự phát triển của con người. Trong các lĩnh
vực đó thì lĩnh vực quản lý là thật sự giúp ích được rất nhiều cho con người. Việc áp
dụng quản lý bằng máy tính thay cho quản lý bằng sổ sách ở các tổ chức, cơ quan, công
ty, xí nghiệp... là rất cần thiết và thật sự cần thiết.
Hiện nay, do phương tiện giao thông đường bộ phát triển không ngừng và ngày
càng tăng nhanh, đặc biệt là ô tô, xe máy. Cho nên việc quản lý các phương tiện này đã
gây nhiều khó khăn cho các cán bộ cảnh sát trong quá trình quản lý. Xuất phát từ nhu cầu
trên, đồng thời được sự cho phép của Thầy Vũ Đình Huy, và sự giúp đỡ của Phòng Cảnh
Sát Giao Thông Tỉnh Bắc Ninh, em xin chọn đề tài cho đồ án tốt nghiệp của mình là:
“Quản lý đăng ký ô tô, xe máy”.

1

Nhóm 23

Quản lý đăng ký ô tô,xe máy
MỤC LỤC

Chương I.KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ
Ô TÔ, XE MÁY
I - Giới thiệu về Đội quản lý đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của
Phòng Cảnh Sát Giao Thông Tỉnh Bắc Giang
Phòng Cảnh Sát Giao Thông Tỉnh Bắc Giang được phân ra thành nhiều đội
khác nhau như: đội quản lý phương tiện giao thông đường bộ, đội xử lý vi phạm giao
thông... và đội quản lý đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Vì đề tài chỉ đề
cập đến vấn đề quản lý đăng ký ô tô, xe máy nên em xin đi sâu vào giới thiệu về đội quản
lý đăng ký phương tiện giao thông cơ g...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
------ -------
I TẬP LỚN
Môn: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Đề Tài: QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ Ô TÔ,XE MÁY
Giáo viên hướng dẫn : ThS. VŨ ĐỨC HUY
Nhóm sinh viên thực hiện : Nhóm 23_DHKTPM2-K7
1, Nguyễn Văn Quý _0741060050
bài tập lớn nguyên lý hệ điều hành và phân tích thiết kế hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập lớn nguyên lý hệ điều hành và phân tích thiết kế hệ thống - Người đăng: quyngoc440
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
bài tập lớn nguyên lý hệ điều hành và phân tích thiết kế hệ thống 9 10 426