Ktl-icon-tai-lieu

Bài tham luận nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi nguyenthibichthao
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 47 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THAM LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các đoàn viên!
Tôi tên là Nguyễn Thị Bích Thảo, hôm nay tôi rất vinh dự thay mặt cho các bạn
đoàn viên chi đoàn K62 trình bày bài tham luận về công tác nghiên cứu khoa học
của chi đoàn trong năm hoc 2012-2013.
1. Vai trò của công tác nghiên cứu khoa học.
Chúng ta biết rằng nghiên cứu khoa học của sinh viên là hoạt động trí tuệ
giúp sinh viên vận dụng phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học
trong học tập và trong thực tiễn, trong đó sinh viên bước đầu vận dụng một cách
tổng hợp những tri thức đã học để tiến hành hoạt động nhận thức có tính chất
nghiên cứu, bước đầu góp phần giải quyết những vấn đề khoa học do thực tiễn
cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra để từ đó có thể đào sâu, mở rộng và hoàn thiện
vốn hiểu biết của mình.
Hoạt động nghiên cứu khoa học mang lại những ý nghĩa thiết thực đối với
sinh viên. Nghiên cứu khoa học sẽ rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy sáng
tạo, khả năng phê phán, bác bỏ hay chứng minh một cách khoa học những quan
điểm, rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp kiến thức, tư duy lôgic, xây dựng
tinh thần hợp tác, giúp đỡ nhau trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở
đó, nghiên cứu khoa học sẽ tạo ra những bước đi ban đầu để sinh viên tiếp cận
với những vấn đề mà khoa học và cuộc sống đang đặt ra, gắn lý luận với thực
tiễn.
Trong quá trình nghiên cứu, sinh viên phải thường xuyên làm việc tích cực,
độc lập với sách báo, tư liệu, thâm nhập thực tế, điều tra khảo sát, phỏng vấn...
Nhờ đó, không những tầm hiểu biết của sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học
được mở rộng mà họ còn dần dần nắm được phương pháp, cách thức tổ chức
nghiên cứu, sắp xếp công việc, khả năng giao tiếp và niềm tin khoa học, từng
bước hình thành những tố chất và bản lĩnh cần có của người cán bộ khoa học
trong tương lai.
2. Thực trạng học tập và nghiên cứu khoa học của chi đoàn trong năm học
2013-2014.

Là sinh viên năm thứ 2 nhưng phong trào học tập và nghiên cứu khoa học của chi
đoàn diễn ra rất tích cức và đã đạt được kết quả như sau:
 Có 14 bạn đăng kí tham gia nghiên cứu khoa học, tăng hơn so với năm học
trước 5 bạn.
 Có 3 bài nghiên cứu khoa học được gửi lên cấp khoa đó là:
- Đề tài “Nghiên cứu trường hợp ngôn ngữ của trẻ khiếm thính” của đồng chí
Nguyễn Thị Bích Thảo.
- Đề tài “Tìm hiểu thực trạng nhận thức của sinh viên đại học sư phạm Hà Nội về
hoạt động hỗ trợ trẻ khuyết tật” của hai đông chí Trần Thị Giang và Nguyễn Thị
Đạt.
- Đề tài ...
BÀI THAM LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các đoàn viên!
Tôi tên Nguyễn Thị Bích Thảo, hôm nayi rất vinh dự thay mặt cho các bạn
đoàn viên chi đoàn K62 trình bày bài tham luận về công tác nghiên cứu khoa học
của chi đoàn trong năm hoc 2012-2013.
1. Vai trò của công tác nghiên cứu khoa học.
Chúng ta biết rằng nghiên cứu khoa học của sinh viên hoạt động trí tuệ
giúp sinh viên vận dụng phương pháp luận phương pháp nghiên cứu khoa học
trong học tập trong thực tiễn, trong đó sinh viên bước đầu vận dụng một cách
tổng hợp những tri thức đã học để tiến hành hoạt động nhận thức nh chất
nghiên cứu, bước đầu góp phần giải quyết những vấn đề khoa học do thực tiễn
cuộc sống nghề nghiệp đặt ra để từ đó thể đào sâu, mở rộng hoàn thiện
vốn hiểu biết của mình.
Hoạt động nghiên cứu khoa học mang lại những ý nghĩa thiết thực đối với
sinh viên. Nghiên cứu khoa học sẽ rèn luyện cho sinh viên khả năng duy sáng
tạo, khả năng pphán, bác bỏ hay chứng minh một cách khoa học những quan
điểm, n luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp kiến thức, duy lôgic, xây dựng
tinh thần hợp tác, giúp đỡ nhau trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở
đó, nghiên cứu khoa học sẽ tạo ra những bước đi ban đầu để sinh viên tiếp cận
với những vấn đề khoa học cuộc sống đang đặt ra, gắn luận với thực
tiễn.
Trong quá trình nghiên cứu, sinh viên phải thường xuyên làm việc tích cực,
độc lập với sách báo, liệu, thâm nhập thực tế, điều tra khảo sát, phỏng vấn...
Nhờ đó, không những tầm hiểu biết của sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học
được mở rộng họ còn dần dần nắm được phương pháp, cách thức tổ chức
nghiên cứu, sắp xếp công việc, khả năng giao tiếp niềm tin khoa học, từng
bước hình thành những tố chất bản lĩnh cần của người cán bộ khoa học
trong tương lai.
2. Thực trạng học tập nghiên cứu khoa học của chi đoàn trong năm học
2013-2014.
Bài tham luận nghiên cứu khoa học - Trang 2
Bài tham luận nghiên cứu khoa học - Người đăng: nguyenthibichthao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tham luận nghiên cứu khoa học 9 10 581