Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THU HOẠCH CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI CỦA LỚP QUÁN LÝ GIÁO DỤC

Được đăng lên bởi utnga141
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 7562 lần   |   Lượt tải: 51 lần
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nga
Sinh ngày: 14/01/1986
Học lớp: Quản lý giáo dục 1/2014
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực

BÀI THU HOẠCH
CHUYÊN ĐỀ: QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI
Câu hỏi: Hãy vận dụng lý thuyết quản lý sự thay đổi để lập kế hoạch quản lý một sự thay
đổi nào đó diễn ra ở đơn vị của đồng chí trong giai đoạn hiện nay?
Bài làm
1. Một số vấn đề về quản lý sự thay đổi
- Thay đổi là quá trình vận động do ảnh hưởng, tác động qua lại của sự vật, hiện tượng, của
các yếu tố bên trong và bên ngoài; thay đổi là thuộc tính chung của bất kì sự vật hiện tượng
nào.
- Sự thay đổi: Là sự khác biệt về bản chất và trạng thái của sự vật hiện tượng so với ban
đầu.
- Quản lý sự thay đổi: Quản lý sự thay đổi là kế hoạch hóa cho sự thay đổi và tạo điều
kiện, môi trường cho sự thay đổi diễn ra đạt mục tiêu và ít bị xáo trộn nhất.
Theo mô hình của Lewin, tiến trình thay đổi gồm 3 giai đoạn, tạo nên một chu trình của sự
thay đổi.
+ Rã đông (bắt đầu): Chúng ta muốn thay đổi cái gì? Làm sao để vượt qua các cản trở?
Làm sao nhận được sự ủng hộ từ CB, NV?
+ Thay đổi (thực hiện): Thay đổi bằng cách nào? Cần phải làm gì? Phương pháp và cách
tiếp cận?
+ Làm đông (củng cố và giữ vững kết quả đạt được): Khen thưởng/kỉ luật; hỗ trợ động
viên; giám sát và thẩm định.
2. Vận dụng: Lập kế hoạch quản lý sự thay đổi kết quả học tập của học sinh.
Đơn vị: Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực – Thanh Khê – Đà Nẵng.
Vấn đề đặt ra: Thay đổi nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
1. Đánh giá thực trạng
Xã hội chúng ta đang sống đang không ngừng thay đổi để tiến tới xã hội thông tin và tri
thức, nền kinh tế toàn cầu, đòi hỏi phải xây dựng được lực lượng lao động “tư duy”. Đối với
trường học, điều này có nghĩa là bối cảnh của việc dạy học đã thay đổi, có sự quan tâm lớn và
yêu cầu cao của cộng đồng, các nhà trường phải cho ra được những học sinh có thể thể hiện
được sự hiểu biết - tri thức và kỹ năng, nghĩa là đòi hỏi có một sự thay đổi quan trọng trong
tư duy và trong thực tiễn hoạt động điều hành nhà trường. Như vậy, bối cảnh trách nhiệm lớn
đòi hỏi phải có sự tổ chức lại hoạt động của trường phổ thông, thể hiện ở sự thay đổi trong
cơ cấu điều hành, ở những thay đổi trong việc dạy và học, ở việc xác định rõ những chuẩn về
nội dung và kết quả giáo dục…
Page 1

Trong những năm qua, mặc dù đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học
ở nhà trường song chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường vẫn còn nhiều hạn chế. Tỉ lệ
học sinh khá, giỏi thấp, tỉ lệ học sinh yếu và...
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nga
Sinh ngày: 14/01/1986
Học lớp: Quản lý giáo dục 1/2014
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực
BÀI THU HOẠCH
CHUYÊN ĐỀ: QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI
Câu hỏi: Hãy vận dụngthuyết quản sự thay đổi để lập kế hoạch quản lý một sự thay
đổi nào đó diễn ra ở đơn vị của đồng chí trong giai đoạn hiện nay?
Bài làm
1. Một số vấn đề về quản lý sự thay đổi
- Thay đổi là quá trình vận động do ảnh hưởng, tác động qua lại của sự vật, hiện tượng, của
các yếu tố bên trong bên ngoài; thay đổi thuộc tính chung của bất sự vật hiện tượng
nào.
- Sự thay đổi: sự khác biệt về bản chất trạng thái của sự vật hiện tượng so với ban
đầu.
- Quản sự thay đổi: Quản sự thay đổi kế hoạch hóa cho sự thay đổi tạo điều
kiện, môi trường cho sự thay đổi diễn ra đạt mục tiêu và ít bị xáo trộn nhất.
Theo mô hình của Lewin, tiến trình thay đổi gồm 3 giai đoạn, tạo nên một chu trình của sự
thay đổi.
+ đông (bắt đầu): Chúng ta muốn thay đổi cái gì? Làm sao để vượt qua các cản trở?
Làm sao nhận được sự ủng hộ từ CB, NV?
+ Thay đổi (thực hiện): Thay đổi bằng ch o? Cần phải m gì? Phương pháp cách
tiếp cận?
+ Làm đông (củng cố giữ vững kết quả đạt được): Khen thưởng/kỉ luật; hỗ trợ động
viên; giám sát và thẩm định.
2. Vận dụng: Lập kế hoạch quản lý sự thay đổi kết quả học tập của học sinh.
Đơn vị: Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực – Thanh Khê – Đà Nẵng.
Vấn đề đặt ra: Thay đổi nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
1. Đánh giá thực trạng
hội chúng ta đang sống đang không ngừng thay đổi để tiến tới hội thông tin tri
thức, nền kinh tế toàn cầu, đòi hỏi phải xây dựng được lực lượng lao động “tư duy”. Đối với
trường học, điều này có nghĩa là bối cảnh của việc dạy học đã thay đổi, có sự quan tâm lớn và
yêu cầu cao của cộng đồng, các nhà trường phải cho ra được những học sinh thể thể hiện
được shiểu biết - tri thức kỹ năng, nghĩa đòi hỏi một sự thay đổi quan trọng trong
tư duy và trong thực tiễn hoạt động điều hành nhà trường. Như vậy, bối cảnh trách nhiệm lớn
đòi hỏi phải sự tổ chức lại hoạt động của trường phổ thông, thể hiện sự thay đổi trong
cơ cấu điều hành, ở những thay đổi trong việc dạy và học, ở việc xác định rõ những chuẩn về
nội dung và kết quả giáo dục…
Page 1
BÀI THU HOẠCH CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI CỦA LỚP QUÁN LÝ GIÁO DỤC - Trang 2
BÀI THU HOẠCH CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI CỦA LỚP QUÁN LÝ GIÁO DỤC - Người đăng: utnga141
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
BÀI THU HOẠCH CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI CỦA LỚP QUÁN LÝ GIÁO DỤC 9 10 212