Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận : Nước ngọt và sức khỏe

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 810 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BÀI TIỂU
LUẬN
CHỦ ĐỀ:
“NƯỚC
NGỌT VÀ
SỨC KHOẺ”

HỌC PHẦN: DINH DƯỠNG HỌC
GVHD: NGUYỄN THỊ VÂN
SVTH: NGUYỄN HẢI BẢO MƠ
MSSV: 5313 0919
LỚP: 53 TP2

Nha Trang tháng 11, 2013

1

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................3
I. LỊCH SỬ PHÁT HIỆN NƯỚC GIẢI KHÁT........................................................4
II. XU HƯỚNG SỬ DỤNG CÁC LOẠI NƯỚC NGỌT Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN
TOÀN THẾ GIỚI......................................................................................................5
II.1. Tại Việt Nam......................................................................................................5
II.2. Trên thế giới.......................................................................................................8
III. NƯỚC NGỌT VÀ SỨC KHOẺ........................................................................11
III.1. Các thành phần chính trong sản xuất nước ngọt............................................11
III.1.1. Nước.............................................................................................................11
III.1.2. Thành phần khoáng......................................................................................11
III.1.2.1. Magie........................................................................................................12
III.1.2.2. Canxi.........................................................................................................12
III.1.2.3. Natri..........................................................................................................13
III.1.3. Đường..........................................................................................................15
III.1.4. Các chất phụ gia...........................................................................................15
III.1.4.1. Caffein.......................................................................................................15
III.1.4.2. Các acid thực phẩm..................................................................................16
III.1.4.3. Hương liệu................................................................................................18
III.1.4.4. Các chất tạo màu.......................................................................................18
III.1.4.5. Các chất bảo quản..........................................................
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
BÀI TIỂU
LUẬN
CHỦ ĐỀ:
“NƯỚC
NGỌT VÀ
SỨC KHOẺ”
HỌC PHẦN: DINH DƯỠNG HỌC
GVHD: NGUYỄN THỊ VÂN
SVTH: NGUYỄN HẢI BẢO MƠ
MSSV: 5313 0919
LỚP: 53 TP2
Nha Trang tháng 11, 2013
Bài tiểu luận : Nước ngọt và sức khỏe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận : Nước ngọt và sức khỏe - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài tiểu luận : Nước ngọt và sức khỏe 9 10 466