Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TIỂU LUẬN VỀ THỰC TRẠNG NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM

Được đăng lên bởi ngockendy
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 27433 lần   |   Lượt tải: 38 lần
Lớp TCMK39c - Nhóm 5

BÀI TIỂU LUẬN VỀ THỰC TRẠNG
NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM
GVHD: Trần Phi Hoàng
Lớp: TCMK 39C

Nhóm: 5

Danh Sách Sinh Viên Nhóm 5:
-Nguyễn Việt Cường,
-Đoàn Thị Dịu,
-Trần Thị Mỹ Dung,
-Võ Huy Khanh(Nhóm Phó),
-Mạc Anh Khoa,
-Nguyễn Thanh Ngọc,
-Hà Thị Nữ,
-Nguyễn Văn Sinh,
-Trương Duy Thanh,
-Trần Trọng Thể,
-Huỳnh Trung Tín (Nhóm Trưởng),
-Nguyễn Văn Thương.

1

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay đời sống của con người ngày càng cao, họ không những có nhu cầu đầy
đủ về vật chất mà còn có nhu cầu được thoả mãn về tinh thần như vui chơi, giải trí
và du lịch. Do đó, du lịch là một trong những ngành có triển vọng.
Ngành du lịch Việt Nam ra đời muộn hơn so với các nước khác trên thế giới nhưng
vai trò của nó thì không thể phủ nhận. Du lịch là một nghành “công nghiệp không
có khói “, mang lại thu nhập GDP cho nền kinh tế, giải quyết mọi công ăn việc làm
cho hàng vạn lao động, góp phần truyền bá hình ảnh Việt Nam ra toàn thế
giới.Nhận thức được điều này, Đảng và nhà nước đã đưa ra mục tiêu xây dựng
ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Việc nghiên cứu về du lịch trở nên cấp thiết, nó giúp chúng ta có một
cái nhìn đầy đủ, chính xác về du lịch. Điều này có ý nghĩa cả về phương diện
lí luận và thực tiễn. Nó giúp du lịch Việt Nam đạt được những thành tựu mới,
khắc phục được những hạn chế, nhanh chóng đưa du lịch phát triển đúng với
tiềm năng của đất nước, nhanh chóng hội nhập với du lịch khu vực và thế giới.
Bài thảo luận của nhóm em đề cập đến những nhận thức cơ bản về
"Thực trạng, thuận lợi, khó khăn và giải pháp phát triển du lịch ở Việt
Nam". Do sự hạn chế về kiến thức và thời gian nên không tránh khỏi những
thiếu sót, em mong nhận được sự đóng góp chỉ bảo của giáo viên.

CHƯƠNG I

Lớp TCMK39c - Nhóm 5

KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CỦA DU LỊCH VIỆT NAM
1.1. Khái quát về sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam trước khi hội
nhập WTO:
1.1.1 Lịch sử hình thành ngành du lịch:
Ngành Du lịch tại Việt Nam chính thức có mặt khi Quốc trưởng Bảo Đại cho
lập Sở Du lịch Quốc gia ngày 5/6/1951.
Chuyển tiếp sang thời kỳ Việt Nam Cộng hòa, Nha Quốc gia Du lịch điều hành
việc phát triển các tiện nghi du lịch trong nước ở phía nam vĩ tuyến 17 cùng tăng
cường hợp tác quốc tế như việc gửi phái đoàn tham dự Hội nghị Du lịch Quốc tế
ở Brussel năm 1958.
Năm 1961 Nha Du lịch cổ động du lịch "Thăm viếng Đông Dương"với ba chí
điểm: Nha Trang, Đà Lạt và Vũng Tàu. Vì chiến cuộc và thiếu an ninh ngành du
lịch bị hạn chế nhưng chính phủ vẫn cố nâng đỡ kỹ nghệ du lịch nh...
L p TCMK39c - Nhóm 5
BÀI TIỂU LUẬN VỀ THỰC TRẠNG
NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM
GVHD: Trần Phi Hoàng
Lớp: TCMK 39C Nhóm: 5
Danh Sách Sinh Viên Nhóm 5:
-Nguyễn Việt Cường,
-Đoàn Thị Dịu,
-Trần Thị Mỹ Dung,
-Võ Huy Khanh(Nhóm Phó),
-Mạc Anh Khoa,
-Nguyễn Thanh Ngọc,
-Hà Thị Nữ,
-Nguyễn Văn Sinh,
-Trương Duy Thanh,
-Trần Trọng Thể,
-Huỳnh Trung Tín (Nhóm Trưởng),
-Nguyễn Văn Thương.
1
BÀI TIỂU LUẬN VỀ THỰC TRẠNG NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TIỂU LUẬN VỀ THỰC TRẠNG NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM - Người đăng: ngockendy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
BÀI TIỂU LUẬN VỀ THỰC TRẠNG NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM 9 10 283