Ktl-icon-tai-lieu

bản thuyết minh đồ án chi tiết máy đồng trục 2 cấp inventer

Được đăng lên bởi Lucky Luke
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 2852 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ


ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY
(TÍNH TOÁN & THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC)
Chuyên ngành : Công nghệ chế tạo máy

GVHD: PHAN HOÀNG PHỤNG
SVTH: HUỲNH VĂN LỘC
MSSV: 2003100025
LỚP: 01ĐHCK
NĂM HỌC: 2012 – 2013

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 7 năm 2013

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

Thiết kế hộp giảm tốc đồng trục 2 cấp, truyền động xích

Cán bộ hướng dẫn 1:
(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)
Cán bộ hướng dẫn 2:
(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)
Cán bộ hướng dẫn 3:
(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)
Cán bộ chấm nhận xét 1 :
(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)
Cán bộ chấm nhận xét 2 :
(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)
Cán bộ chấm nhận xét 3 :
(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)
Thực tập tốt nghiệp được bảo vệ tại HỘI ĐỒNG CHẤM BẢO VỆ THỰC
TẬP TỐT NGHIỆP, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
TP.HCM
Ngày . . . . . tháng . . . . năm . . . . .

GVHD: PHAN HOÀNG PHỤNG
SVTH: HUỲNH VĂN LỘC

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

Thiết kế hộp giảm tốc đồng trục 2 cấp, truyền động xích

<TRANG
ĐỀ
KHÔNG
IN>
GVHD: PHAN HOÀNG PHỤNG
SVTH: HUỲNH VĂN LỘC

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

Thiết kế hộp giảm tốc đồng trục 2 cấp, truyền động xích

LỜI CẢM ƠN
Không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ
dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian
từ khi bắt đầu học tập ở giảng đường đại học đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự
quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè.
Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô ở Khoa Công
Nghệ Cơ Khí – Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM đã cùng với tri
thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em
trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặc biệt, trong học kỳ này, Khoa đã tổ
chức cho chúng em được tiếp cận với môn học mà theo em là rất hữu ích đối với
sinh viên ngành Chế Tạo Máy chúng em. Đó là môn học "Đồ Án Chi Tiết Máy”.
Em xin chân thành cảm ơn thầy Phan Hoàng Phụng đã tận tâm hướng dẫn
em trong quá trình làm đồ án. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo của thầy
thì em nghĩ bài thu hoạch này của em rất khó có thể hoàn thiện được. Một lần nữa,
em xin chân thành cảm ơn thầy.
Đồ án được thực hiện trong khoảng thời gian gần 16 tuần. Bước đầu đi vào
thực tế, tìm hiểu về lĩnh vực cơ khí chế tạo, kiến thức của em còn hạn chế và còn
nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không trá...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY
(TÍNH TOÁN & THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC)
Chuyên ngành : Công nghệ chế tạo máy
GVHD: PHAN HOÀNG PHỤNG
SVTH: HUỲNH VĂN LỘC
MSSV: 2003100025
LỚP: 01ĐHCK
NĂM HỌC: 2012 – 2013
TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 7 năm 2013
CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
bản thuyết minh đồ án chi tiết máy đồng trục 2 cấp inventer - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bản thuyết minh đồ án chi tiết máy đồng trục 2 cấp inventer - Người đăng: Lucky Luke
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
bản thuyết minh đồ án chi tiết máy đồng trục 2 cấp inventer 9 10 607