Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo

Được đăng lên bởi Lehuynh Lehuynh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 915 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ PHÙ CHẨN
CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS PHÙ CHẨN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====&=====
Phù Chẩn , ngày 12 tháng 8 năm 2013

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN NHIỆM KỲ 2012-2013
VÀ DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG
TRÀO TTN NHIỆM KỲ 2013-2014
A. BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN NHIỆM
KỲ 2012-2013
Năm học 2012- 2013 đã đi qua ,Chi đoàn Trường THCS Phù Chẩn đã gặt hái được
nhiều thành tích cao trên nhiều mặt trong công tác GD chính trị tư tưởng cũng như công tác
dạy học. Hôm nay Chi đoàn chúng ta cùng nhìn lại những hoạt động và thành tích mà Chi
đoàn đã đạt được ,cũng như những mặt tồn tại, yếu kém chưa thực hiện được mà nghị quyết
chi đoàn nhiệm kỳ 2012-2013 đã đề ra. Để cùng nhau rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra
phương hướng hoạt động cho nhiệm kì tới được tốt đẹp hơn.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013, chi đoàn THCS Phù Chẩn có
15 đoàn viên, trong đó có 4 Đảng viên. Được sự chỉ đạo của chi bộ, ban lãnh đạo trường
cùng sự quan tâm giúp đỡ của ban thường vụ Đoàn xã Phù Chẩn và sự nỗ lực của các đồng
chí đoàn viên trong chi đoàn chi đoàn THCS Phù Chẩn đã đạt được các kết quả sau:
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1) Công tác tư tưởng chính trị và xây dựng Đảng:
Mỗi đoàn viên trong chi đoàn đã được đào tạo qua các Trường ĐH- CĐ nên đã thấm
nhuần đường lối của Đảng , Tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy trong các phong trào luôn có ý
thức tự giác hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mỗi Đoàn viên đã tự đặt ra cho mình mục tiêu
phấn đấu học tập và rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, xứng đáng là đội ngũ tiên phong
trong phong trào dạy và học. Bên cạnh đó tập thể Chi đoàn THCS Phù Chẩn là một khối
thống nhất cùng tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến bộ, tạo ra được niềm tin là chỗ dựa
tinh thần cho mỗi Đoàn viên được các đoàn thể nhà trường ghi nhận.
Tất cả các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn đều có lập trường tư tưởng vững vàng,
thực hiện tốt điều lệ đoàn và nhiệm vụ của người Đoàn viên. Xếp loại cuối năm các đồng
chí đoàn viên đều đạt từ loại khá trở lên.

Để Chi đoàn thực sự là cánh tay đắc lực của Chi bộ nhà trường. Chi đoàn luôn quan
tâm bồi dưỡng thế hệ trẻ, mỗi đoàn viên luôn tự phấn đấu vươn lên để được xứng đáng
đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Trong năm học 2012-2013 có 2 đồng chí đã học xong lớp cảm tình đảng (đ/c Sơn, đ/c
Thanh ),có 2 đồng chí được kết nạp Đảng ( đ/c Hương, đ/c Yến)
Ngoài ra các đồng chí đoàn viên còn tích cực tham gia cuộc vận động “ Họ...
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ PHÙ CHẨN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS PHÙ CHẨN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====&=====
Phù Chẩn , ngày 12 tháng 8 năm 2013
BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN NHIỆM KỲ 2012-2013
VÀ DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG
TRÀO TTN NHIỆM KỲ 2013-2014
A. BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN NHIỆM
KỲ 2012-2013
Năm học 2012- 2013 đã đi qua ,Chi đoàn Trường THCS Phù Chẩn đã gặt hái được
nhiều thành tích cao trên nhiều mặt trong công tác GD chính trị tư tưởng cũng như công tác
dạy học. Hôm nay Chi đoàn chúng ta cùng nhìn lại những hoạt động thành tích Chi
đoàn đã đạt được ,cũng như những mặt tồn tại, yếu kém chưa thực hiện được mà nghị quyết
chi đoàn nhiệm kỳ 2012-2013 đã đ ra. Để cùng nhau rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra
phương hướng hoạt động cho nhiệm kì tới được tốt đẹp hơn.
Trong qtrình thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013, chi đoàn THCS Phù Chẩn
15 đoàn viên, trong đó có 4 Đảng viên. Được sự chỉ đạo của chi bộ, ban lãnh đạo trường
cùng sự quan tâm giúp đỡ của ban thường vụ Đoàn xã Phù Chẩn và sự nỗ lực của các đồng
chí đoàn viên trong chi đoàn chi đoàn THCS Phù Chẩn đã đạt được các kết quả sau:
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1) Công tác tư tưởng chính trị và xây dựng Đảng:
Mỗi đoàn viên trong chi đoàn đã được đào tạo qua các Tờng ĐH- nên đã thấm
nhuần đường lối của Đảng , tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy trong các phong trào luôn ý
thức tự giác hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mỗi Đoàn viên đã tự đặt ra cho mình mục tiêu
phấn đấu học tập rèn luyện ngày mai lập nghiệp, xứng đáng đội ngũ tiên phong
trong phong trào dạy học. Bên cạnh đó tập thể Chi đoàn THCS Phù Chẩn một khối
thống nhất cùng tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến bộ, tạo ra được niềm tin là ch dựa
tinh thần cho mỗi Đoàn viên được các đoàn thể nhà trường ghi nhận.
Tất cả các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn đều lập trường tư tưởng vững vàng,
thực hiện tốt điều lệ đoàn nhiệm vụ của người Đoàn viên. Xếp loại cuối năm các đồng
chí đoàn viên đều đạt từ loại khá trở lên.
báo cáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo - Người đăng: Lehuynh Lehuynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
báo cáo 9 10 368