Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo An sinh xã hội và định hướng nghiên cứu nhằm nâng cao vai trò của khoa học xã hội vào quá trình hoạch định

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 0 lần
AN SINH XÃ HỘI VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU
NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC XÃ HỘI
VÀO QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH
CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

ThS. NGUYỄN VĂN CHIỀU
Khoa Khoa học quản lý, Trường Đại học KHXH&NV
Đại học Quốc gia Hà Nội

I. An sinh xã hội: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
1. Khái niệm “An sinh xã hội”
Trong cuộc sống, để thoả mãn những nhu cầu tối thiểu, con người phải lao
động sản xuất để có thu nhập. Tuy vậy, không phải lúc nào người lao động cũng
đảm bảo chắc chắn duy trì được việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định. Đó là
những lúc gặp rủi ro như ốm đau, bệnh tật, tai nạn lao động dẫn đến bị mất hoặc
giảm việc làm.v.v. Hơn nữa, hoạt động lao động sản xuất của con người không phải
lúc nào cũng thuận lợi vì còn bị phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, môi trường, xã
hội.v.v. Vì thế, sự cần thiết phải có các biện pháp phòng tránh và khắc phục rủi ro
đã trở thành một nhu cầu của con người. Đặc biệt trong nền sản xuất công nghiệp,
khi mà số lượng người lao động có thu nhập chính từ tiền lương tăng lên thì sự hẫng
hụt về thu nhập trong các trường hợp gặp rủi ro hoặc khi không còn khả năng lao
động.v.v. càng trở thành mối đe doạ đối với cuộc sống của họ.
Tính tất yếu phải đối mặt với những hẫng hụt về thu nhập trong những trường
hợp bất khả kháng đã buộc người lao động tìm cách khắc phục bằng nhiều biện pháp
khác nhau như tiết kiệm với phương châm "tích cốc phòng cơ, tích y phòng
hàn”hoặc dựa vào sự đùm bọc, cưu mang của cộng đồng với tinh thần "lá lành đùm
lá rách".v.v. Nhưng xã hội càng phát triển, những biện pháp có tính truyền thống
như trên đã tỏ ra không đủ độ an toàn để giúp cho mỗi người có thể khắc phục hoặc

vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Bổ sung vào đó là các biện pháp phi truyền
thống chỉ có trong xã hội hiện đại như bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế
(BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), cứu trợ xã hội, trợ giúp xã hội .v.v. Đây là
những trụ cột cơ bản của hệ thống an sinh xã hội (ASXH) nhằm bảo vệ con người
trước những rủi ro về kinh tế - xã hội.
Vậy an sinh xã hội là gì?
Trong thực tiễn, do sự đa dạng về nội dung, phương thức và góc độ tiếp cận
nên hiện nay còn có nhiều quan điểm khác nhau về ASXH.
- Theo Ngân hàng Thế giới (WB): ASXH là những biện pháp công cộng
nhằm giúp cho các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng đương đầu và kiềm chế được
nguy cơ tác động đến thu nhập nhằm giảm tính dễ bị tổn thương và những bấp bênh
thu nhập.
- Theo quan niệm của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO): ASXH là hình thức
bảo vệ mà xã hội cung...
AN SINH XÃ HỘI VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU
NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC XÃ HỘI
VÀO QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH
CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
ThS. NGUYỄN VĂN CHIỀU
Khoa Khoa học quản lý, Trường Đại học KHXH&NV
Đại học Quốc gia Hà Nội
I. An sinh xã hội: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
1. Khái niệm “An sinh xã hội”
Trong cuộc sống, để thoả n những nhu cầu tối thiểu, con người phải lao
động sản xuất để thu nhập. Tuy vậy, không phải lúc nào người lao động cũng
đảm bảo chắc chắn duy trì được việc làm thường xuyên thu nhập ổn định. Đó
những lúc gặp rủi ro như m đau, bệnh tật, tai nạn lao động dẫn đến bị mất hoặc
giảm việc m.v.v. Hơn nữa, hoạt động lao động sản xuất của con người không phải
lúc nào cũng thuận lợi còn bị phụ thuộco điều kiện t nhiên, môi trường,
hội.v.v. thế, sự cần thiết phải các biện pháp phòng tránh khắc phục rủi ro
đã trở thành một nhu cầu của con người. Đặc biệt trong nn sản xuất công nghiệp,
khi mà số lượng người lao động có thu nhập chính từ tiền lương tăng lên thì sự hẫng
hụt v thu nhập trong các trường hợp gặp rủi ro hoặc khi không còn khả năng lao
động.v.v. càng trở thành mối đe doạ đối với cuộc sống của họ.
Tính tất yếu phải đối mặt với những hẫng hụt về thu nhập trong những trường
hợp bất khả kháng đã buộc người lao động tìm cách khắc phục bằng nhiều biện pháp
khác nhau như tiết kiệm với phương châm "tích cốc phòng cơ, tích y phòng
hàn”hoặc dựa vào sự đùm bọc, cưu mang của cộng đồng với tinh thần "lành đùm
rách".v.v. Nhưng hội càng phát triển, những biện pháp có nh truyền thống
như trên đã tỏ ra không đủ độ an toàn để giúp cho mỗi người có thể khắc phục hoặc
Báo cáo An sinh xã hội và định hướng nghiên cứu nhằm nâng cao vai trò của khoa học xã hội vào quá trình hoạch định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo An sinh xã hội và định hướng nghiên cứu nhằm nâng cao vai trò của khoa học xã hội vào quá trình hoạch định - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Báo cáo An sinh xã hội và định hướng nghiên cứu nhằm nâng cao vai trò của khoa học xã hội vào quá trình hoạch định 9 10 392