Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Bốn mươi năm ASEAN những thành tựu và vấn đề

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BèN M-¬I N¨M ASEAN
NH÷NG THµNH TùU Vµ VÊN ®Ò
PGS. NguyÔn

Quèc Hïng

Tr-êng §¹i häc KHXH&NV, §HQGHN

Năm nay, tổ chức ASEAN vừa tròn 40 năm (1967-2007). 40 năm là thời gian khá
đủ để có thể nhìn nhận, đánh giá các hoạt động cũng như những triển vọng phát triển của
một tổ chức. Nhân kỷ niệm sự kiện quan trọng đó, bài viết ngắn này muốn góp một cái
nhìn về 40 năm của ASEAN, mà nước ta đã là một thành viên từ hơn 10 năm qua.
1- Năm 1967, năm nước Đông Nam Á là Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Thái Lan
và Xingapo đã cùng nhau thành lập một tổ chức liên kết của khu vực với tên gọi Hiệp hội
các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tuyên bố Băng Cốc, bản tuyên ngôn thành lập
ASEAN, đã nêu lên 7 điểm xác định mục tiêu của ASEAN là phát triển kinh tế và văn
hoá, hợp tác thúc đẩy tiến bộ xã hội của các nước thành viên trên tinh thần duy trì hoà
bình và ổn định của khu vực. Điểm thứ 4 của bản Tuyên bố còn viết: "Hiệp hội này mở
rộng cho tất cả các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á tán thành tôn chỉ, nguyên tắc và
mục đích nói trên tham gia".
Đó là những nội dung thật đáng lưu ý trong bối cảnh thế giới và khu vực Đông Nam
Á lúc bấy giờ. Vào thời điểm ấy, cuộc chiến tranh lạnh giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và
xã hội chủ nghĩa đã lên tới đỉnh điểm đối đầu gay gắt, có lúc như bên bờ của một cuộc
chiến tranh thế giới. Ở Đông Nam Á, vào năm 1967 cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam
của Mỹ đang ở cường độ khốc liệt nhất. Mỹ đã đưa quân vào trực tiếp tham chiến ở miền
Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc nước ta. Đông Nam Á bị phân
hoá và đối đầu nhau gay gắt. Dù ở những mức độ khác nhau, năm nước ASEAN đều
đứng về phía Mỹ, còn ba nước Đông Dương Việt Nam, Lào, Campuchia tiến hành cuộc
kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và thắng lợi ngày càng tỏ rõ là thuộc về họ.
Trong bối cảnh như thế, những nhà thành lập ASEAN mong muốn Hiệp hội sẽ là
một tổ chức của khu vực Đông Nam Á, để người Đông Nam Á ngày càng làm chủ vận
mệnh của mình, thoát dần sức ép từ các nước lớn ngoài khu vực. Đây không phải những
ý tưởng mong muốn lần đầu tiên, trước đó họ đã từng có nhưng không thành với những

Hiệp ước hữu nghị và kinh tế Đông Nam Á (1.1959), Hội Đông Nam Á (ASA, 7.1961)
và MAPHILINDO (Malaixia,Philippin, Inđônêxia, 8.1963). ASEAN đã đứng vững và tồn
tại, hơn nữa đã có sự mở rộng và phát triển, nhưng sự mở rộng thật sự của ASEAN chỉ có
từ nửa sau những năm 90 thế kỷ XX, khi thế giới và khu vực Đông Nam Á có những biến
chuyển to lớn - chiến tranh lạnh chấm dứt và Trật tự hai cực Yalta tan r...
BèN M-¬I N¨M ASEAN
NH÷NG THµNH TùU Vµ VÊN ®Ò
PGS. NguyÔn Quèc Hïng
Tr-êng §¹i häc KHXH&NV, §HQGHN
Năm nay, tổ chức ASEAN vừa tròn 40 năm (1967-2007). 40 năm thời gian k
đủ để thể nhìn nhận, đánh giá các hoạt động cũng như những triển vọng phát triển của
một tổ chức. Nhân kỷ niệm sự kiện quan trọng đó, bài viết ngắn này muốn góp một cái
nhìn về 40 năm của ASEAN, mà nước ta đã là một thành viên từ hơn 10 năm qua.
1- Năm 1967, m nước Đông Nam Á Iônêxia, Malaixia, Philippin, Thái Lan
và Xingapo đã cùng nhau thành lập một tổ chc liên kết của khu vực với tên gọi Hiệp hội
các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tuyên bố Băng Cốc, bản tuyên ngôn thành lập
ASEAN, đã nêu lên 7 điểm xác định mục tiêu của ASEAN phát triển kinh tế và văn
hoá, hợp tác thúc đẩy tiến bộ hội của các nước thành viên trên tinh thần duy trì hoà
bình ổn định của khu vực. Điểm thứ 4 của bản Tuyên bố còn viết: "Hiệp hội này m
rộng cho tất cả các quốc gia khu vực Đông Nam Á tán thành n chỉ, nguyên tắc và
mục đích nói trên tham gia".
Đó là những nội dung thật đáng lưu ý trong bối cảnh thế giới và khu vực Đông Nam
Á lúc bấy giờ. Vào thời điểm ấy, cuộc chiến tranh lạnh giữa hai phe bản chủ nghĩa và
hội chủ nghĩa đã lên tới đỉnh điểm đối đầu gay gắt, lúc như bên bờ của một cuộc
chiến tranh thế giới. Ở Đông Nam Á, vào năm 1967 cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam
của Mỹ đang ở cường độ khốc liệt nhất. Mỹ đã đưa quân vào trực tiếp tham chiến ở miền
Nam tiến hành chiến tranh phá hoại đối vi miền Bắc nước ta. Đông Nam Á bị phân
hoá và đối đầu nhau gay gắt. những mức độ khác nhau, năm nước ASEAN đều
đứng vphía Mỹ, còn ba nước Đông Dương Việt Nam, Lào, Campuchia tiến hành cuộc
kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và thắng lợi ngày càng tỏ rõ là thuộc về họ.
Trong bối cảnh như thế, những nhà thành lập ASEAN mong muốn Hiệp hội sẽ
một tổ chức của khu vực Đông Nam Á, để người Đông Nam Á ngày càng m chủ vận
mệnh của mình, thoát dần sức ép từ các nước lớn ngoài khu vực. Đây không phải những
ý tưởng mong muốn lần đầu tiên, trước đó họ đã từng nhưng không thành với những
Báo cáo Bốn mươi năm ASEAN những thành tựu và vấn đề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Bốn mươi năm ASEAN những thành tựu và vấn đề - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Báo cáo Bốn mươi năm ASEAN những thành tựu và vấn đề 9 10 426