Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo chất lượng nước sông Mekong

Được đăng lên bởi Nguyen van Huan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG SÔNG MÊKÔNG

Mêkông là sông lớn nhất Châu Á, nguồn cung cấp nước và các tài
nguyên khác cho dân cư dọc bờ sông. Sông Mêkông chảy qua nhiều
nước như Trung Quốc, Myanma, Vương quốc Lào, Thái Lan,
Campuchia và khi đến Việt Nam, nó chia ra thành hai hệ thống sông
chính là sông Tiền và sông Hậu, chúng chi phối mạnh mẽ sự phát
triển của đồng Bằng Sông Cửu Long. Sông Tiền và sông Hậu đóng
vai trò khá quan trọng đối với mọi hoạt động sản xuất, phát triển
kinh tế trong vùng đồng Bằng Sông Cửu Long. Trên địa bàn tỉnh An
Giang, sông Hậu có lưu lượng và trữ lượng nước mặt khá dồi dào, là
nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sinh hoạt và phục vụ các hoạt
động sản xuất như nuôi trồng thủy sản, nước tưới cho nông nghiệp…
Hiện nay, do mở rộng được thị trường tiêu thụ, hoạt động nuôi trồng
thủy sản có lãi nên số lượng bè cá gia tăng, làm đập thủy điện ở
vùng thượng lưu gây ảnh hưởng tới chất lượng nước sông Meekong.
tính theo độ dài đứng thứ 12 (thứ 7 tại châu Á), còn tính theo lưu
lượng nước đứng thứ 10 trên thế giới (lưu lượng hàng năm đạt
khoảng 475 triệu m³). Lưu lượng trung bình 13.200 m³/s, vào mùa
nước lũ có thể lên tới 30.000 m³/s. Lưu vực của nó rộng khoảng
795.000km² [1]. Với lưu lượng như trên, sông Meekong cung cấp
lượng nước cho thủy điện, tưới tiêu, thủy sản rất lớn. nhưng luôn có
những vấn đề tiêu cực gây ảnh hưởng tới chất lượng của sông.
Vấn đề chính là việc xây dựng các con đập hay việc phá hủy những
chỗ chảy xiết. Một loạt các đập đã được xây dựng trên các nhánh
của dòng sông này, đáng kể nhất là đập Pak Mun tại Thái Lan. Nó bị
công kích dữ dội do chi phí cao cũng như ảnh hưởng xấu tới môi
trường và tới cuộc sống của những khu dân cư chịu ảnh hưởng.
Trung Quốc đang xúc tiến xây dựng chuỗi đập trên phần thượng lưu
Mê Kông (còn gọi là Lan Thương) mà không cần tham khảo ý kiến
các nước láng giềng ở hạ lưu hoặc chia sẻ thông tin về dòng chảy.
Năm con đập lớn đã được xây dựng, tám đập khác đang được hoàn
thành và một số đập khác đang được lên kế hoạch ở Tây Tạng và
Thanh Hải. Tính đến nay, các đập đã hoàn thành trên sông Lan
Thương bao gồm Đại Chiếu Sơn (Dachaoshan, 2003), Mãn Loan
(Manwan, 2007), Cảnh Hồng (Jinghong, 2009), Tiểu Loan (Xiaowan,
2010) và Nọa Trát Độ (Nuozhadu, 2012)[2]. Các đập của Trung Quốc
đã làm thay đổi một cách đáng kể chu kỳ lũ lụt-hạn hán tự nhiên của
hạ lưu sông Mê Kông , làm giảm lượng nước, trầm tích và các chất
dinh dưỡng chảy vào lưu vực sông và các vùng duyên hải. Các tác
động ảnh hưởng đến mực nước và sản lượng thủ...
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG SÔNG MÊKÔNG
Mêkông là sông lớn nhất Châu Á, nguồn cung cấp nước và các tài
nguyên khác cho dân cư dọc bờ sông. Sông Mêkông chảy qua nhiều
nước như Trung Quốc, Myanma, Vương quốc Lào, Thái Lan,
Campuchia và khi đến Việt Nam, nó chia ra thành hai hệ thống sông
chính là sông Tiền và sông Hậu, chúng chi phối mạnh mẽ sự phát
triển của đồng Bằng Sông Cửu Long. Sông Tiền và sông Hậu đóng
vai trò khá quan trọng đối với mọi hoạt động sản xuất, phát triển
kinh tế trong vùng đồng Bằng Sông Cửu Long. Trên địa bàn tỉnh An
Giang, sông Hậu có lưu lượng và trữ lượng nước mặt khá dồi dào, là
nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sinh hoạt và phục vụ các hoạt
động sản xuất như nuôi trồng thủy sản, nước tưới cho nông nghiệp…
Hiện nay, do mở rộng được thị trường tiêu thụ, hoạt động nuôi trồng
thủy sản có lãi nên số lượng bè cá gia tăng, làm đập thủy điện ở
vùng thượng lưu gây ảnh hưởng tới chất lượng nước sông Meekong.
tính theo độ dài đứng thứ 12 (thứ 7 tại châu Á), còn tính theo lưu
lượng nước đứng thứ 10 trên thế giới (lưu lượng hàng năm đạt
khoảng 475 triệu m³). Lưu lượng trung bình 13.200 m³/s, vào mùa
nước lũ có thể lên tới 30.000 m³/s. Lưu vực của nó rộng khoảng
795.000km² [1]. Với lưu lượng như trên, sông Meekong cung cấp
lượng nước cho thủy điện, tưới tiêu, thủy sản rất lớn. nhưng luôn có
những vấn đề tiêu cực gây ảnh hưởng tới chất lượng của sông.
Vấn đề chính là việc xây dựng các con đập hay việc phá hủy những
chỗ chảy xiết. Một loạt các đập đã được xây dựng trên các nhánh
của dòng sông này, đáng kể nhất là đập Pak Mun tại Thái Lan. Nó bị
công kích dữ dội do chi phí cao cũng như ảnh hưởng xấu tới môi
trường và tới cuộc sống của những khu dân cư chịu ảnh hưởng.
Trung Quốc đang xúc tiến xây dựng chuỗi đập trên phần thượng lưu
Mê Kông (còn gọi là Lan Thương) mà không cần tham khảo ý kiến
các nước láng giềng ở hạ lưu hoặc chia sẻ thông tin về dòng chảy.
Năm con đập lớn đã được xây dựng, tám đập khác đang được hoàn
thành và một số đập khác đang được lên kế hoạch ở Tây Tạng và
Thanh Hải. Tính đến nay, các đập đã hoàn thành trên sông Lan
Thương bao gồm Đại Chiếu Sơn (Dachaoshan, 2003), Mãn Loan
(Manwan, 2007), Cảnh Hồng (Jinghong, 2009), Tiểu Loan (Xiaowan,
2010) và Nọa Trát Độ (Nuozhadu, 2012)[2]. Các đập của Trung Quốc
đã làm thay đổi một cách đáng kể chu kỳ lũ lụt-hạn hán tự nhiên của
hạ lưu sông Mê Kông , làm giảm lượng nước, trầm tích và các chất
dinh dưỡng chảy vào lưu vực sông và các vùng duyên hải. Các tác
động ảnh hưởng đến mực nước và sản lượng thủy sản đã được ghi
báo cáo chất lượng nước sông Mekong - Trang 2
báo cáo chất lượng nước sông Mekong - Người đăng: Nguyen van Huan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
báo cáo chất lượng nước sông Mekong 9 10 982