Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo chuyên đề khoa học môi trường: Các nhân tố cấu thành hệ sinh thái - Mối tương quan giữa các cấu thành

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 4354 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Khoa học môi trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
LỚP: DH08QM

Báo cáo chuyên đề
Khoa học môi trường

CÁC NHÂN TỐ CẤU THÀNH HỆ SINH THÁI
MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC CẤU THÀNH
Nhóm 2:
Nguyễn Trí Thông
Hồ Viết Duẩn
Dương Thị Thùy Trang
Lê Trọng Hữu Thông
Phạm Thị Thanh Ngân
Trần Thị Minh Trang
Nguyễn Thị Thanh Phương

11-2009
DH08QM_Nhóm 2

Trang 1

Khoa học môi trường

MỤC LỤC
1.Hệ sinh thái ...................................................................................................................... 3 
1.1 Khái niệm .................................................................................................................. 3 
1.2 Đặc điểm – chức năng ............................................................................................... 3 
1.3 Các trạng thái của hệ sinh thái ................................................................................... 3 
1.4 Phân loại hệ sinh thái  ................................................................................................ 4 
.
1.4.1.Các hệ sinh thái trên cạn ..................................................................................... 4 
1.4.2.Hệ sinh thái nước mặn ........................................................................................ 9 
1.4.3.Hệ sinh thái nước ngọt ...................................................................................... 11 
2. Cấu trúc hệ sinh thái ..................................................................................................... 13 
2.1 Yếu tố hữu sinh ....................................................................................................... 13 
2.2 Yếu tố vô sinh. ........................................................................................................ 14 
3. Mối tương quan giữa các nhân tố cấu thành hệ sinh thái .............................................. 18 
3.1 Quá trình chuyển hóa năng lượng và hoàn lưu vật chất trong hệ. ............................ 18 
3.1.1 Quá trình chuyển hóa năng lượng ..................................................................... 18 
3.1.2.Chuyển hóa năng lượng trong cơ thể sinh vật ................................................... 19 
3.2. Hoàn lưu vật chất. .................................................................................................. 22 
3.3.Các chu trình sinh địa hóa diễn ra trong hệ. ............................................................ 23 
3.3.1 Chu trình nước (Hydro c...
K
K
h
h
o
o
a
a
h
h
c
c
m
m
ô
ô
i
i
t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g
D
D
H
H
0
0
8
8
Q
Q
M
M
_
_
N
N
h
h
ó
ó
m
m
2
2
T
T
r
r
a
a
n
n
g
g
1
1
T
T
R
R
Ư
Ư
N
N
G
G
Đ
Đ
I
I
H
H
C
C
N
N
Ô
Ô
N
N
G
G
L
L
Â
Â
M
M
T
T
P
P
.
.
H
H
C
C
M
M
K
K
H
H
O
O
A
A
M
M
Ô
Ô
I
I
T
T
R
R
Ư
Ư
N
N
G
G
V
V
À
À
T
T
À
À
I
I
N
N
G
G
U
U
Y
Y
Ê
Ê
N
N
L
L
P
P
:
:
D
D
H
H
0
0
8
8
Q
Q
M
M
\
\
[
[
B
B
á
á
o
o
c
c
á
á
o
o
c
c
h
h
u
u
y
y
ê
ê
n
n
đ
đ
K
K
h
h
o
o
a
a
h
h
c
c
m
m
ô
ô
i
i
t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g
C
C
Á
Á
C
C
N
N
H
H
Â
Â
N
N
T
T
C
C
U
U
T
T
H
H
À
À
N
N
H
H
H
H
S
S
I
I
N
N
H
H
T
T
H
H
Á
Á
I
I
M
M
I
I
T
T
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
Q
Q
U
U
A
A
N
N
G
G
I
I
A
A
C
C
Á
Á
C
C
C
C
U
U
T
T
H
H
À
À
N
N
H
H
N
N
h
h
ó
ó
m
m
2
2
:
:
N
N
g
g
u
u
y
y
n
n
T
T
r
r
í
í
T
T
h
h
ô
ô
n
n
g
g
H
H
V
V
i
i
ế
ế
t
t
D
D
u
u
n
n
D
D
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
T
T
h
h
T
T
h
h
ù
ù
y
y
T
T
r
r
a
a
n
n
g
g
L
L
ê
ê
T
T
r
r
n
n
g
g
H
H
u
u
T
T
h
h
ô
ô
n
n
g
g
P
P
h
h
m
m
T
T
h
h
T
T
h
h
a
a
n
n
h
h
N
N
g
g
â
â
n
n
T
T
r
r
n
n
T
T
h
h
M
M
i
i
n
n
h
h
T
T
r
r
a
a
n
n
g
g
N
N
g
g
u
u
y
y
n
n
T
T
h
h
T
T
h
h
a
a
n
n
h
h
P
P
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
1
1
1
1
-
-
2
2
0
0
0
0
9
9
Báo cáo chuyên đề khoa học môi trường: Các nhân tố cấu thành hệ sinh thái - Mối tương quan giữa các cấu thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo chuyên đề khoa học môi trường: Các nhân tố cấu thành hệ sinh thái - Mối tương quan giữa các cấu thành - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Báo cáo chuyên đề khoa học môi trường: Các nhân tố cấu thành hệ sinh thái - Mối tương quan giữa các cấu thành 9 10 885