Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo đánh giá tác động đô thị hóa đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thị xã Đông triều

Được đăng lên bởi Lam Béo
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA
ĐẾN CHUYỂN ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU - TỈNH QUẢNG
NINH

Địa điểm thực tập

: Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Đông
Triều
– thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh

Người hướng dẫn

: Th.S Trần Xuân Biên - Khoa Quản lý đất đai

Sinh viên thực hiện

: Đỗ Thị Lam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA
ĐẾN CHUYỂN ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU - TỈNH QUẢNG
NINH
Địa điểm thực tập

: Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Đông
Triều
– thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh

Người hướng dẫn

Người hướng dẫn
(Ký, ghi rõ họ tên)

: Th.S Trần Xuân Biên - Khoa Quản lý đất đai

Sinh viên thực hiện
(Ký, ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian học tập và nghiên cứu, đến nay tôi đã hoàn thành báo cáo
tốt nghiệp của mình với chuyên đề “Đánh giá tác động của đô thị hóa đến chuyển
đổi sử dụng đất nông nghiệp tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh”.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Th.S Trần Xuân Biên đã tận tình
giúp đỡ, hướng dẫn tôi trong thời gian thực hiện đề tài cũng như trong quá trình
hoàn chỉnh bài báo cáo tốt nghiệp.
Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Quản lý đất đai,
trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Trân trọng cảm ơn các cán bộ
Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đông Triều đã tận tình giúp đỡ, tạo điều
kiện hết sức có thế để tôi hoàn thành tốt công việc của mình. Trân trọng cảm ơn bạn
bè - thầy cô đã động viên, khích lệ, chỉ bảo tôi trong suốt thời gian nghiên cứu và
hoàn thành báo cáo.

Trân trọng cảm ơn những người thân trong gia đình, nhất là ông bà và bố mẹ
tôi đã luôn tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt và động viên tôi trong cuộc sống, trong
học tập, thực hiện và hoàn chỉnh báo cáo tốt nghiệp này.
Đông Triều, ngày 22 tháng 04 năm 2016
Sinh viên

Đỗ Thị Lam

1

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đô thị hóa là quá trình tất yếu đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, đặc biệt là
các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Nền kinh tế càng phát triển thì quá trình đô
thị hóa diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh. Đô thị hóa góp phần đẩy mạnh phát
triển kinh tế - xã hội của khu vực, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh
những mặt tích cực, quá trình đô thị hóa cũng phát sinh nhiều vấn đề cần giải quyết
như: vấn đề việc làm cho nông dân bị ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA
ĐẾN CHUYỂN ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU - TỈNH QUẢNG
NINH
Địa điểm thực tập : Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Đông
Triều
– thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh
Người hướng dẫn : Th.S Trần Xuân Biên - Khoa Quản lý đất đai
Sinh viên thực hiện : Đỗ Thị Lam
báo cáo đánh giá tác động đô thị hóa đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thị xã Đông triều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo đánh giá tác động đô thị hóa đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thị xã Đông triều - Người đăng: Lam Béo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
báo cáo đánh giá tác động đô thị hóa đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thị xã Đông triều 9 10 247