Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo du lịch sáng tạo và khả năng ứng dụng ở việt nam

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CREATIVE TOURISM AND HOW TO APPLY IN VIETNAM
The conception that “Tourism ís to comtemplate extraordinary beauty or
discover new cutures” is extremely popular in the previous century, but now it seems
boring and not attractive enough. Tourists expect profound and memorial journeys . It
is called as new tendency of tourism: “Creative tourism”.
With creative tourism, tourists gain experience and knowledge from the real life
of the communities more than just spending time relaxing, or merely sightseeing
visiting museums, natural attractions and historical sites. It’s a kind of cultural
tourism but while cultural tourism expresses in “observe”, “visit”, “think”, creative
tourism attach special importance to “experience”, “participate”, “learning”.
The Creative tourism’s conception is suitable with applying to exploit and
develop craft village tourism. It’s clearly envidenced through the succeed of One
Village One Product in Japan and One Tambon One Product in Thailand.
The

number 2790 craft villages with 53 groups included more than 150

traditional craft villages with unique cultural value are incredibly huge source to orient
creative tourism development in Vietnam. In the essay, we make SWOT analysis
about exploiting traditional craft villages of tourism development in Hanoi, then
sketch up Creative tourism program in some craft villages as Dong Ho craft village,
Bat Trang ceramic village, Van Phuc silk village and so on. The fundamental
requirements of creative tourism development are also brought out, for example:
human resource, tourism product policies, tourism promotion and propagation
activities.
DU LỊCH SÁNG TẠO VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM
Nguyễn Thu Thủy 1
Đỗ Thanh Huyền 2 Trần Thùy Linh 3
Du lịch để ngắm nhìn, chiêm ngưỡng những vẻ đẹp mới lạ hay khám phá những
nền văn hóa mới - quan niệm ấy có thể đã rất phổ biến ở thế kỷ trước nhưng giờ đây
lại có phần nhàm chán và thiếu hấp dẫn. Để kéo con người ra khỏi nhà, rời bỏ máy
chơi game, chương trình TV yêu thích hay các hình thức giải trí nhàn rỗi khác để dành
thời gian cho du lịch, nhiều khi cần tới một lí do thuyết phục hơn. Con người càng
1

Ths, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Sinh viên, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
3
Sinh viên, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
2

267

ngày càng mong đợi những chuyến du lịch có chiều sâu, để lại nhiều dấu ấn, không chỉ
dừng lại ở việc chiêm ngưỡng cảnh vật hay di sản văn h...
267
CREATIVE TOURISM AND HOW TO APPLY IN VIETNAM
The conception that “Tourism ís to comtemplate extraordinary beauty or
discover new cutures” is extremely popular in the previous century, but now it seems
boring and not attractive enough. Tourists expect profound and memorial journeys . It
is called as new tendency of tourism: “Creative tourism”.
With creative tourism, tourists gain experience and knowledge from the real life
of the communities more than just spending time relaxing, or merely sightseeing
visiting museums, natural attractions and historical sites. It’s a kind of cultural
tourism but while cultural tourism expresses in observe”, “visit”, “think”, creative
tourism attach special importance to “experience”, “participate”, “learning”.
The Creative tourism’s conception is suitable with applying to exploit and
develop craft village tourism. It’s clearly envidenced through the succeed of One
Village One Product in Japan and One Tambon One Product in Thailand.
The number 2790 craft villages with 53 groups included more than 150
traditional craft villages with unique cultural value are incredibly huge source to orient
creative tourism development in Vietnam. In the essay, we make SWOT analysis
about exploiting traditional craft villages of tourism development in Hanoi, then
sketch up Creative tourism program in some craft villages as Dong Ho craft village,
Bat Trang ceramic village, Van Phuc silk village and so on. The fundamental
requirements of creative tourism development are also brought out, for example:
human resource, tourism product policies, tourism promotion and propagation
activities.
DU LCH SÁNG TO VÀ KH NĂNG NG DNG VIT NAM
Nguyn Thu Thy
1
Đỗ Thanh Huyn
2
Trn Thùy Linh
3
Du lch để ngm nhìn, chiêm ngưỡng nhng v đẹp mi l hay khám phá nhng
nn văn hóa mi - quan nim y th đã rt ph biến thế k trước nhưng gi đây
li phn nhàm chán thiếu hp dn. Để kéo con người ra khi nhà, ri b máy
chơi game, chương trình TV yêu thích hay các hình thc gii trí nhàn ri khác để dành
thi gian cho du lch, nhiu khi cn ti mt do thuyết phc hơn. Con người càng
1
Ths, Khoa Du lch hc, Trường Đại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn
2
Sinh viên, Khoa Du lch hc, Trường Đại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn
3
Sinh viên, Khoa Du lch hc, Trường Đại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn
Báo cáo du lịch sáng tạo và khả năng ứng dụng ở việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo du lịch sáng tạo và khả năng ứng dụng ở việt nam - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Báo cáo du lịch sáng tạo và khả năng ứng dụng ở việt nam 9 10 728