Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông theo mô hình đại học điện tử

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn 24 (2008) 54-66

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực
công nghệ thông tin và truyền thông theo
mô hình đại học điện tử
Ngô Tứ Thành*
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt. Thế kỷ 21, thế kỷ của nền kinh tế tri thức và toàn cầu hoá đã đặt ra các thách thức đòi hỏi
trường Đại học phải có các thay đổi nhằm đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ mới của việc đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng làm việc trong bối cảnh toàn cầu hoá. Trong bài báo
này tác giả trình bày mô hình đại học điện tử, tác động của mô hình này đến quá trình nâng cao
chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng đòi hỏi toàn cầu hóa. Tiếp theo tác giả nhấn mạnh
trọng tâm chính là các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ICT, bao gồm:
- Giải pháp xây dựng các nhân tố đảm bảo hoạt động giáo dục.
- Giải pháp xây dựng các nhân tố về con người trong môi trường đại học điện tử.
- Giải pháp xây dựng các nhân tố đóng vai trò trong hoạt động của nhà trường.
Cuối cùng là giải pháp về công tác đào tạo nguồn nhân lực ICT ở trường đại học công nghệ
thông tin và truyền thông.

1. Mở đầu*

80% sinh viên ICT tốt nghiệp ở các trường đại
học trong nước có đủ khả năng chuyên môn
và ngoại ngữ để tham gia thị trường lao động
quốc tế. Tiếp đó đến năm 2020 dự kiến đào
tạo nhân lực ICT tại nhiều trường đại học đạt
trình độ quốc tế, 90% sinh viên ICT ở các
trường đại học có đủ khả năng chuyên môn
và ngoại ngữ để tham gia thị trường lao động
quốc tế. Một trong những kế hoạch để đạt
mục tiêu trên mà Bộ Thông tin và Truyền
thông đề ra là xây dựng trường đại học đào
tạo ngành ICT đạt đẳng cấp quốc tế và triển
khai thực hiện chương trình đào tạo đại học
công nghệ thông tin bằng tiếng Anh theo
hướng 1 năm học tiếng Anh và 3 - 4 năm học
chuyên môn bằng tiếng Anh [1]. Đây là một
tín hiệu vui đối với người làm công tác ICT ở

Tham vọng của Việt Nam là sẽ tiến tới
"xuất khẩu" nguồn nhân lực công nghệ thông
tin và truyền thông (ICT) chất lượng cao vào
năm 2020. Đó là một mục tiêu phát triển
nguồn nhân lực ICT Việt Nam vừa được Bộ
Thông tin và Truyền thông phê duyệt trong
Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công
nghệ thông tin Việt Nam đến năm 2020. Bước
đệm cho tham vọng trên là từ nay đến 2015,
việc đào tạo nhân lực ICT ở bậc đại học phải
đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN,
________

* ĐT: 84-4-8583186
E-mail: ngotuthanh2002@yahoo.com

54

Ngô Tứ Thành / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, ...
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học hội và Nhân văn 24 (2008) 54-66
54
Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực
công nghệ thông tin và truyền thông theo
mô hình đại học điện tử
Ngô Tứ Thành*
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt. Thế kỷ 21, thế kỷ của nền kinh tế tri thức và toàn cầu hoá đã đặt ra các thách thức đòi hỏi
trường Đại học phải các thay đổi nhằm đáp ứng c yêu cầu nhiệm vụ mới của việc đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao khả năng m việc trong bối cảnh toàn cầu hoá. Trong bài o
này c giả trình y hình đại học điện tử, tác động của hình này đến quá trình nâng cao
chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng đòi hỏi toàn cầu hóa. Tiếp theo tác giả nhấn mạnh
trọng tâm chính là các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ICT, bao gồm:
- Giải pháp xây dựng các nhân tố đảm bảo hoạt động giáo dục.
- Giải pháp xây dựng các nhân tố về con người trong môi trường đại học điện tử.
- Giải pháp xây dựng các nhân tố đóng vai trò trong hoạt động của nhà trường.
Cuối cùng giải pháp về công tác đào tạo nguồn nhân lực ICT trường đại học công ngh
thông tin và truyền thông.
1. Mở đầu
*
Tham vọng của Việt Nam sẽ tiến tới
"xuất khẩu" nguồn nhân lực công nghệ thông
tin truyền thông (ICT) chất lượng cao vào
năm 2020. Đó một mục tiêu phát triển
nguồn nhân lực ICT Việt Nam vừa được Bộ
Thông tin Truyền thông phê duyệt trong
Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công
nghệ thông tin Việt Nam đến năm 2020. Bước
đệm cho tham vọng trên từ nay đến 2015,
việc đào tạo nhân lực ICT bậc đại học phải
đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN,
________
*
ĐT: 84-4-8583186
E-mail: ngotuthanh2002@yahoo.com
80% sinh viên ICT tốt nghiệp ở các trường đại
học trong nước đủ khả năng chuyên môn
ngoại ngữ để tham gia thị trường lao động
quốc tế. Tiếp đó đến năm 2020 dự kiến đào
tạo nhân lực ICT tại nhiều trường đại học đạt
trình độ quốc tế, 90% sinh viên ICT ở các
trường đại học đủ khả năng chuyên môn
ngoại ngữ để tham gia thị trường lao động
quốc tế. Một trong những kế hoạch để đạt
mục tiêu trên mà Bộ Thông tin và Truyền
thông đề ra xây dựng trường đại học đào
tạo ngành ICT đạt đẳng cấp quốc tế triển
khai thực hiện chương trình đào tạo đại học
công nghệ thông tin bằng tiếng Anh theo
hướng 1 năm học tiếng Anh 3 - 4 năm học
chuyên môn bằng tiếng Anh [1]. Đây một
tín hiệu vui đối với người làm công tác ICT
Báo cáo Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông theo mô hình đại học điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông theo mô hình đại học điện tử - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Báo cáo Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông theo mô hình đại học điện tử 9 10 598