Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo: Kế toán Nguyên vật liệu tại Doanh nghiệp mía đường

Được đăng lên bởi nguyenthehung
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 2009 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế công nghiệp

GVHD:Trịnh Thị Hằng

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Các doanh nghiệp dù thuộc thành phần kinh tế nào, tư nhân hay Nhà
nước, dù hoạt động trong lĩnh vực nào thì mục đích tồn tại của nó đều là lợi
nhuận. Nhưng để đạt được lợi nhuận thì không phải doanh nghiêp nào cũng
đạt được, đặc biệt trong cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, đòi
hỏi các doanh nghiệp phải nỗ lực hết mình. Lợi nhuận không chỉ là động cơ
mà còn là điều kiện tiên quyết giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Muốn
có lợi nhuận thì doanh nghiệp phải bỏ ra một khoản chi phí, trong đó có chi
phí nguyên vật liệu. Trong các doanh nghiệp để tiến hành sản xuất kinh doanh
thì phải có đầy đủ các yếu tố cơ bản: lao động, tư liệu lao động và đối tượng
lao động.
Vật liệu là một đối tượng lao động, một tư liệu lao động và là bộ phận
chủ yếu để tạo ra hình thái vật chất của sản phẩm vì vậy nó là yếu tố không
thể thiếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vật liệu
chiếm một tỷ trọng cao trong tổng số tài sản lưu động và trong tổng số chi phí
sản xuất, để tạo ra sản phẩm thì chi phí về vật liệu cũng chiếm một tỷ trọng
đáng kể. Vì vậy chỉ cần một sự biến động nhỏ của vật liệu cũng ảnh hưởng
trực tiếp đến chỉ tiêu giá thành và tổ chức tốt công tác hạch toán NVL là điều
kiện không thể thiếu để quản lý vật liệu thúc đẩy việc cung cấp đầy đủ, kịp
thời đồng bộ cho sản xuất tránh tình trạng cung cấp thiếu gây ngừng sản xuất
hay thừa vật liệu gây ứ đọng vốn. Đồng thời sẽ cung cấp thông tin kịp thời,
chính xác cho các nhà quản lý và các phần hành kế toán khác trong doanh
nghiệp để từ đó đưa ra phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
2. Mục tiêu nghiên cứu.
Doanh nghiệp hoàn thiện công tác hạch toán NVL là vấn đề có tính
chiến lược, đòi hỏi doanh nghiệp phải có chế độ quản lý toàn diện đối với
NVL- từ khâu cung cấp cũng như thời gian cung cấp để đảm bảo cho quá
trình sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường. Hiệu quả quản lý và sử dụng
NVL- quyết định hiệu quả sử dụng vốn lưu động và chất lượng sản phẩm nên
phải xác định chu trình quản lý NVL một cách khoa học. Điều này không chỉ
có ý nghĩa về mặt kế toán là giúp cho việc hạch toán NVL được chính xác mà
còn góp phần quan trọng xác định giá thành sản phẩm chính xác, đánh giá
nguyên nhân của việc tăng hay giảm giá thành sản phẩm để tăng lợi nhuận,
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
SV: Phạm Hồng Vân

1

Lớp: K4A-KTH

Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế công nghiệp

GVHD:Trịnh Thị Hằng...
Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế công nghiệp GVHD:Trịnh Thị Hằng
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nào, nhân hay Nhà
nước, hoạt động trong lĩnh vực nào thì mục đích tồn tại của đều lợi
nhuận. Nhưng để đạt được lợi nhuận thì không phải doanh nghiêp nào cũng
đạt được, đặc biệt trong cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, đòi
hỏi các doanh nghiệp phải nỗ lực hết mình. Lợi nhuận không chỉ động
còn điều kiện tiên quyết giúp doanh nghiệp tồn tại phát triển. Muốn
lợi nhuận thì doanh nghiệp phải bỏ ra một khoản chi phí, trong đó chi
phí nguyên vật liệu. Trong các doanh nghiệp để tiến hành sản xuất kinh doanh
thì phải đầy đủ các yếu tố bản: lao động, liệu lao động và đối tượng
lao động.
Vật liệu một đối tượng lao động, một liệu lao động bộ phận
chủ yếu để tạo ra hình thái vật chất của sản phẩm vậy là yếu tố không
thể thiếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vật liệu
chiếm một tỷ trọng cao trong tổng số tài sản lưu động và trong tổng số chi phí
sản xuất, để tạo ra sản phẩm thì chi phí về vật liệu cũng chiếm một tỷ trọng
đáng kể. vậy chỉ cần một sự biến động nhỏ của vật liệu cũng nh hưởng
trực tiếp đến chỉ tiêu giá thành và tổ chức tốt công tác hạch toán NVL điều
kiện không thể thiếu để quản vật liệu thúc đẩy việc cung cấp đầy đủ, kịp
thời đồng bộ cho sản xuất tránh nh trạng cung cấp thiếu gây ngừng sản xuất
hay thừa vật liệu y đọng vốn. Đồng thời sẽ cung cấp thông tin kịp thời,
chính xác cho các nhà quản c phần hành kế toán khác trong doanh
nghiệp để từ đó đưa ra phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
2. Mục tiêu nghiên cứu.
Doanh nghiệp hoàn thiện công tác hạch toán NVL vấn đề tính
chiến lược, đòi hỏi doanh nghiệp phải chế độ quản toàn diện đối với
NVL- từ khâu cung cấp cũng như thời gian cung cấp để đảm bảo cho quá
trình sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường. Hiệu quả quản sử dụng
NVL- quyết định hiệu quả sử dụng vốn lưu độngchất lượng sản phẩm nên
phải xác định chu trình quản lý NVL một cách khoa học. Điều này không chỉ
có ý nghĩa về mặt kế toán là giúp cho việc hạch toán NVL được chính xác mà
còn góp phần quan trọng xác đnh giá thành sản phẩm chính xác, đánh giá
nguyên nhân của việc tăng hay giảm giá thành sản phẩm để tăng lợi nhuận,
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
SV: Phạm Hồng Vân Lớp: K4A-KTH
1
Báo cáo: Kế toán Nguyên vật liệu tại Doanh nghiệp mía đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo: Kế toán Nguyên vật liệu tại Doanh nghiệp mía đường - Người đăng: nguyenthehung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Báo cáo: Kế toán Nguyên vật liệu tại Doanh nghiệp mía đường 9 10 707